Fremtiden

Barnevernsinstitusjon stenges umiddelbart: – Det vi fryktet er slått ut i fullt monn

Turnusen legges om mot ansattes vilje. Den siste måneden er det levert inn fem nye oppsigelser. Nå er situasjonen så akutt at Bufetats ungdomssenter på Ilaug i Geithus stenges midlertidig.

Bufetats ungdomssenter på Geithus

Av Anne Myklebust Odland / FriFagbevegelse

– Det vi fryktet har slått ut i fullt monn. Oppsigelser og sykemeldinger gjør at vi er så tynt bemannet at det ikke er forsvarlig å drifte to avdelinger, sier Trond Rekdal Henriksen, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) ved den statlige barnevernsinstitusjonen BVT (Buskerud/Vestfold/Telemark) Behandling Ungdom.

Avdelingen på Ilaug i Geithus er nå midlertidig stengt grunnet for lav bemanning.

Fontene skrev i forrige uke at langturnus avvikles ved barnevernsinstitusjoner i Bufetat region sør mot ansattes vilje. Flere har sluttet etter at omlegging av arbeidstid ble varslet i januar 2020. Bare den siste måneden har fem nye ansatte ved avdelingene Geithus og Ilaug levert inn oppsigelse.

Langturnus er når den ansatte jobber to til tre døgn for så å ha en uke sammenhengende fri.

Bakgrunn: Langturnusen avvikles. Nå frykter Jonas bråk om natta

– En varslet krise

Det har heller ikke lyktes å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

– Dette er en varslet krise. Vi har kjempet for å få beholde langturnusen. Mange har hatt et håp helt til det siste, men da den nye turnusen formelt ble godkjent nå nylig, kom oppsigelsene. Ansatte vil ikke bli ved en atferd høy-institusjon i en turnus de ikke liker faglig, sier Rekdal Henriksen.

Han sier det er en svært trist situasjon, da det er erfarne, utdannede miljøterapeuter som ikke orker mer. Mange stillinger står nå ledige.

Bufetats ungdomssenter på Geithus

Fikk beskjed i epost

Forrige uke ble det sendt ut epost til ansatte ved Geithus og Ilaug om at de to avdelingene ville bli slått sammen og at Ilaug ville bli stengt midlertidig på grunn av bemanninssituasjonen.

Dagen etter flyttet to ungdommer og ansatte over til Geithus, som ligger noen minutters kjøring unna.

De to avdelingene har til sammen seks atferdsplasser. Avdelingen som stenger har to plasser. Bufetats barnevernsinstitusjoner deler inn i områdene akutt, atferd lav risiko, atferd høy risiko, rus og omsorg. Den stengte avdelingen kategoriseres som «atferd høy risiko».

– Det trengs erfarne folk til å jobbe på en slik avdeling. Jeg er redd hele fagmiljøet rakner. Folk er fortvila og sier de kjenner påkjenningene på kroppen, sier Rekdal Henriksen.

– Hvor mange ansatte er igjen?

– Det ærlige svaret er at det vet jeg ikke. Det er kaotisk, men vi mangler ca. 12–14 miljøterapeuter i 100-prosentstillinger, sier han.

Turnusendringer i andre regioner: Langturnus er en særavtale som Bufetat kan velge å bruke

Kritisk for ungdommene

Jonas Ween er verneombud og spesialutdannet barnevernspedagog i rus og psykiatri. Han er en av dem som nå har levert oppsigelse.

– Det har vært stor uro blant ansatte den siste tiden, og nå skjer flukten av fagpersoner. Det handler om turnus, arbeidsvilkår, sikkerhet og hvordan vi får jobbet relasjonelt med ungdom i den nye turnusen, sier Ween.

– Dette som skjer er kritisk. Ungdommene som nå blir boende på samme avdeling er ungdom som av ulike årsaker skal ha forskjellige tiltak, sier han.

– Hvordan tar ungdommene det?

– Jeg kan ikke si så mye om det, men avdelingen som stenger er et forsterket tiltak for to personer, for ungdom som ikke skal bo med mange andre. Over natta blir de flyttet med et pennestrøk. Man kan også tenke seg hvordan det er å få vite at nye ungdommer flytter inn der du bor, på noen timers varsel. Selv i en vanlig familie kan det bli kaos og krise, sier Ween.

Bufetats ungdomssenter på Geithus

Redusert kapasitet i regionen

Region sør har seks plasser for ungdom som plasseres på institusjon gradert som atferd høy. Nå er kapasiteten sunket med en tredjedel på ubestemt tid.

Barbro Akerheim, enhetsleder ved BVT Behandling Ungdom, bekrefter at bemanningsproblemer er årsaken til at en avdeling stenger midlertidig.

– Vi har visst at noen ville slutte som følge av at turnusen legges om, i tillegg har vi høyt sykefravær med årsaker som ligger utenfor arbeidsforholdet. Covid kompliserer situasjonen ytterligere, det kan ikke underslås som en faktor, sier hun.

– Hvor vanlig er det å slå sammen avdelinger akutt som nå?

– Det er ikke vanlig.

– Er det riktig som de tillitsvalgte sier at dette er en varslet krise?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Vi så for oss utfordringer i forbindelse med bytte av turnus, men regiondirektøren varslet omleggingen i god tid. Vi gjorde også en intern spørreundersøkelse etter at vi kom til enighet om ny turnus. Da fikk vi tilbakemelding om at det ikke var så mange som ville slutte, sier Akerheim.

Barbro Akerheim er enhetsleder ved barnevernsinstitusjonen BVT Behandling Ungdom.

En tredjedel av stillingene

Avdelingene Geithus og Ilaug har tilsammen 33 årsverk. Akerheim bekrefter at om lag en tredjedel av de faste, hele stillingene er ubesatt. Hun vet ikke når avdelingen kan åpne igjen, men forventer at den i det minste forblir stengt over sommeren.

– Er det uproblematisk å flytte ungdommer sammen på en avdeling?

– Det er aldri greit å flytte ungdom. Men noen voksne har jobbet på begge avdelinger og er derfor ikke helt ukjente for ungdommene. De ansatte ved avdelingene har også hatt felles fagmøter, så det er en heldig situasjon tross alt, sier hun.

– Bor det nå ungdom sammen som ikke skal være sammen?

– Jeg vil ikke gå inn på det, men ungdommene på begge avdelingene er målgruppevurdert til å være på atferd høy-institusjon. De har lik problematikk og kan være sammen, sier Akerheim.

Hun sier at det ikke er aktuelt å argumentere for å gå tilbake til langturnus.

– Jeg leder flere avdelinger og ser at den faglige måten å jobbe på er bedre i todelt turnus, der ansatte får veiledning fast fire timer hver uke. Det er nødvendig, og ikke mulig å få til i langturnus.

Mye lest: Nordmenn er mindre like enn vi tror, hevder forfatterne av ny bok

– Må oppleves som et hjem

I barnevernspedagogenes facebookgruppe skriver tidligere leder av Landsforeningen for barnevernsbarn, Vilde Adolfsen, at det er uforståelig for henne hvorfor langturnus skal vekk.

«Barnevernsbarn har i alle år pekt på at de føler seg trygge på institusjon når den oppleves som et hjem. Når man ber om definisjonen på et hjem forteller flertallet at det handler om at de voksne oppfører seg som om institusjonen de arbeider på ikke bare er jobben deres, men faktisk et sted de også drar hjem til. Svært mange av ungdommene jeg har pratet med forteller at todelte (eller tredelte) turnuser oppleves rart å ha i hjemmet sitt, og at det tærer på opplevelsen av at institusjonen er et hjem. Jeg synes det er underlig at man har valgt å gå for denne løsningen når vi alle vet at det ikke nødvendigvis er til det beste for barna som bor der», skriver hun. (Kommentaren er gjengitt med tillatelse).