Drammen

SIAN møter Muslimsk Dialogforum: «Dialog er ikke for pingler»

Det er et imponerende prosjekt å invitere til saklig debatt med Stopp Islamiseringen av Norge, mener Ivar Flaten og Bijan Gharahkhani - som maner tilhørerne til å avvente og lytte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Siden Yousef Gilani inviterte SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) på curry for noen måneder siden, har mange spisset ørene og enda flere rynket brynene. Ikke siden den samme Gilani bidro til å samle muslimer til protest mot IS foran Stortinget i august 2014, har så mange festet oppmerksomheten på et dialoginitiativ i Drammen.

Lars Erik Berntzen er postdoktor ved institutt for sammenlignende politikk ved universitetet i Bergen og en av landets fremste eksperter på ekstreme holdninger og grupperinger.  I et seminar arrangert av Fritt Ord nylig kunne han fortelle at SIAN og dets forløpere gjennom 20 år har bidratt til å spre mistanke, frykt og konspirasjoner knyttet til islam og muslimer.

Miljøet har bare 10-20 aktivister og mindre enn 500 medlemmer. Men fra 10 – 40.000 har fulgt dem på nett gjennom årene. SIAN og kretsen rundt dem har vært av de viktige arnestedene for slik virksomhet i Europa. Document.no og Human Rights Service, Politiskukorrekt.no og mange flere kan også nevnes.

Les også: Sian-leder: – Jeg lover å ikke brenne Koranen

Vi er mange som har opplevd SIANS aksjoner gjennom årene og er kjent med deres metode og retorikk. I sommer fikk enda flere se dem i aksjon via mediedekning – også i NRK Debatten med Fredrik Solvang.

Ytringsfriheten er satt på prøve og vi er takknemlige for at den norske rettsstaten tar ansvar for å verne denne grunnleggende menneskeretten. Fellesskapet må også ta ansvar for at motstemmene høres uten at det gripes til vold. Provokasjonene er sterke og den praktiske og mentale beredskapen hos motdemonstrantene må være enda sterkere for å unngå farlige og ulovlige angrep, slik vi har eksempler på.

Når Lars Thorsen og ledelsen i SIAN nå har sagt ja til å delta i en dialog med Yousef Gilani og hans Muslimsk Dialogforum (MDF) på Drammensbiblioteket, er det en merkedag og en begivenhet. Definisjonen på dialog er ikke entydig, men den følgende er ansett å være av de mest presise i det norske dialogmiljøet:

«Dialog er et møte ansikt til ansikt mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. Jeg går inn i en dialog, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandring som kan skje gjennom et møte». (Professor Anne Hege Grung, UiO)

Professor Grung har vært sentral i utformingen av felleserklæringer mellom muslimer og kristne i Norge og har bred erfaring på feltet.

Det er et imponerende prosjekt når MDF nå tar mål av seg til å møte SIANs kritikk med kunnskapsbasert, teologisk tilsvar. SIANS spørsmål er levert inn på forhånd og gjort til gjenstand for faglig, grundig bearbeidelse, slik jeg har forstått det. På dette grunnlag skal problemene kunne tydeliggjøres og i beste fall avklares. MDF har muligens også stilt sine spørsmål til SIAN.

Lars Petter Soltvedt ved Universitetet i Sørøst-Norge skal lede dialogen. Hans arbeid ved USNs studier i statsvitenskap, menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering burde gjøre ham mer kvalifisert enn de fleste til den utfordrende oppgaven.

Dialog er ikke for pingler. En må tåle hverandres synspunkter og lytte mer enn å tale. Målet er å forstå mer og blir bedre rustet til å leve sammen i forståelse og respekt. Uten tydelige posisjoner og synspunkter blir det ingen ekte dialog. Men dialogen krever også respekt for den andres rett til å mene og gi uttrykk for sin overbevisning.

Vi ønsker møteleder Soltvedt, SIAN og MDF alt godt for dialogmøtet. Vi kan alle følge det på MDFs facebookside. Noen få påmeldte blir det også plass til i lokalet.

Erfaringene fra SIANS markeringer ute på gater og torg har vært krevende. Denne gangen er møtet satt innendørs med tydelige rammer og et respektfullt opplegg. Jeg oppfordrer alle mine medborgere av god vilje om å avvente dialogen - og se og vurdere hva som kommer ut av den. Denne uka er det ikke aktuelt å gå til gatene med motdemonstrasjon og markeringer, mener jeg.

Neste uke skal vi markere Øvre Eiker Viser Ansikt, aksjonen som for 25 år siden konfronterte nynazister og rasister som ville ødelegge samhold og fellesskap i bygda.  Den gangen stilte folket mannsterkt opp i hundrevis for å vise sin mening og holdning.

Antakelig kommer det en dag da vi skal gjøre det igjen og gjerne i Drammens gater. Men da skal vi gjøre det sammen, mange og med styrke. Motstand mot rasisme, fremmedfrykt og hat er for viktig til å delegeres til noen få ungdommer og aktivister.

Mer fra: Drammen