Utsikten fra Batteriet. FOTO: KJELL BUENE

Fra Batteriet til 800-meteren

Lengde: 7,5 km Høydeforskjell: 120 m

Utgangspunktet for denne turen, som kan gås i begge retninger, er bussholdeplassen ved Brudeberget på Stenseth, 100 m vest for Nedre Eiker kirke. Her stiger du av buss 51, som går 1-2 ganger i timen hele uka, og starter dagens tur med en 500 m ganske bratt oppstigning langs gangveien til Stenseth terrasse. Ved Kiwi- butikken tar du til høyre, krysser under bilveien og fortsetter gangveien langs oversida av Stenseth skole. Du følger anvisningen til to treskilt som viser veien til Batteriet. Fra den siste boligblokken er det bare 100 m skogssti før du kommer til den lange muren av stablesteiner, som utgjør det gamle militæranlegget som ble bygd i løpet av de første årene av forrige århundre.

Hensikten med byggverket var å forsvare oss mot en ventet svensk invasjon i forbindelse med unionsoppløsningen. Man fryktet at svenskene ville landsette tropper fra Oslofjorden som ville forsøke å marsjere enten opp Drammensdalen eller omgå byen ved å ta veien over Konnerud og Åsen i Mjøndalen. Derfor plasserte man her et stort antall Cocherill-kanoner av samme type som den som i dag står på Spiraltoppen. Som du ser av bildet, er utsikten over Nedre Eiker upåklagelig, særlig nå om høsten når trærne har mistet bladene.

Etter å ha nytt utsikten fra krakkene på skansen, fortsetter du nedover på den ganske brede kjerreveien som ble bygd for å frakte kanonene opp til Batteriet. Stien går langs baksiden av bebyggelsen i Solberglia før det bærer noe oppover før stien flater ut langs oversiden av det nye byggefeltet som er under planlegging på oversida av Bergåsveien. Du krysser parkeringsplassen i Solbergveien og går rett fram ned over brua over Solbergelva. Solbergelva kommer fra flere store damanlegg som regulerte tilførselen av vann til Solberg spinneri 500 m lenger nede.

Nå blir veien betydelig bedre de siste 3,2 km fra til bunnen av Turheisen eller Drammen skisenter på Åssiden. Denne strekningen går under navnet 800- meteren og vil få maskinpreparerte skispor så snart snøen melder sin ankomst. Navnet kommer av at denne bilskogsveien i utgangspunktet bare gikk 800 m fra Åssiden. 500 m før Turheisen krysser veien på bru over bekken som renner ned Kjøsterudjuvet, en 1,5 km lang canyon, som fortrinnsvis bør gås når det er lite vann i bekken. Fra Turheisen kjører bussrute 3 alle dager minst to ganger i timen, men du kan jo også fortsette til fots på gangveien langs Kristian Brenners vei og videre ned til byen.