Nyheter

Fjell-rapport omsider klar: Platene var for godt festet

Entreprenøren fikk hjelp av eksperter i Danmark for å skjønne hva som var årsaken til at Fjell-veggplatene falt ned. En kombinasjon av materialvalg og måten platene var festet på ble svaret.

Helt siden veggplatene på Fjell skole blåste av i september har entreprenøren HENT forsøkt å finne ut hva som var årsaken. Skolen var splitter ny, og sto klar ved nyttår 2020.

Mange teorier har dukket opp underveis, blant annet en mye omtalt en om at skruene som var brukt var for korte. HENT gikk til Rambøll, som benyttet seg av et av Nordens beste fagmiljø på fasadeteknikk - Rambøll i København - for å finne ut hva som hadde skjedd. I slutten av januar var rapporten omsider klar.

Satt for godt sammen

Det er en sammensatt årsak til at veggplatene falt ned, men den enklest forståelige er denne: den ytterste delen av veggen satt for godt sammen. Den var for solid, platene var for godt festet i hverandre.

Sivilingeniør Trond Engen i Rambøll, selskapet som har utarbeidet rapporten, sier at slik veggen var konstruert, var det ikke noe sted hvor vindkreftene kunne få utløp. Det er alltid bevegelse i vegger når det er mye vind. Men denne veggen var så stiv, og platene så godt festet i hverandre, at vindkreftene ikke fikk utløp.

–  Når hele laget henger sammen og er stivt, og først ryker, så ryker det først i hjørnene. Og når det begynner å skrelle av skrelles hele av i ett stort flak. Det er som å spjære en bukse.

Platene var festet slik at hele veggen hang sammen som ett stort felt. Når veggen settes opp igjen, er dette noe av det entreprenøren HENT skal rette på: de skal ha flere felter med plater, med litt mellomrom i mellom.

HENT regner med at de blir ferdig med å sette opp veggen på nytt i god tid før sommeren.

Avviser skrue-teori

En populær teori om hvorfor platene falt ned, som blant annet Drammens Tidende skrev om i fjor, var at skruene var for korte. Men dette avvises som forklaring.

– Med de stive platene som var, ville skruene blitt revet ut uansett. Selv om de hadde vært større. På grunn av kreftene og måten veggen var konstruert på, sier utbyggingssjef Erik Mathiassen i Drammen Eiendom KF.

Lengre skuer ville bare forsinket hendelsen, ifølge Engen. Siden veggen var så stiv og så godt festet sammen var det eneste vinden da kunne få «revet» i  skruene.

– Det eneste som kan gi seg er skruene og trelektene det er festet i. Så skruene ble rugget ut sakte men sikkert. Så det er egentlig samme hvor stor den skruen er, før eller siden hadde det skjedd uansett, sier han.

Ikke grunn til å frykte ny kollaps

Mathiassen i kommunen er krystallklar på at veggen burde vært konstruert annerledes:

– Dette er resultat av manglende prosjektering. Noen krefter er undervurdert. Og det burde vært forutsett, sier han. Samtidig roser han entreprenøren Hent for å ha tatt ansvar fra første stund.

Hent har brukt lang tid på å finne ut nøyaktig hva som skjedde, slik at man kan unngå det i senere prosjekter. De har blant annet undersøkt andre bygg, og det var de som involverte Rambøll i Danmark - ledende eksperter på vindeffekter på bygg. Og de skal altså sette veggen opp igjen - nå på en annen måte hvor noe lignende ikke kan skje.

– Det er ingen grunn for folk på Fjell til å være redde for at veggen vil falle ned igjen?

– Nei. HENT har gått veldig langt i å undersøke alle mulige krefter som kan oppstå. De har gjort beregninger og foretatt grundige tester. Det er veldig solid beregnet det som settes opp igjen, sier Mathiassen.

Slik så skolebygget ut da fasaden var helt ny ved årsskiftet 2019/2020. Foto: Katrine Strøm

Både entreprenøren og kommunen har brukt den tida som trengs på å komme helt til bunns i saken. For de har hatt i bakhodet at dette kunne gått langt verre:

– Vi er nok alle glade for at det ikke ble personskade her.

– Mange må ta nye runder

Engen sier Hent har gjort veldig mye for å skjønne hva som har skjedd og lært av det. Han mener hele byggebransjen må ta lærdom - fordi moderne arkitektur og nye byggemetoder ofte fungerer annerledes enn de man har vært vant til

Disse platene som var satt opp på Fjell fungerer for eksempel annerledes om de sitter fast på betong eller tømmer.

– Dette er fortsatt ganske nytt for mange i Norge. Jeg tror mange i årene framover vil oppdage at de må bruke mer tid og ressurser på prosjektering av fasader, sier han.