Valglista Nei til bomring har noen unntak. Men bomring blir det aldri

Fra å organisere aksjoner og underskriftslister, skal bommotstander Anders Lunde nå slåss for stemmer ved kommunevalget.

– De har gjort noen trafikkberegninger, men ingen har gjort en ordentlig konsekvensutredning med analyse av kost/nytte – er dette noe som vil virke for samfunnet, og hva er de samfunnsøkonomiske følgene? Det er hårreisende og sjokkerende: Ingen andre steder vil man bruke man så mange penger, uten å belyse dette, sier Anders Lunde.

Som Dagsavisen Fremtiden tidligere har skrevet, stiller den tidligere aksjonslederen til kommunevalget med ett valgløfte: Å ikke støtte noe flertall i Drammen bystyre med mindre de sier nei til bomring. Det fullstendige partiprogrammet blir ikke spikret før i mai, men ifølge Facebookposten der valglista Nei til Bomring presenteres, går det fram at de er imot eiendomsskatt. Vi ba Lunde se på elementene i Buskerudbypakke 2 og si noe om hva lista vil prioritere å gjennomføre, og i neste omgang: hvordan de ser for seg å finansiere prosjektene.

Billigere buss

Det første Lunde trekker fram er billigere buss, og et bedre busstilbud er også listet opp i presentasjonsposten – sammen med levende sentrum, bedre luft og et godt miljø.

Høyeste prioritet har også det å få gjennomgangstrafikk ut av byen, og alternativ Konnerud-nedføring skal også gjennomføres.

– Vi vil at man ser på Skogkantalternativet på nytt, det må opp på bordet, sier Lunde.

Dette forslaget til å kanalisere trafikk til og fra Konnerud er et av de som bomringaksjonistene har ivret mest for – og kritisert konklusjonen for, etter at Buskerudbypakka ble «pakket om» fra 2017 til 2018.

SLIK VURDERER VEGVESENET SKOGKANTALTERNATIVET:  – Ny utredning vil ikke gi et annet svar

Tilfartsvei vest Del 2 ønsker den nye lista ikke, mens ny Svelvikvei er Lunde for.

Hvordan skal dere bygge ny Svelvikvei og en vei som så langt er vurdert som for kostbar som Konnerud-løsning?

– Her må vi be om tall fra rådmannen, og så se hva vi kan få av kommunen, av fylket og av staten. Det skal i hvert fall ikke finansieres med bomring.

Veier internt i kommunen er det kommunen selv som må finne penger til. Vil dere gå med på å sette bom på Svelvikveien, slik Høyre er åpne for?

– I verste fall. Men vi skal i lengste prøve å unngå det. Og det skal ikke bli eneste mulighet til å komme seg dit.

Hva med Konnerudnedføringen, kan den få bom?

– Kan og kan – i verste fall. Det må vi se på i Bystyret – ingenting av dette er ordentlig utredet. Det viktigste er at vi ikke skal ha bomring i byen.

Så partiet Nei til bomring åpner for bom?

– Jeg sier ikke at vi er åpne for det. Jeg sier i verste fall.

Mulig å velge gratis

Fagmiljøene som skal jobbe frem underlagsdata er de samme som har gjort det så langt; Nei til bompenger-lista har så langt ingen alternative instanser, og belager seg på kommuneadministrasjonen og vegvesenet. Politisk har de imidlertid tro på at staten vil strekke seg lenger enn den har vært villig til så langt.

– Vi vil ha en lang tunnel gjennom Bragernesåsen – og den bør være en statlig vei, slår Lunde fast.

Så langt har staten som på Holmebrua og i nytt løp i Strømåstunnellen krevd at halvparten brukerfinansieres.

Så da er dere åpne for bom også på et slikt nytt tunnelløp?

– Det å sette bom på en statlig vei er noe annet. Kjørte alle via Kjellstadbommen, mens den sto på E-18? Nei. Noen som kjører bil har solid økonomi, og de tar den korteste veien. Andre må kunne velge et alternativ.

Hvor skal de kjøre – blir ikke da den fra før belastede Rosenkrantzgata lett å ty til?

– De andre skal kjøre der de alltid har kjørt, gjennom byen. Det vil jo uansett bli en avlastning.

LES OGSÅ: Slaget om veiene

Hvis mamma kjøper melk

Nei til Bomring er ikke bekymret for den framtidige storkommunens økonomi, selv som bomfri.

– Drammen har i dag et ganske stort overskudd på over 200 millioner i året, og prosjektrådmann Elisabeth Enger har i tillegg pekt på sammenslåingseffekt på 2,5-3 prosent, besparelser som skal skje ved naturlig avgang – vi regner med 200 millioner også der. I tillegg vil Drammen som en av landets største kommuner få storbymidler, sier Lunde.

Han innrømmer at han ikke er helt sikker på hvor mye dette utgjør for Nye Drammen, og hvilken andel som eventuelt kan betraktes som frie midler. Så langt har Storbymidler vært midler som er ment å skulle bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge i større bysamfunn, og det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen.

Det er vel ikke så lett å bare omdisponere penger herfra til å subsidiere bussbilletter?

– Øker potten, kan det frigjøre andre penger. Det blir som om hvis mammaen din betaler melk for deg en måned – da får du bedre råd til noe annet. Drammen kommune har en sterk økonomi som ser ut til å bare bli sterkere. Man får ekstra inntekter ved å være stor by, og da har man penger å bruke til å bedre familiebilletten, sier Lunde.

LES OGSÅ: Fredrik Haanings Høyre snur om bomring

– Mennesker skal ikke ofres

At Brakar økte billettsalget og for første gang fraktet over fem millioner passasjerer med sine bybusser i 2018, samt at NSB økte salget også på lokaltog til og fra Drammen, ser Lunde som en klar indikasjon på at kollektivtransporten klarer å styrke seg fint uten omfordelingen Buskerudbypakka legger opp til.

Men styrkingen av Brakars tilbud kommer jo som følge av belønningsmidler som allerede er utbetalt i flere år – og som de ved et nei til byvekstavtale risikerer å ikke få framover?

– Trond Helleland (H) har sagt at vi vil kunne fortsette å få belønningsmidler, det må du jo ha fått med deg som en positiv nyhet. Du lurer mye på dette med tall – men når man går inn i bystyret, går det an å få rådmannen til å utrede det man ønsker svar på.

For elementene i pakka har jo det har vært gjort i flere runder?

– Det må gjøres om igjen, for det de har kommet opp med er et makkverk. Er du skiftarbeider og bor utenfor bysentrum, eller har ugunstig arbeidstid, er det ikke sikkert at det går buss for deg når du skal hjem. Det er ikke alle som har råd til kjempedyr leilighet i sentrum. Man skal ikke ødelegge livet til noen, mennesker skal ikke ofres for å få gjennomført politikk, sier han og ber igjen om at det tydelig kommer fram hvorfor gruppa han er en del av .

– Se på hva som har skjedd siden man sist sa nei til bom i 2003: De siste 16 åra har byen hatt en stor ansiktsløftning. Det er klart Drammen skal utvikles videre – vi finner ut av løsningene, sier Anders Lunde.

LES OGSÅ: Veiprising endrer forutsetningene