Denne turen er lur å gå før dyrene slipper ut på beite

Beverhytte, laksetrapp og fløterhytte. Ukas tur er elvestien til Kverk hengsle.

Hva: Elvestien til Kverk hengsle

Hvor: Langs østsiden av Drammenselva, fra Hellefossen i Øvre Eiker.

Lengde tur/retur: 9 km

Høydeforskjell: 45 m. 

All honnør til elevene ved naturbrukslinja ved Buskerud videregående skole, som i samarbeid med kommunen ryddet, laget klopper og merket løypa som ble åpnet i forbindelse med Hokksund by- og laksefestival i 2011.

Dessverre er særlig siste delen av løypa dårlig vedlikeholdt, men naturen er like fin i dag som for 10 år siden.

Med buss tar du linje 100 eller 101 til holdeplassen Wendelborg. Kryss hovedveien og gå Wendelborggata til krysset ved Jordfallveien hvor du tar til høyre Lakseveien til grusveien ender på oversiden av demningen i Hellefossen. Med bil tar du på av fra fylkesvei 35 i rundkjøringen på østsiden av Hokksund bru og fortsetter 1 km gjennom bydelen Dynge til Lakseveien og parkerer ved veis ende nedenfor Hellefossen.

Den første halvannen kilometeren på Elvestien (se skilt) fra Hellefossen er stien langs elva både bred og lettgått. Men så fortsetter stien brått en kort, men svært bratt bakke opp fra elva, før du igjen kan fortsette på en tørr og fin sti de neste 500 meterne før den ender ved et jorde.

Etter å ha rundet på nedsiden av jordet, krysser du grusveien og finner fortsettelsen av Elvestien (se hjemmesnekret skilt) høyere opp på andre siden. Snart blir stien bredere og fin å gå på helt ned til vannkanten, der to rustne bilvrak har funnet sitt siste hvilested.

Her må du gå gjennom «Beverly Hills» helt ned til elvebredden langs en gammel og noe gjengrodd driftevei mellom avgnagde trestammer, og restene av trærne som stedets beverstamme har etterlatt. Stien går rett forbi den nyrestaurerte beverhytta i vannkanten.

Den siste kilometeren fram til fløterhytta ved Kverk hengsle er stien bedre merket og lett å finne. Men en av grunneierne har satt opp to elektriske gjerder helt ned til elvebredden som det kan være vanskelig å forsere når de blir strømførende. Derfor er det lurt å ta denne turen før dyra slippes ut på beite til sommeren.

Stien munner ut ved de store jordene til gårdene på Kverk, og følger nedsiden av disse helt fram til snuplass ved enden av en grusvei. Her står det et skilt som viser veien ned til fløterhytta ved Kverk hengsle. Hytta er ulåst og du kan velge om du vil ta dagens rast ute eller inne.

Turen tilbake til Hellefoss går betydelig lettere, for nå er du kjent og slipper å lete etter veien.

Hellefossen er kjent for sitt rike laksefiske, og ved siden av kraftverket er det bygget en laksetrapp. På andre siden av demningen ligger papirfabrikken, som i dag har overlevd ved å produsere bokpapir.

Les flere turtips:

Høsttur i Drammens nordmark

Fra Batteriet til 800-meteren

Til Paradis via Damtjern

Fottur til ski­­­-anleggene i Åsen