Nyheter

Høyt sykefravær og mange koronainnleggelser truer sykehuset – daglig strykes planlagte operasjoner

Intensivavdelingene på sykehusene i Helse Sør-Øst blir fylt opp av uvaksinerte. Fagsjef ved Drammen sykehus sier at pågangen utfordrer kapasiteten til å behandle alle som trenger sykehusinnleggelse.

Koronapandemien påvirker fortsatt samfunnet vårt i stor grad. Selv om regjeringen meldte om gjenåpning i september, står vi igjen overfor nye strenge restriksjoner. Dette er på grunn av et økende press på kommunehelsetjenesten og sykehusene. Et av sykehusene som sliter med å ha nok folk på jobb på intensivavdelingen er sykehuset i Drammen.

Dagsavisen Fremtiden har snakket med Fagsjef ved Drammen sykehus, Gro Vik Knutsen. Hvem blir nedprioritert og hvordan vil det gå hvis smitten øker drastisk?

Mange syke ansatte

– Antall innlagte pasienter ligger nå på omtrent samme nivå som under den første koronabølgen i mars 2020, sier Knutsen til Dagsavisen.

Hun understreker at det viktigste tiltaket akkurat nå er at alle uvaksinerte må vaksinere seg. Per 15. desember er 46 pasienter med covid-19 innlagt i Vestre Viken, hvorav 20 pasienter ligger på Drammen sykehus. En viktig del av utfordringsbildet, i tillegg til mange innleggelser med covid-19, er ansatte som er syke, i karantene eller hjemme med syke barn, forklarer hun.

Fagsjef ved Drammen sykehus Gro Vik Knutsen

Drammen sykehus er i likhet med overordnede helsemyndigheter bekymret for at økningen i antall smittende og pasienter med behov for sykehusinnleggelse, kan stige de neste ukene.

– Dette vil utfordre vår kapasitet til å behandle alle pasientene som trenger sykehusinnleggelse og ikke minst de pasientene som trenger intensivbehandling.

Prioriteringer

– Mange innlagte pasienter med covid-19 og høyt sykefravær blant ansatte fører til at vi har vært nødt til å redusere operasjonskapasiteten med cirka tjuefem prosent. Sykehuset gjør daglig vurderinger av hvilke pasienter som må strykes fra operasjonsprogrammet, sier Knutsen.

Drammen Sykehus prioriterer de pasientene til operasjon som har størst fare for tap av prognose, som kreftpasienter og barn. Det blir også utsatt en del polikliniske timer. Hun opplyser om at alle pasientene som vil bli berørt av dette får beskjed fra oss dersom timer må utsettes.

– Det viktigste for oss er at sykehuset legger gode planer for en økende tilstrømming av pasienter. Vi ber innstendig besøkende om å respekterer besøksrestriksjonene ved sykehuset og at alle følger smittevernreglene og bruker munnbind inne i sykehuset, sier hun.

En usikker fremtid

Akkurat nå er det stor usikkerhet rundt hvordan pandemien utvikler seg de neste ukene og hvilken effekt sykehusene får av de nasjonale tiltakene som er igangsatt.

– Da pandemien var et faktum våren 2020, la alle helseforetakene en plan for hvordan håndtere et økende antall pasienter som trengte sykehusinnleggelse og intensivbehandling. Ved Drammen sykehus gjennomgår vi på nytt disse planene for å kunne ha beredskap til å håndtere en økende tilstrømning av Covid-pasienter.

Sykehuset har vært i gul beredskap en tid og har omgjort sengeposter slik at de kan ta seg av både Covid-pasientene og de andre pasientgruppene som trenger sykehusbehandling.

– I nåværende bølge er heldigvis en stor andel av befolkningen vaksinert og dette vil forhåpentligvis begrense antall pasienter som blir alvorlig syke av covid-19. Imidlertid er det usikkerhet rundt omikron-varianten, hvor syke ulike grupper vil bli og dermed hvilken belastningen helsetjenesten får, sier Knutsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen