10.000 i skolevalg

10.000 elever i Buskerud kan avgi sin stemme når skolevalget gjennomføres ved VGSer i fylket i perioden 26. august – 4. september. I 2017 hadde Buskerud landets høyeste deltakelse med 88 prosent. – Ungdom stemmer ikke likt som de voksne, men skolevalgene gir likevel en god pekepinn på hvordan valgvindene blåser, sier Magne Høyer i fylkeskommunen.