Mjondalen

Innbyggertorgene i Mjøndalen og Svelvik åpner igjen

Innbyggertorgene på knutepunkt Mjøndalen og Svelvik åpner på mandag, etter å ha vært korona-stengt i flere måneder.

Det opplyser virksomhetsleder i Drammen kommune, Jørgen Hovde.

Bragernes har vært det eneste knutepunktet med åpent innbyggertorg de siste månedene, da det åpnet 22. juni. Innbyggertorgene på knutepunkt Bragernes, Svelvik og Mjøndalen ble alle stengt i mars av hensyn til smittevern. Ifølge Hovde har planen vært å gradvis åpne innbyggertorgene igjen, i tråd med nasjonale retningslinjer i forbindelse med koronaviruset. Nå åpnes det altså igjen for publikum i Mjøndalen og Svelvik fra førstkommende mandag.

– Det blir godt for innbyggerne å ha disse fysiske stedene å henvende seg til igjen, sier Hovde.

Les også: Den lange veien tilbake til livet etter covid-19  (+)

Bygget om de tidligere rådhusene

Hovde forteller også at det de siste månedene har vært ombygninger på de tidligere rådhusene i Svelvik og Mjøndalen, som nå blant annet fungerer som innbyggertorg i tillegg til andre tjenester.

– Det har blitt bygget om og tilrettelagt slik at det ble mer inviterende og mer rom for en møteplass, forteller Hovde.

Les også: Ny regel: Flere grupper på 200 kan delta etter hverandre på arrangement som går over tid

Ifølge Hovde er et innbyggertorg et sted hvor man henvender seg til kommunen for å få informasjon og veiledning. Han forteller også at planen utover høsten er å utvikle innbyggertorgene i Svelvik og Mjøndalen videre som møteplasser i samarbeid med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og idrett.

– Vi vil at det skal bli en møteplass- og et sted som stimulerer til innbyggermedvirkning og gode lokalsamfunn. Det er et utviklingsarbeid, og vi drar god nytte av samarbeid med hele kulturfeltet- og andre aktører som bidrar til gode lokalsamfunn.

Les også: Drammenskafé dukket opp i Rolling Stone Magazine

Planlegger aktiviteter

Hovde forteller videre at det også på sikt vil bli muligheter for aktiviteter på innbyggertorgene, men at disse eventuelt må vurderes ut ifra hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

– Vi har for eksempel samarbeid med andre organisasjoner som lager kurs og nettverksmøter. Vi har hatt en dialog rundt å arrangere nettverksmøter om digital kompetanseheving, blant annet.