Nyheter

Langt flere elever velger private skoler: – Slik sultefôrer regjeringen kommunekassa

Kritikken hagler fra Ap for den økte privatiseringen av skolesektoren under Høyre-regjeringa. Men Kristin Ørmen Johnsen (H) mener Masud Gharahkhani (Ap) kaster stein i glasshus. – Det er jo hans egne folk som har bestemt om de vil privatisere eller ikke.

Eivind Knudsen gruppeleder i Drammen Arbeiderparti.

Det har blitt 11.000 flere elever på privatskole med statlig støtte under Høyre-regjeringen, viser tall fra Utdanningsforbundet. 9.200 av disse går på barne- eller ungdomsskolen, noe som tilsvarer en økning på hele 55 prosent. De resterende elevene går på privat videregående.

Den kraftige økningen bekymrer Utdanningsforbundet.

– Vi i Utdanningsforbundet er ikke kategorisk motstandere av private skoler, men vi er bekymra for at flere av de private skolene har eiere som ikke tilbyr ansatte tariffavtale. Og det er et problem at kommunen gjennom lovverket må ha kommunale skoleplasser til alle sine grunnskoleelever. Det betyr at for hver nye private grunnskoleplass som etableres, så mister kommunen det statlige tilskuddet for disse plassene, selv om de må ha plassene tilgjengelige i kommunale skoler. Dette fører til en utarming av den offentlige skolen og er dårlig bruk av penger, sier leder for Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug.

Leder for Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug.

Taper penger

Her får han støtte av Arbeiderpartiets Eivind Knudsen, som bekrefter at kommunen uansett har et ansvar for å ha barnehageplasser og skoleplasser tilgjengelige om noe skulle skje med de private aktørene.

– Det betyr at man får mindre penger til å drifte de samme plassene.

I dag finnes det om lag 3000 private barnehager som til sammen utgjør halvparten av barnehagesektoren, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– I Drammen har vi hatt en grei miks av offentlig og private barnehager, men nå ser vi at private tar flere og flere plasser, og når vi da skal legge ned plasser så kan vi bare legge ned de offentlige plassene. Slik sulteforer regjeringen kommunekassa, og det skaper en skeiv miks. Hvis det fortsetter sånn, vil de store barnehagekjedene ta over. Kommunen har jo krav om ekstra plasser for ekstra behov. Slike krav kan vi ikke stille til de private. Slik mister kommunen styringa over barnehagene som er viktigst for oppveksten til barna våre, sier Knudsen.

Han understreker likevel at private barnehager er nødvendige for at Drammen skal kunne tilby nok barnehageplasser.

– Det er mange svært gode private barnehager. Men som Storberget-utvalget peker på: Offentlig finansierte barnehager bør ikke drives med profitt som mål, sier Knudsen.

Storberget-utvalget har levert forslag om endringer av dagens finansiering og regulering av private barnehager.

Der foreslås det at kommunene får større ansvar for å styre hele barnehagesektoren. De kan også stille flere krav til de private barnehagene, slik de allerede gjør til de kommunale. Kommunene får ansvar for å drive et koordinert opptak for alle barnehager i kommunen, og de får mulighet til å redusere antallet private plasser når barnetallet går ned.

– Ved satsing på barnehage er det viktig at kommunen kan stille krav til private barnehager om hvordan pengene skal brukes og at de tilbyr tariffavtale for de ansatte. Vi er bekymra for at store barnehagekjeder ser muligheter til å tjene penger på å kjøpe opp små, ideelle barnehager som selv sier at de ikke klarer å få det til å gå rundt, mener Evenshaug.

Masud Gharahkhani, stortingskandidat for Arbeiderpartiet, leder for Utdanningsforbundet i Drammen, Christian Evenshaug og Eivind Knudsen gruppeleder i Arbeiderpartiet.

Vil styrke kommunene

Arbeiderpartiet mener vi det siste 1,5 året virkelig har fått kjenne på hvor viktig det er å styrke offentlig sektor.

– Gjennom pandemien har vi sett hvor viktig velferdsstaten er. Det at vi har en sterk offentlig sektor som sørger for at vi har de flotte folkene i helse og oppvekstsektoren som har reddet liv og holdt hjulene i gang. Det er en viktig styrke som vi må ta vare på, sier Masud Gharahkhani, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i Buskerud.

– Bør man ikke ha et mangfoldig tilbud?

– Det handler jo om at det faktisk skal være et mangfoldig tilbud, at det skal være tilgang til gode barnehager uansett hvor du bor. Vi vil sikre at penger til velferd går til velferd og ikke til berikelse av privatpersoner, sier han.

Gharahkhani lover å styrke kommuneøkonomien dersom de kommer til makta 13. september.

– Da kommer vi til å garantere 180 millioner kroner mer til Drammen kommune de neste fire årene. Da kan vi sørge for å få flere lærere, helsefagarbeidere og barnehagemedarbeidere. Slik kommer vi til å styrke velferdsstaten i tiden framover.

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani.

Etterlyser konkrete motforslag

Kristin Ørmen Johnsen, Høyres stortingskandidat, mener Gharahkhani driver med ansvarsfraskrivelse.

– Det er jo kommunene som bestemmer om de vil privatisere eller ikke. Arbeiderpartiet har jo flest ordførere i Norge. Det er jo hans egne folk som har bestemt om de vil privatisere eller ikke, sier hun.

Hun utfordrer Ap til å komme med konkrete forslag til løsninger for å ha en full barnehagedekning uten private barnehager.

– Arbeiderpartiet har selv kjempet for å få full barnehagedekning og når de har oppnådd dette ønsker de å dra ut teppene på private barnehager. Hva skal de gjøre? Skal de legge ned Akademiet, Sonans og kjøpe opp de private barnehagene i Drammen?

– Han kommer ikke med noen konkrete forslag om hva han vil gjøre. Det er det som er utfordringen til Arbeiderpartiet, alt blir omtrentlig. Han har nok glemt at hans egen tidligere partileder, Jens Stoltenberg, har gått på Steinerskolen, sier hun.

Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre mener regjeringen allerede har iverksatt utjevnende tiltak. Foto: Lise Åserud / NTB