Kultur

– Skulle ønske det gikk raskere

I dag legger kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) fram filmmeldingen som sier hvordan Oslo skal bli filmhovedstad. Men noen avklaring om statlige penger til filmsenter og fond lar vente på seg.

Bilde 1 av 2

– Jeg skulle ønske dette gikk litt raskere. Stortinget har gitt et klart signal om at man må finne plass til Oslo. Vi ønsker at Kulturdepartementet skal finne en løsning på dette, sier Rina Mariann Hansen (Ap), kulturbyråd i Oslo kommune.

I dag legger hun fram filmmeldingen, som skal fortelle hvordan Oslo skal bli en filmby.

Les også: Frykter Oslo vil spise filmpenger

Sammen med Drammen

18. januar, ved åpningen av Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), kunne Dagsavisen melde at Hansen har tatt initiativ til at Oslo skal bli en del av Viken filmsenter i Drammen, som er filmsenteret til Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold. I tillegg kunne Hansen fortelle at Oslo vil ha sitt eget filmfond som kan generere mer private penger til filmproduksjon.

Men utfordringen er finansieringen: I dag fordeles 49 millioner kroner på sju filmsentre i landet, og eierfylkene til Viken filmsenter er urolige for at de 9,6 millionene de får fra staten vil måtte bli delt med Oslo, dersom de inngår et samarbeid.

Tirsdag var filmsentrene og Oslo kommune i møte med Kulturdepartementet. Men fortsatt foreligger ingen løsning for finansieringen dersom Oslo vil slå seg sammen med Viken.

– Jeg forstår det sånn at Norsk filminstitutt ser for seg en kriteriebasert ordning som ble laget før Oslo kom med, og at Oslo på et vis må komme på toppen. Så ser jeg at statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) sier at Oslo må finne sin naturlige plass. Men det betyr at man må finne finansiering for at Oslo skal kunne komme inn. Det er ikke en god løsning om Oslo, som faktisk har 80 prosent av landets filmbransje, skal spise opp midlene til de andre, sier Hansen. Hun frykter at svaret kan være klart først når regjeringen legger fram statsbudsjettet til høsten.

– Når flere skal dele kaka, må vi bake en større kake, sier hun.

Flere Oslo-historier

Målet med at Oslo skal få et filmsentertilbud, som jobber med talentutvikling, og et filmfond som kan bidra med midler til Oslo-filmer, er å få flere historier fra Oslo på film, forteller Hansen.

– Er det nok filmer fra Oslo, kan vi spørre. Jeg tror det er rom for å få fram flere Oslohistorier, sier hun.

Etter jul har innspillingen av filmen «Snømannen» preget byen, og for to uker siden ble det klart at produksjonsselskapene Universal og Working Title fikk innfridd sine ønsker om refusjon av kostnader fra norske myndigheter, på hele 40,5 millioner kroner. I tillegg har de mottatt 1,5 millioner kroner fra Oslo kommune.

I går hadde filmteamet tatt turen til Restaurant Schrøder på St. Hanshaugen, som er et velkjent sted fra Harry Hole-bøkene til Jo Nesbø.

Om Oslo skal etablere sin egen insentivordning for å støtte filmproduksjoner som vil filme i byen, er Hansen tvilende til.

– Jeg er usikker på om det er lurt å sette av en fast årlig sum, eller om vi heller skal benytte oss av den fleksibiliteten som ble vist i fjor, da man fant penger til «Snømannen». Den statlige insentivordningen må uansett være ryggraden i det virkemiddelapparatet, sier hun.

Les også: Slik drar de damer

Visningssteder

I byregjeringens erklæring står det at de ønsker å støtte etableringen av en egen kino for scenekunst og dokumentarfilm. Tanken er da at prosjektet Vega Scene, som i flere år har jobbet for å etablere seg på Sirkustomten i Hausmanns gate, skal kunne få støtte.

– Vi vil legge til rette for flere alternative filmvisningssteder i Oslo, og det kan bety støtte til Vega Scene, og det kan også bety at vi vil se mer på de virkemidlene vi allerede har: Deichmanske bibliotek har for eksempel allerede filmvisninger som det kan være aktuelt å løfte fram og synliggjøre mer. Dessuten har vi foreslått å innrede filmsalen i det nye hovedbiblioteket, som kan bli et godt sted for filmvisning, sier Hansen.

Hun forteller også at kommunen og Film fra Sør er i dialog for å etablere en større internasjonal filmfestival.

– Film fra Sør er i gang med å få på plass grunnlaget for dette. Jeg tror ikke det hadde vært lurt at vi etablerte en egen kommunal filmfestival. Det beste er å bygge ut det Film fra Sør allerede har, sier Hansen.

Les også: Tapte mot «Snømannen»

Mer fra Dagsavisen