Annonse

MDG får gjennomslag for seks millioner til solcellepaneler

Med MDG som ny budsjettpartner har budsjettet for Drammen kommune fått en ny og grønnere profil.

Annonse
Lokale nyheter

«Det skal investeres til sammen 6 millioner kroner i 2018-19 (2 + 4) til solcellepaneler som skal produsere elektrisitet på tak på kommunale bygninger. Investeringen finansieres ved låneopptak. Besparelsen i strømutgifter tilbakebetaler lån og renter», står det i budsjettforslaget som MDG, Bylista og de to uavhengige representantene i bystyret har fått med seg posisjonspartiene Høyre, KrF og Venstre på. Forslaget vil nå få flertall når det stemmes over i bystyret i morgen

– I tillegg dobler vi sykkelveisatsingen, og vi dobler satsingen på trygge skoleveier. Så legger vi også inn en pot på sykkelparkeringsplasser i byen, sier MDG-leder Ståle Sørensen, som er strålende fornøyd med gjennomslaget partiet har fått.

Selv om det koster noen milioner, vil det være lønnsomt å investere i panelene i et langtidsperspektiv.

– Dersom alt går etter planen, vil investeringen gå i pluss etter 15 år. Panelene har en forventet levetid på 40 år, sier Sørensen.

Er dette noe som virkelig monner, eller blir det mest et symbolvedtak?

– Hvis vi hadde hatt et klimaregnskap, ville dette gjort en virkelig bevegelse i klimaregnskapet. Og man skal ikke underkjenne verdien av at dette også er et inspirasjonsvedtak, sier Sørensen.

Høyres gruppeleder Tove Paule har ikke noe imot at MDG fikk gjennomslag for dette forslaget.

– Vi synes forslaget er ganske bra, ettersom det gjelder kommunale bygg, sier hun.

Paule legger ikke skjul på at dette er et budsjett som skiller seg fra tidligere års budsjetter fremmet av Høyre. 

– Budsjettet har en annen innretning enn tidligere år - noe vi er stolte av. Denne gangen har vi vektlagt en mer sosial ramme for de som har utfordringer og lagt større vekt på klima og miljø, sier hun.

Hva er dere i Høyre mest fornøyde med i budsjettet?

– Satsingen på barnehage, skole og oppvekst er vi godt fornøyd med, fordi det gjør noe for vanskeligstilte familier i Drammen. Generelt er vi veldig godt fornøyd med hele budsjettet.

 

 

 

Annonse