Fremtiden

Turtips: Jakten på bysteinene

Bysteiner er gamle, nummererte grensesteiner som viser hvor bygrensa til Drammen gikk i 1870. De finnes på begge sider av dalføret, men denne turen konsentrerer seg om bysteinene som ligger i skogområdet mellom Underlia og Kloptjern.

Jonas og Frida på Bystein 24.

Av Tom Helgesen

Hva: Fottur (som kan kombineres med sykkel) til de såkalte bysteinene.

Hvor: I Drammensmarka.

Lengde tur/retur: Rundt 7-8 km tur-retur, avhengig av hvor mange bysteiner man vil finne.

Høydeforskjell: Liten forskjell på høyeste og laveste punkt, men stedvis kupert terreng.

I følge kartet var det opprinnelig 50 stykker plassert rundt ved de gamle bygrensene. Mot Lier på nordsiden av Drammenselva og mot Skoger på sørsiden. Alle er ikke like lette å finne i dag, og noen har kanskje også forsvunnet eller blitt fjernet av forskjellige årsaker. De er hogd ut i granitt, og noen er virkelig flott utformet. Her har noen steinhoggere lagt sjelen sin i arbeidet en gang for godt over 100 år siden.

Fra nr. 24 til nr. 11.

På denne turen er det bysteinene fra nummer 24 til og med 11 som er i skuddet. Ved å starte turen fra for eksempel Stiboltkrysset, er det flere innen rekkevidde. Blant annet en bystein helt øverst i Underlia, rett ved lysløypa, og en i bunnen av Kudalsbakken der stien stikker nordover i retning Årkvisla. I nærheten av Jutultønna er det også noen og ikke minst i området rundt Kloptjern. Du kan i stor grad følge lysløypa og ta noen avstikkere her og der. Ja, litt som i turorientering. Siden lysløypa er gruslagt, så kan derfor også sykkel benyttes i stor grad til en «bysteinjakt» i disse traktene.

Digitalt kart

Virksomhet Geodata i Drammen kommune har i samarbeid med Drammen historielag laget et digitalt kart over bysteiner. Dersom du klikker på etikett 24 i kartet, vil du for eksempel få opp bilde av den aktuelle steinen.

Klikker du på bildet til venstre, så markeres det i kartet. Der det finnes bilder av steinene, er de gjenfunnet.

Der det er «tomt», er det punkter som er beregnet ut fra gamle kart/koordinatlister. Finner du likevel en stein her, er Geodata i Drammen kommune interessert i få vite det. Lykke til med «jakta»!