Kultur

Se de historiske bildene fra da Regjeringskvartalet ble bygget

22. juli-terroren ødela mange av bygningene i Regjeringskvartalet. Her kan du se de historiske bildene fra da Regjeringskvartalet som nå er i ferd med å rives ble bygget.

Les også saken om Norsk teknisk Museums fotoutstilling fra Regjeringskvartalet: Omstridt kvartal på museum

Regjeringskvartalet midt i Oslo sentrum rives etasje for etasje, stein på siein. Kun Høyblokka skal etter planen stå igjen av de nyere bygningene ved Einar Gerhardsens plass og ut mot Akersgata, mens Høyblokken og det gamle finansdepartementet bygget i 1906 blir stående sammen med Lindealleen som en del av den fredede bygningsmassen etter at terrorangrepet 22. juli 2011 gjorde stor skade på de omkringliggende bygningene. Dermed er det slutten for bygningene som ble oppført i kjølvannet av Høyblokka i 1958, på det som da var det gamle Empirekvartalet med blant annet Militærhospitalet bygget i trevirke og tre øvrige murbygninger som alle ble revet for å gi plass til Norges nye maktsentrum.

Les også: Utenlandske arkitekter er sjokkerte

Høyblokka og Y-blokka utgjør samlet sett arkitekt Erling Viksjøs hovedverk og er et senmodernistisk landemerke utført i sandblåst naturbetong, som også har fått stor internasjonalt oppmerksomhet på grunn av utforming og byggeteknikker. Nå når også Y-blokka er vedtatt revet etter lang tids debatt rundt bevaringen av det karakteristiske bygget som sto ferdig i 1969, arrangerer Norsk teknisk Museum en fotoutstilling med arkitektfotografier fra årene da Regjkeringskvartalet ble oppført.

Y-blokka er særlig kjent på grunn av kunsten på gavlen ut mot Akersgata og Einar Gerhardsens plass, «Fiskerne». Inne i Y-blokkas vestibyle finner man Picassos «Måken». Begge kunstverkene er vedtatt bevart selv om selve bygningen skal rives.

Les også: Rivingstillatelse gitt for Y-blokka

Med vedtaket om at Y-blokka skal rives som bakteppe, skriver Norsk Teknisk Museum på sine nettsider at de ferdigstiller fotoutstillingen Regjeringskvartalet, med museets materiale fra området. Utstillingen åpnes av Oslos ordfører, Marianne Borgen 25. februar 2020 og skal stå oppe ut året.

- Teknisk museum sitter på en mengde foto, som gir innblikk i områdets historie, som vi gleder oss til å vise. Vi tar ikke stilling i rivningsdebatten, understreker direktør Frode Meinich i en pressemelding.

Her er noen av de rundt 200 fotografiene fra Regjeringskvartalets opprinnelse hentet fra Teigens fotoatelier, sannsynligvis det viktigste arkitekturfotofirmaet i Norge etter krigen som nå er bavert hos Norsk teknisk Museum.

Dagsavisen videreformidler et knippe av fotografiene her med tillatelse fra museet.

Bygningen som ligger foran Høyblokken, langs Grubbegaten, er Murbygningen - som var Justisdepartementets bygning 1883-1958 og  Rikshospitalets hovedbygning 1842-1883. Fødselsstiftelsen lå på motsatt side av Høyblokken, langs Akersgaten. *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Fra Regjeringskvartalet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Protest mot riving av Y-blokka

Arkitekturfoto av Regjeringsbygningen (Høyblokka).
Den lave bygningen er Justisdepartementets bygning 1883-1958, Rikshospitalets hovedbygning 1842-1883. Den ble revet i 1959. Trebygningen til høyre er det tidligere Militærhospitalet, som ble tatt ned i 1962 og gjenreist på Grev Wedels plass 1 i 1983. *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971) Grosch, Christian Heinrich, arkitekt (1801-1865)

Militærhospitalet og Rikshospitablet i det game Empirekvartalet sto fortsatt da Høyblokken ble ferdig i 1959. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Høyre og Ap river sosialdemokratiet opp med rota

Utsikt til Møllergata 19 fra Youngstorget. Biler står parkert på torget.

Klassiske biler, klassiske bygg. Høyblokken skimtes bak Møllergata 19 i det påbegynte Regjeringskvartalet, sett fra "parkeringsplassen" Youngstorget.

Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Det tar nøyaktig tre timer, åtte minutter og 38 sekunder å fortelle vår tids viktigste historie

Eksteriørfoto av Y-blokka i Regjeringskvartalet. 
Arkitekt Viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939. Høyblokka i kvartalet sto ferdig i 1958, mens Y-blokka ble føyd til i 1969. *** Local Caption *** Erling Viksjø

Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: – Vi vil gi Picassos mesterverk en sentral plassering

Interiør fra Y-blokka i Regjeringskvartalet. 
Arkitekt Viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939. Høyblokka i kvartalet sto ferdig i 1958, mens Y-blokka ble føyd til i 1969. *** Local Caption *** Erling Viksjø

Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Sier nei til høyhus

Arkitekturfoto av Høyblokka i Regjeringskvartalet.  *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Utsmykkingen av Høyblokken. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Støttegruppe saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka

Regjeringsbygningen, nybygget. En mann går ned en trapp inne i bygget. Bak ses dekoren i betongveggene.Bygningens integrerte kunstneriske utsmykking var ved Carl Nesjar, Inger Sitter, Kai Fjell, Odd Tandberg, Tore Haaland og Pablo Picasso. Påskrift film: U.dep.4 (N3) *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Trappegang i Høyblokken. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Vinterlige utstillinger

Regjeringsbygningen sett fra Akersgata ved Trefoldighetskirken. Trikk kjører forbi. Slutten av 1950-tallet.
 *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Høyblokken reiser seg på slutten av 1950-tallet. Empirekvartalets trebygninger er ennå ikke revet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Dans på Vigeland-museet: Sjelden har en danseforestilling i Norge hatt vakrere omgivelser

Interiørfoto fra Høyblokka i Regjeringskvartalet. Statsrådsalen i 16. etasje, en personen står ved statsministerens ende av bordet ved nordre kortvegg.
Påskrift på film; 37
 *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Fra Regjeringskvartalet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Åpningen av Munchmuseet utsettes

Detaljfoto av utsmykning i Høyblokka i Regjeringskvartalet. Inngangspartiet i 1. etasje, heisdører til venstre. 22. juli 2011 var resepsjonsskranken langs veggen der stolene står.
Påskrift på film: U.dep.5 ; 6
 *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Fra Regjeringskvartalet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Mannen bak Oslos drabantbyer

Interiørfoto fra Høyblokka i Regjeringskvartalet. Fra kjørepassasjen gjennom 1. etasje. På nordveggen dører til postkontor. Veggutsmykning av Kai Fjell.
Påskrift på film: U.dep.9; 7.
 *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)
Fjell, Kai, billedkunstner (1907-1989)

Fra Regjeringskvartalet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Et hus er ikke bare en bygning

Salongen utenfor forværelset til statsrådsalen i 16. etasje. Gjennom vinduet midt i bildet sees den store terrassen i søndre del av 16. etasje. *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Tidsriktig funksjonalistisk innredning i Høyblokkas øverste etasjer. Fra Regjeringskvartalet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Landsbyen bak slottet

Fasadebilde av inngangspartiet til Høyblokka i Regjeringskvartalet, med kantineannekset og den gamle regjeringsbygning bakgrunnen. Den gamle regjeringsbygning huset i 1958/1959 Finansdepartementet og andre departementer. *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Fra Regjeringskvartalet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Spektakulær mastodont

Interiørfoto fra møterom i Høyblokka i Regjeringskvartalet.
Skrevet på filmen; Sønnico nr. 108 *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Regjeringens møterom i høyblokken. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Har holdt «stenhårdt fast på greia si»

Arkitekturfoto av Høyblokka i regjeringskvartalet. *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Fra rivingen av de eksisterende trebygningene etter at Høyblokka var oppført. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Dagsavisens Lars Elton oppsummerer året for kunstdebatter

Interiør fra Y-blokka i Regjeringskvartalet. 
Arkitekt Viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939. Høyblokka i kvartalet sto ferdig i 1958, mens Y-blokka ble føyd til i 1969. *** Local Caption *** Erling Viksjø

Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: Fra levende kunsthistorie til «Helt konge»

Detaljbilde av lamper. Fra Høyblokka i Regjeringskvartalet, Statsrådsalen i 16. etasje.
Påskrift på film; (Sønnico 110), 36

 *** Local Caption *** Viksjø, Erling, arkitekt (1910-1971)

Interiørdetaljer fra Regjeringskvartalet. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Les også: En reisende en vinternatt. Kunstanmeldelse: Kjell Torriset: «Også om natten»

Eksteriørfoto av Y-blokka i Regjeringskvartalet. 
Arkitekt Viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939. Høyblokka i kvartalet sto ferdig i 1958, mens Y-blokka ble føyd til i 1969. *** Local Caption *** Erling Viksjø

Arkitekt Erling Viksjøs karakteristiske buer, Y-blokka og Høyblokka. Foto: Teigens fotoatelier/Dextra Photo, Norsk Teknisk Museum.

Mer fra Dagsavisen