Rådmann Osmund Kaldheim etablerer sin egen lokalredaksjon i Drammen kommune.

Rådmannen lager egen redaksjon

Drammen kommune søker redaksjonssjef som skal få fram de gode historiene i alle kanaler.

Torsdag ettermiddag utlyste Drammen kommune en nyopprettet stilling som redaksjonssjef.
- Vi ser at slik mediene utvikler seg, også lokalmediene, at vi har behov for å lage enda flere saker selv. Den redaksjonen vi bygger opp skal være en innholdsleverandør på alle plattformer, skrive tekst, ta bilder, redigere filmer og også ha ansvar for å koordinere saker og presentere dem i ulike kanaler som vi etter hvert får flere og flere av, sier Kirsti Aas Olsen, HR-direktør i Drammen kommune.

Inhouse

Hun forklarer at den nyopprettede stillingen skal være annerledes enn pressesjef Gard Nybro-Nilsens. Han ble ansatt i april 2014 og overtok den gangen en del av oppgavene til daværende informasjonssjef Dag Knutsen-Øy. Knutsen-Øy er i dag spesialrådgiver i Drammen kommune og jobber fremdeles med informasjon.

- Pressesjefen er vårt kontaktledd ut mot pressen, mens redaksjonssjefen skal jobbe internt med å få frem saker hos oss, fra nyheter til økonomiplan og årsrapporter - slikt som vi til en viss grad kjøper som tjenester eksternt i dag.

Drammen kommune har for tiden en rammeavtale med Godt Sagt kommunikasjon AS.

Hvor stor er informasjonsavdelingen til Drammen kommune i dag?
- Vi har ikke lenger en informasjonsavdeling. Pressesjefen har et kommunikasjonsteam på fire personer i tillegg til ham selv. En av de fire er webredaktør Hans Wiig.

Aas Olsen vet ikke om noen andre kommuner som har etablert egen redaksjon.
- Nei, vi tenkte kanskje vi skulle være litt i front her. Innenfor vår sektor lærer vi gjerne det beste av hverandre, men her har vi ikke tatt fra noen - dette er et behov som har vokst frem.
- Er det en skjult beskjed til lokale medier om vår dekning av kommunen?
- Nei, i hvert fall ikke en skjult beskjed! Men vi ser at dere har behov for å fronte det deres lesere vil lese, og kanskje har vi sett at vi selv har mye å bidra med som innholdsleverandør. Dere har jo mye fokus på kommunen, men vi har også saker vi kunne tenke oss å kommunisere bedre, sier Aas Olsen og understreker at de har forståelse for at rollene er ulike.

Gjør om stilling

Hun vil foreløpig ikke svare på hvilken lønn den nye redaksjonssjefen skal tilbys, og heller ikke om den skal ligge over eller under pressesjefens nivå. Han lønnes på nivå med virksomhetsledere i kommunen, og startet da han ble ansatt på 750.000 kroner.
- Lønn blir etter avtale, vi må se hva vi får av søkere. Vi ber heller ikke politikerne om mer penger, fordi vi har omdisponert internt i programområdet organisasjon og styring som jeg leder, og gjort om profilen til en ledig stilling på rådhuset, sier Aas Olsen.

Initiativet kommer fra Rådmannen, i form av toppledelsen i kommunen, og ble presentert i årets første tertialrapport.

Ikke hogd i stein

Pressesjefstillingen ble opprettet for to år siden etter en turbulent periode der Rådmannen og ordføreren fikk kritikk for manglende åpenhet, spesielt i Ticon-saken og rundt innleie av First House som rådgiver for å få det nye sykehuset til Drammen. I debatten som fulgte ble det beskrevet en fryktkultur i organisasjonen der mange vegret seg for å snakke med pressen og gi ut dokumenter, og alle kommunens ansatte er i ettertid rutinemessig kurset i offentlighetsloven.

LES OGSÅ: Når det ikke er 17. mai

Aas Olsen er ikke redd for at en positiv internredaksjon skal gjøre det vanskeligere for kritiske journalister å få kommunens ansatte og ledere i tale. 

- Den praten skal vi fortsatt ha, og journalister er slett ikke sure! Men sjekk hvilke kanaler vi kommuniserer med innbyggerne våre på – her går tida fra oss, de fleste kommer ikke til rådhuset lenger. Vi trenger noen som kan hjelpe oss å kommunisere på alle kanaler.

Er det diskutert å bruke de samme pengene på uavhengig journalistikk, i form av stipender for frilansere eller redaktørstyrte medier for å få økt dekning av tilbud eller programområder?
- Nei, vi har ikke diskutert det. Vi har bare diskutert selve redaksjonen, og alt vi trenger for å få frem egne saker. Nå trenger vi en kompetent person som kan hjelpe oss å bygge opp en slik redaksjon.

Hvorfor kan dere ikke bare ansette en slik person i kommunikasjonsteamet dere allerede har?

- Tittelen redaksjonssjef er ikke hogd i stein, jeg har selv byttet tittel mange ganger i min tid i kommunen. At vi kaller lederen en redaksjonssjef gjør kanskje at vi får flere kompetente søkere, tror Aas Olsen.