I Jules Vernes fotspor. FOTO: Kjell Buene

Til Paradis via Damtjern

Utgangspunkt og endepunkt for denne rundturen i Lier som følger kommunale gangveier, er parkeringsplassen ved Fossveien nederst i Paradisbakkene.

Dersom du velger offentlig transport, tar du linje 71, 72 til Lier Everk hvor du går til høyre inn Fossvegen. Kommer du med bil, kjører du riksvei 285 4,1 km fra rundkjøringen i Amtmannsvingen til Lier Everk og tar til høyre 200 m i retning «Foss gård».

Ta gjerne på deg brodder og gå Fossvegen videre 300 m, før du tar Stokkevegen til høyre langs nedsiden av de 115 år gamle monumentale bygningene til det gamle Lierasylet. Om disse bygningene er verneverdige eller ikke, strides myndighetene, og derfor har de foreløpig fått stå i fred, selv om de ikke lenger er i bruk. Stokkevegen er ganske kroket, men dersom du følger med på skiltingen, krysser du E 18 på gangbro og havner øverst i Lierbakkene ved Nordre Brastad. Her tar du til venstre på gangveien langs Utsikten og Bråtan til du krysser den gamle Drammensveien like før Damtjern (194 moh).

Her kan du unne deg noen minutter ved raste- og bålplassen ved demningen. Du kan eventuelt prøve fiskelykken, for det finnes både abbor og karpefisk i dette vannet. Gangveien runder vannet langs øst- og nordsiden, men du kan se over mot de bratte fjellveggene på vestsiden som er meget populære blant klatrere på Østlandet. Etter å ha krysset E 18 på gangbroen fortsetter du til venstre på gang- og sykkelveien langs Kirkelinna til du ser et blått skilt som viser veien ned til Paradisbakkene.

Paradisbakkene er en del av Sølvveien mellom Kongsberg til Kristiania, som sto ferdig i 1665. Det var imidlertid først i 1861 at den verdensberømte franske forfatteren Jules Verne humpet ned denne bakken på sitt besøk i Norge. I sin bok Loddseddelen som ble utgitt i 1886, der handlingen i sin helhet foregår i Norge, skriver han om sin ferd mellom Kristiania og Drammen: «Ferden gikk utover en vei langs rekker av rognetrær med sin korallrøde frukt, og jeg kom så inn i en tett furuskog som omkranser Paradisdalen, en fantastisk solfylt forsenkning i landskapet med åser bakenfor hverandre helt ut mot horisonten i det fjerne. Så dukker det hundrevis av bakker opp, de fleste av dem med et hus eller en gård på toppene.»

Dessverre har Lier kommune tatt dårlig vare på Norges første kongevei. På Lier bygdetun kan du imidlertid kikke inn gjennom vinduene på en gammel skolebygning og beundre hageanlegget før du fortsetter ned til utgangspunktet for turen.

Lengde: 8 km

Høydeforskjell: 170 m