Nyheter

Vann er ingen selvfølge

DRAMMEN: Årets TV-aksjon går til Kirkens Nødhjelps arbeid for å skaffe rent vann til en million mennesker, og får entusiastisk drahjelp fra den lokale vannbransjen. De vet at vannet i springen ikke kommer dit av seg selv.

- Vi har inngått et samarbeid med Kirkens Nødhjelp for å sette verdien av rent vann og et ordentlig avløpssystem på dagsorden. Dette er noe de færreste her i landet vier en tanke i det daglige, men selv ikke i Norge er dette en selvfølge. Det ligger mye arbeid bak det rene vannet vi får fra springen, sier Live Johannessen, virksomhetsleder for Vann og avløp i Drammen kommune.

Hjelper kvinnene

På verdensbasis mangler i dag nesten 800 millioner mennesker tilgang på rent vann, og klimaforandringene fører til økt skjevfordeling av jordas ferskvannsressurser. For bare 200 kroner klarer Kirkens Nødhjelp å skaffe et menneske rent vann livet ut.

- Men husk nå på at det her er snakk om helt andre forhold enn våre hjemlige. Disse menneskene trenger rent drikkevann for å overleve - ikke for å fylle boblebadet, kjøre vaskemaskinen eller vanne plenen. I en rekke land bruker fortsatt mange jenter og kvinner store deler av livet på å hente vann til familien. Om man i stedet får satt opp en vannpost i landsbyen deres, betyr det at disse jentene i stedet kan gå på skole. Her handler det med andre ord også om et kvinnepolitisk aspekt, konstaterer fylkesaksjonskoordinator Anne Merete Jensen.

Les også: Kan gå tom for vann innen få måneder

Skaper blest

Det var interesseorganisasjonen for vann- og avløpssektoren, Norsk Vann, som for et år siden gikk inn på et nærmere samarbeid med Kirkens Nødhjelp - i anledning formålet for TV-aksjonen 2014. De oppfordret lokale ansatte innen vann og avløp til å inngå samarbeid med kommunale innsamlingskomiteer. Godt Vann Drammensregionen, med deres medlemmer fra blant andre vann- og avløpsavdelingen i Drammen, var ikke sene om å melde sin interesse.

- Vi bidrar ved å skape blest om saken og stiller på stand og deler ut vannflasker ved en rekke arrangementer. Vi var til stede på Elvefestivalen - og kommer til å være med på mye mer framover mot selve aksjonsdagen 19. oktober, forteller Johannessen som dog er nøye med å understreke at hennes virksomhet ikke støtter aksjonen med penger.

- Vann og avløp er en gebyrfinansiert tjeneste, og vi har naturligvis ikke mandat til å donere våre abonnenters penger til en innsamlingsaksjon. Vår støtte består i frivillig dugnadsarbeid og kompetanse om vannsaken.

Les også: Framtidas konflikter står om vann

Trenger folk

De ansatte innen vann og avløp håper også at det økte fokuset på viktigheten av rent vann kan bidra til økt rekruttering til bransjen, for per i dag pensjoneres det flere medarbeidere enn det utdannes.

- Vi lider under at altfor få unge velger å utdanne seg innen yrkesfag, men håper det kan hjelpe å informere om hvor variert og bredt dette feltet egentlig er - fra ingeniører og jurister til elektrikere og rørleggere. Kompetanse på hvordan man skaffer rent vann er livsviktig og etterspurt over hele verden. Man kan jo for eksempel ta oppdrag for Kirkens Nødhjelp - og virkelig gjøre en forskjell for mennesker som bor i områder der rent vann er en mangelvare, påpeker Ragnhild Leirset som er prosjektkoordinator for Godt Vann Drammensregionen.

pernille.vestengen@dagsavisen.no