Nyheter

Skolesatsing på siste verset

I den nye storkommunen legges Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst innunder digitaliserings- og utviklingsdirektørens ansvarsområde. Læringsløp Drammen avsluttes - når Drammen blir nye Drammen.

«Kompetansesenteret vil fra 1. januar 2020 bli organisert under Digitalisering og Utvikling i Nye Drammen.  Arbeidet med kvalitetsplanen Læringsløp Drammen går nå inn i siste fase og fremtidige aktiviteter og tiltak harmoniseres mot Nye Drammen», opplyser kommunen på Læringsløp Drammens nettsider.

Det som først het Norges beste skole og Skolebasen - ble etter hvert Læringsløp Drammen og Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst – og har vært kommunens store satsing for å løfte drammensskolen det siste tiåret. De nyeste tallene fra nasjonale prøver viser imidlertid at det helt store løftet har latt vente på seg.

Bedre sammen

Fredrik Holtan, konstituert direktør for utvikling og digitalisering i nye Drammen, kan berolige med at omorganiseringen ikke innebærer noe dramatikk.

–  Vi tror Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst vil få et godt hjem her – sammen med andre kompetanseområder, som for eksempel digital transformasjon og helse og omsorg, sier Holtan.

Han var inntil i høst konsulent for PwC.

Holtan presiserer dog at det fortsatt vil være stor oppmerksomhet på å løfte senteret videre, og at de forskjellige kompetansefeltene vil dra nytte av å samles under ett.

Ny satsing

– Kompetansesenteret vil ikke organiseres akkurat som i dag, for i nye Drammen tilrettelegges det for én samlet og kraftfull utviklingsenhet flere fagområder, forklarer påtroppende direktør for utdanning Karen Tone Børsum.

Hun kommer fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Svelvik kommune.

–  Både Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har hatt hver sine kvalitetsplaner for skolen, som varer fram til 2020. Nå er vi i ferd med å starte opp en ny kommune, med ny politikk og nye satsingsområder. Hva og hvordan skal skal utvikles i et samarbeid mellom fagmiljøene og den politiske ledelsen - og gjelder naturligvis for hele den nye kommunen.

Børsum forteller at hun og de andre lederne i prosjektstaben så langt har jobbet med tilrettelegging for - og organisering av - nye Drammen. Nå gleder hun seg til å ta fatt på de virkelige oppgavene, som direktør for utdanning.

Mer fra Dagsavisen