Nyheter

Krever lyshudet kvinne som ansatt: – Jeg blir uvel

Ifølge Akhenaton De Leon, leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), kan kravet være i strid med diskrimineringsloven.

I en internmelding til sine ansatte krever vikarbyrået Nordic Care at den som ansettes som helsefagarbeider skal være en lyshudet kvinne.

Videre skriver de at beboeren som ønsker dette bor på et sykehjem og trenger oppfølging på grunn av uro, angst, demens og depresjon.

En skjermdump av denne interne meldingen mellom ansatte i Nordic Care ble publisert på instagramsiden Rasisme i Norge.

Jamal Sheik, som er profilen bak Rasisme i Norge, sier at flere tok kontakt med han og fortalte han om denne interne utlysningen.

– Mange av de som tok kontakt ønsket seg jobb, men når de så kravet reagerte de kraftig, forteller han.

Gjennom Instagramkontoen @rasisme_i_Norge, har Jamal Sheik vært en viktig bidragsyter for at rasisme blir satt på agendaen.

Brudd på diskrimineringsloven

I innlegget reagerer Sheik, og spør om det er i det hele tatt lov å kreve dette.

– Nei, dette mener jeg kan være brudd på diskrimineringsloven, svarer Akhenaton De Leon, leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD). Han har sett innlegget selv, og forteller at han ble uvel av å lese det som står. Ifølge han er dette et godt eksempel på usaklig forskjellsbehandling.

Han henviser til flere saker der arbeidsgivere har nektet jobb til kvinner med hijab. For noen år tilbake ble Oslo kommune tatt for å ha brutt diskrimineringsloven etter å ha nektet en ung kvinne en stilling fordi hun gikk i hijab. I 2020 kom det også ut en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund, der det kom fram at sykepleiere diskrimineres på grunn av hudfarge, og at flere pasienter krever at de ikke vil bli stelt av mørkhudet ansatte. Ifølge De Leon kommer de bort i slike saker ofte.

– Når en pasient krever at de skal bli stelt av en lyshudet kvinne, så er det en diskriminerende holdning. Men når Nordic Care sender ut en internmelding om dette så utfører de en handling som etter min mening kan være brudd på diskrimineringsloven. Det er de som er ansvarlige her, fordi det er de som har etterfylt kravet til pasienten, sier han.

Ønsker møte

Etter at innlegget ble publisert på sosiale medier, oppdaterte Jamal Sheik at han har hatt samtaler med Nordic Care. Der de har beklaget på det sterkeste. Sheik skriver videre at Nordic Care har fortalt at dette er knyttet til en pasient som rett og slett har enorme vanskeligheter med å omgå mørkhudet nordmenn.

Det har nå blitt avtalt et møte mellom han og Nordic Care der de ønsker å se på hvordan dette kan løses på en bedre måte. Nordic Care har også ifølge Sheik oppfordret han til å komme med forslag om hvordan man kunne skrevet kravet fra pasienten på en bedre måte.

Dette får leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton De Leon til å se rødt.

– Jeg skjønner ikke hvordan man kunne omformulert dette kravet. Det hadde bare ting gjort verre, dessverre så er skaden allerede gjort, sier han.

Han forteller videre at slike saker sjeldent resulterer i sanksjoner, selv om diskriminering er forbudt gjennom en rekke lover i Norge, deriblant arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven og straffeloven.

De Leon mener at Nordic Care må få mer kunnskap om rasisme.

– Mitt råd er at de bør skaffe seg en god juridisk innsikt, sier han.

Jamal Sheik er ening med De Leon om at det er vanskelig å omformulere dette kravet fra pasienten til å ikke høres ut som rasistisk.

– Samtidig har jeg et ønske om å skape endring via dialog. Derfor deltar jeg på frokostmøtet på onsdag med Nordic Care, og forhåpentligvis er Nordic Care klare for endring. Min jobb er å påpeke problemet, og samtidig være løsningsorientert. Jeg har hatt en god dialog med Nordic Care, de viser nå en velvilje til å se på dette, og jeg ser fram til å møte de, sier han.

Nordic Care ønsker dialog med Rasisme i Norge.

– Beklager

Administrerende direktør I Nordic Care, Steinar Kristiansen, sier at de gir sin uforbeholdne beklagelse til det som har skjedd. Som en leverandør av både helsebemanning og helse- og omsorgstjenester, får de ofte oppdrag med krav og ønsker fra personer som trenger tjenester.

– Her har det skjedd en feil. I dette tilfellet fikk vi formidlet et skriftlig krav og ønske på vegne av tjenestemottaker, så dette var ikke vår formulering. Men det er vårt ansvar gjennom korrektur å konvertere krav over til oppdragsmeldinger der upassende formuleringer blir luket ut. Dette er vårt ansvar og det tar vi på alvor, sier han og påpeker at dette var kun en internmelding og at denne oppdragsmeldingen ikke ble publisert som en annonse eller lagt ut andre steder.

Han legger til at når de legger ut stillingsannonser, så har de retningslinjer og prosedyrer som ville fanget opp slike avvik.

Kristiansen kan ikke gå nærmere inn på hvem som var oppdragsgiver siden dette er taushetsbelagte opplysninger.

– På et generelt grunnlag kommer vi tidvis borte i slike ugreie krav, og at dette således er en generell utfordring for tjenester overfor brukere med særlige og komplekse behov, der tjenesten må tilpasses ut fra en rekke krevende omstendigheter, forteller han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen