Fremtiden

ME-foreningen tar grep etter styreleders uttalelser om uføre

ME- foreningen varsler dialog med regionlaget etter at den ferske styrelederen i foreningens lokallag, advokat Olav Lægreid, har kommet med flere nedsettende kommentarer om uføre på sosiale medier.

ME- foreningen sier at de ser alvorlig på uttalelsene fra trygderettsadvokat Olav Lægreid, ettersom han er styreleder for ME-foreningens regionlag i Oslo og Akershus.

– Uttalelser om uføre som dette burde aldri forekomme, og ME-foreningen tar sterkt avstand fra slike karakteristikker av uføre, sier generalsekretær i ME-foreningen, Olav Osland.

Det var i helgen at Olav Lægreid i flere Facebook-kommentarer kom med grove nedsettende beskrivelser av uføre, blant annet at en del uføre er suppehuer og mental degenerert.

Generalsekretær i Me-foreningen, Olav Osland.

Har vært sentral

Trygderettsadvokat Olav Lægreid har vært en sentral person i ME-foreningenes lokallag i Oslo og Akershus, der han sitter som styreleder. Nå stiller Norges ME- forening spørsmål om hva de ønsker å gjøre etter at disse uttalelsene ble kjent.

– Norges ME-forening ser alvorlig på disse uttalelsene og varsler nå dialog med regionlaget om dette, sier generalsekretær i ME-foreningen, Olav Osland.

I den opprinnelige versjonen av saken skrev Dagsavisen Fremtiden at Lægreid risikerer å miste vervet i foreningen, men generalsekretæren understreker i etterkant av publiseringen at det ikke er klart om selve vervet skal diskuteres.

Lægreid har vært styreleder i lokallaget siden påsken i år, før det har han fungert som styremedlem.

Norges ME-forening (NMEF) er en livssyns- og partipolitisk uavhengig pasientorganisasjon som siden 1987 har arbeidet for å sikre og fremme ME-rammede rettigheter innenfor det offentlige hjelpeapparat. Foreningen bistår ME-syke og pårørende med informasjon og råd, og arbeider for å fremskaffe dokumentasjon, blant annet gjennom vitenskapelig basert forskning, på årsaker til, utredning og behandling av ME.

Kan ende som klagesak

Advokatforeningen har tidligere også tidligere utalt seg om at denne saken kan ende opp som en klagesak hos dem.

– Denne saken kan ende som en klagesak hos oss, og vi kan dermed ikke uttale oss om den konkrete saken, sier generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, og henviser videre til de generelle reglene.

Slik som alle andre, har advokater en vid ytringsfrihet. Dette inkluderer retten til å komme med provoserende og spissformulerte ytringer. Dette utgangspunktet må veies opp mot regler for god advokatskikk. Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 gjelder advokaters opptreden, og her heter det at «En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.»

I en kronikk publisert onsdag formiddag hos Dagsavisen Fremtiden svarer advokat Lægreid på kritikken han har mottatt for uttalelsene.

Mer fra Dagsavisen