Fremtiden

Turtips: Liers mest spektakulære badekulper

Svarthølen og Ringhølen er velkjente navn for liunger fra Tronstad og Kanada, men ellers er det nok ikke så mange andre som veit hvor dette er. Badekulpene er likevel populære på varme sommerdager der de ligger mellom Solbergdammen og Tronstad på Lierdalens vestside.

I spektakulære omgivelser i Svarthølen under Solbergfossen.

Av Tom Helgesen

Hva: Badetur til Svarthølen og Ringhølen

Hvor: Mellom Kanada og Tronstad i Lier kommune

Lengde: Med sykkel fra Lierbyen er det rundt 30 km tur-retur. På beina fra svingen i Delekantbakken er det kun 300-400 meter å gå en vei.

Høydeforskjell: Ca. 100 meter fra Tronstad til Solbergdammen.

Solbergelva, som ikke må forveksles med navnebroren i Eiker, har sine kilder helt inne ved Øståsen i Modum. Der Nykjuelva og Tverrelva møtes like før Dammyrdammen begynner det å bli stor vannføring.

Nedenfor Solbergdammen danner elva flere små badekulper, og det samme på nedsiden av Solbergfossen.

Selve Solbergfossen er et imponerende skue under stor vannføring der vannmassene kaster seg ut glattskurte berg nedover mot Tronstad. Solbergfossen er helt klart Liers største fossefall. Ingen over, ingen ved siden.

Fra svabergene mellom Ringhølen og Solbergfossen med Guransrud gård og Kraftkollen i bakgrunnen.

Flere veier fører fram

Det er flerre stier fram til disse naturperlene, men enklest er det å gå fra 180 graders svingen i Delekantbakkene ned mot Tronstad.

Her er det ei lita lomme der det kan parkeres et par biler, og derfra er det snaut ti minutters gange på en bratt sti inn til badekulpene og fossen.

En annen mulighet er å følge Sliperiveien nede i Tronstad øst for vassdraget, for da kommer du etter hvert også opp til Ringhølen langs en traktorvei/sti.

Mange tar også turen fra Kanada og Trolldalen fra nord og følger traseene på en av sidene av elva. Fra Ringhølen kan du følge en bratt sti på vestsiden av fossen ned til Svarthølen.

Vis aktsomhet

Med andre ord så kreves det uansett noen minutters gange for å komme til disse skjulte Lier-perlene.

Solbergfossen har glatte og sleipe svaberg, så dette er definitivt ikke noe sted for småbarn. Uansett må man være forsiktig og vise aktsomhet i slikt bratt terreng. Hvis det er stor vannføring eller er veldig vått, så er det rett og slett livsfarlig ved utløpet fra Ringhølen og nedover mot Solbergfossen.

På varme sommerdager derimot, er dette spennende og spektakulære badekulper. Ikke minst Svarthølen nedenfor fossen hvor du kan hoppe fra sidene og ned i kulpen. Forutsetningen er at man sjekker hvor dypt det er på forhånd på de respektive steder.

På vei ut i Svarthølen under Solbergfossen.

Regulert vassdrag

Husk også at dette er et regulært vassdrag der Solbergdammen er reguleringsmagasin for kraftverket i Tronstad med en fallhøyde på 109 meter.

Vær oppmerksom på at vannmengden kan øke nokså brått. Det skjer svært sjelden, men kan forekomme i spesielle tilfelle ved for eksempel feil i kraftstasjonen. Da må de som bader i Ringhølen eller ligger og soler seg nær elva være oppmerksomme på raskt økende vannmengde.