Nyheter

Derfor kaller Erna Solberg seg for «Arne»

En scene i NRK-serien Lykkeland har fått flere kvinnelige næringstopper til å endre navnet sitt til «Arne» på LinkedIn.

I den tredje episoden av NRKs storsuksess «Lykkeland», sliter hovedkarakter og økonom Anna Hellevik med å få seg jobb, selv om hun tilsynelatende er langt mer kvalifisert enn sine mannlige konkurrenter.

I en forsøk på å nå gjennom i 70-tallets mannsdominerte oljebransje, endrer hun navnet på søknaden sin til «Arne», for å se om avdelingslederne har lettere for å kalle henne inn til intervju.

Og sant nok, med knepet lander Anna Hellevik jobb som økonom i Oljedirektoratet.

Fra serien «Lykkeland 2»: Anna (Anne Regine Ellingsæter)

Skjevfordeling

Selv om handlingen fra 70-tallets næringsliv er et produkt av manusforfatternes fantasi, og mange vil argumentere for at kjønnsbalansen i arbeidslivet vårt har blitt bedre de siste 50 årene, er ikke situasjonen tatt ut av løse lufta.

På listen over Norges hundre best betalte ledere i 2018, var det ifølge nettstedet Equality Check flere som het Arne enn det var kvinner.

Episoden av Lykkeland fikk Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, til å publisere et innlegg på jobbfellesskapet LinkedIn, som adresserte problemet. Kort tid etter endret den første næringslivslederen fornavnet på LinkedIn-profilen sin til «Arne». Navnet har nå spredt seg blant norske kvinner, og Anita Krohn Traaseth heter nå Arne Krohn Traaseth.

– Mange blir overrasket når de hører hvor skjevt topposisjonene i norsk næringsliv fortsatt er fordelt mellom kvinner og menn. Denne kampanjen er kun ment som en påminnelse og en bevisstgjøring, sier Traaseth til E24.

Det var KK som først omtalte kampanjen.

Anita Krohn Traaseth (bildet) utgjør den ene halvparten av duoen som for tiden står bak landets mest populære karrierepodkast. Foto: Berit Roald / NTB

Står opp for hverandre

Én etter én har flere kvinnelige næringsledere slengt seg på det som har blitt Arnekampanjen. Høyre-leder Erna Solberg skriver i et innlegg på LinkedIn at formålet med aksjonen er å synliggjøre kjønnsulikhet i toppstillinger i Norge.

«I fremtiden håper jeg at det blir plass til flere kvinner uten at man må bytte navn til Arne, og at vi både i rekruttering til toppstillinger og andre stillinger blir flinkere til å se forbi kjønn, etnisitet og egne stereotypier.»

Høyres partileder, Erna Solberg, har midlertidig tatt et annet fornavn på jobbfellesskapet LinkedIn.

En av de første til å midlertidig endre navnet sitt på LinkedIn til Arne var webdesigner og eier av Pixeldust AS i Drammen, Jannicke Bakke-Olsen. Hun beskriver aksjonen som en bevissthetskampanje.

– Jeg har selv ikke opplevd kjønnsdiskriminering i karrieren min, men jeg tenker på de tre døtrene mine. Jeg ønsker ikke at de skal tre inn i et arbeidsliv der den stereotypiske topplederen er mann 50. Hvis man ikke er bevisst på skjevfordelingen som er i toppen, så er det vanskelig å gjøre noe med det.

Hun forklarer at kampanjen er inspirert av Peter-kampanjen, som foregår i Nederland. Der har kvinner byttet navn til Peter for å få oppmerksomhet om at det er flere menn blant toppledere i børsnoterte selskaper som heter Peter enn det er kvinnelige ledere.

– For å få en endring må kvinner stå opp for hverandre, slår Bakke-Olsen fast, men legger til at menn også er velkomne til å endre navnet sitt til «Anne».

Jannicke Bakke-Olsen.

Mer fra Dagsavisen