Nyheter

Gratistilbud kan bli fjernet

Byrådet i Oslo vurderer nå om ordningen med gratis kollektivtransport for asylsøkere, skal videreføres eller ikke.

– Vi vil sammen med Akershus fylkeskommune vurdere ordningen i løpet av de nærmeste ukene, skriver Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel, i en e-post til Dagsavisen.

– Gratis kollektivtransport for asylsøkere var opprinnelig ment som en håndsrekning til flyktninger fra Ukraina i forbindelse med krigsutbruddet våren 2022. I fjor ble ordningen utvidet til å gjelde alle asylsøkere, uavhengig av hvor de kom fra, opplyser Vea.

– Tilbudet var i utgangspunktet en prøveordning, påpeker Vea også.

Både Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS) og MDG advarer det nye byrådet i Oslo mot å fjerne gratistilbudet, som omfatter kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk.

– Ganske hårreisende

– Dette er et viktig integreringstiltak som forhindrer at asylsøkere blir isolert og passivisert i asylmottakene, sier Jon Ole Martinsen, talsperson i NOAS.

– Asylsøkere har svært begrensede midler. Kollektivbilletter har de derfor liten mulighet til å betale for. Samtidig er en betydelig del av asylmottakene plassert slik at du er avhengig av kollektivtransport for å komme deg til og fra.

Uten dette gratistilbudet vil det dermed bli vanskeligere for mange asylsøkere å kontakte potensielle arbeidsgivere og ta del i samfunnslivet – noe som er viktig for å bli raskt integrert, påpeker Martinsen.

– I sum kan utgiftene ved dette tilbudet bli en investering for framtida, sier Martinsen.

MDGs Sirin Stav, som var byråd for miljø og samferdsel i Oslo da ordningen med gratis kollektivtransport ble innført, mener det vil være «ganske hårreisende» om det nye Høyre- og Venstrebyrådet i hovedstaden, avvikler denne ordningen.

– Nyankomne asylsøkere har ofte måttet flykte fra alt de har, står på bar bakke og er i en uoversiktlig livssituasjon. Ved å tilby gratis kollektiv gir vi en hjelpende hånd fram til man får innvilget asyl og går i jobb eller blir inkludert i andre velferdsordninger, sier Stav.

– Oslo skal være byen med det store hjertet, sier MDGs Sirin Stav.

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

– Nasjonale systemer

Slik Stav vurderer det bør ordningen heller utvides enn avvikles.

– Regjeringen må snarest komme på banen med nasjonale systemer for gratis kollektivtransport, og minsteytelser det faktisk går an å leve av, sier Stav.

– Fram til da må Oslo fortsette å lede an og stille opp for dem som trenger det mest.

Det rødgrønne byrådet i Oslo og det rødgrønne fylkesrådet i daværende Viken innførte gratisordningen for alle asylsøkere som et prøveprosjekt for å få det raskt på plass, og for å finne ut hvordan det best kan innrettes.

Planen var å evaluere ordningen etter ett år for å finne ut om innretningen var riktig, og med mål om å etablere den som en permanent ordning, opplyser MDG til Dagsavisen.

– Vi ønsker, sammen med våre kollektivselskap, å gjøre det vi kan for å hjelpe nyankomne asylsøkere. Å få på plass en ordning som gjelder for alle nyankomne asylsøkere har vært viktig for oss, uttalte Olav Skinnes i Senterpartiet da ordningen trådte i kraft.

Han var da fylkesråd for samferdsel i Viken, som ble avviklet med virkning fra 1. januar i år.

Ruter opplyser til Dagsavisen at gratistilbudet for asylsøkerne «gjelder inntil videre».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Advarer mot feriepengefella: – For mange er det helt krise

Les også: Knut Hallvard Tufte er fattig og sosialklient i en av Norges rikeste kommuner

Les også: Les også: Møbelforretninger kaster nye møbler: – Dette er et stort problem (+)

Mer fra Dagsavisen