Kultur

Dette får hun bryne seg på i 2016

Hva skjer med NRK-lisensen? Blir norske e-bøker billigere? Og hva med oppussingen av Nationaltheatret? Det må kulturministeren svare på i løpet av det neste året.

Bilde 1 av 2

Hun fikk en tre meter lang liste fra tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) da hun overtok nøkkelkortet til kontoret i Kulturdepartementet før jul.

– Det er litt å ta tak i kan du si, spøkte Linda Hofstad Helleland (H) overfor Dagsavisen i desember, vel vitende om at det ligger store oppgaver foran henne i året som kommer.

Her er noen av sakene hun vil måtte ta tak i:

NRK

I mars skal Stortinget behandle meldingen om allmennkringkasting, som blant annet tar for seg hva som skal være NRKs oppgaver i framtida. Selv om Mediemangfoldsutvalget, som skal se på helheten i mediefinansieringen i Norge, ikke konkluderer før neste år, kan Helleland komme til å ta noen grep allerede i 2016.

1. juli mottar hun rapporten fra utvalget som er nedsatt for å vurdere alternativer til NRK-lisensen, og om det er aktuelt å endre betalingsformen til en husstandsskatt eller andre løsninger.

Da Dagsavisen intervjuet Helleland før jul, ville hun ikke svare på hvorvidt hun kommer til å gjøre endringer i mediepolitikken før 2017, men hun pekte ut akkurat dette feltet som blant de viktigste i kulturpolitikken videre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Pensjonsstriden

Partene har forsøkt i to lønnsoppgjør på rad, men de blir altså ikke enige om en ny pensjonsordning for teatre, orkestre og Operaen. Dagens ytelsespensjonsordning tynger særlig sistnevnte, som har varslet kutt i 2016 som følger av høye pensjonskostnader.

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) ga tydelig uttrykk i sitt siste intervju med Dagsavisen at det nå er opp til partene å finne en løsning, framfor å be om mer penger fra staten.

– Døren er lukket, sa Widvey.

Stridens kjerne er hvorvidt det er arbeidstakerne eller arbeidsgiver som skal ta risikoen ved pensjonsordningen som velges.

Arbeidstakerne har krevd en hybridordning, som fordeler risikoen, mens arbeidsgiverne ønsker en innskuddsordning som legger større deler av risikoen på arbeidstakerne. Partene sto langt fra hverandre sist.

Dersom de ikke blir enige i år, må Helleland ta stilling til hvorvidt hun skal gi ekstrabevilgninger til institusjonene som sliter. Hun kan ikke gripe inn i forhandlingene, men et nei til krisebevilgninger kan legge press på partene.

LES OGSÅ: Ber Widvey ta ansvar

Nullmoms

Forslaget om momsfritak for nettnyheter er til vurdering hos ESA foreløpig, men den blåblå regjeringen har virket så sikre på å få gjennomslag, at de allerede har notert det som en kulturpolitisk seier. Det betyr en iverksettelse av momsfritaket i løpet av våren.

Bokbransjen har vært tydelige på at de med momsfritak for nettnyheter også forventer en vurdering av nullmoms for elektroniske bøker. Slik det er i dag er e-bøker underlagt en moms på 25 prosent, mens papirbøker har fritak. Dermed taper norske e-bøker terreng i priskampen mot de utenlandske titlene.

LES OGSÅ: Åpner for nullmoms på TV

Digitalisering

Telenor, HBO og de andre aktørene som ble invitert av regjeringen til å foreslå løsninger for å sikre filmbransjens økonomi i en digital tid, fant ikke noen vidunderkur. Fortsatt er det dalende DVD-salget og økt bruk av digitale plattformer en utfordring for økonomien til filmbransjen. Stortinget har pålagt regjeringen å finne en løsning på hvordan de nye digitale aktørene kan bidra til finansiering av norsk film. Ifølge Arbeiderpartiets Arild Grande forventes denne løsningen allerede i 2016.

Kulturbyggene

Kulturdepartementet og Finansdepartementet undersøker i disse dager Skatteetatens skyhøye momskrav mot kulturhusene som Kilden i Kristiansand og Stavanger konserthus, og hvorvidt kulturhusene faktisk må betale kravene. Dersom de må det, vil det bli dramatisk for kulturhusene det gjelder.

LES OGSÅ: Momssmell for konserthuset

I tillegg trengs opprusting av flere kulturinstitusjoner. Den Nasjonale Scene og Nationaltheatret står overfor store vedlikeholdsutfordringer, og det er forventet at kulturministeren tar en beslutning om hvor mye penger regjeringen vil bruke på opprustingen av Nationaltheatret. Her har Thorhild Widvey (H) tidligere signalisert at regjeringen ønsker å vise måtehold.

LES OGSÅ: Opprusting av Nationaltheatret kan koste 1,9 mrd.