Ordførerbytte i Hvaler

Hvaler Arbeiderparti tar over roret i Hvaler.

Etter at alle stemmene er talt i Hvaler kommune, er det klart at Arbeiderpartiet er klart største parti i kystkommunen, med totalt 36,3 prosent av stemmene. Fremskrittspartiet går tilbake 10,9 prosentpoeng og fikk bare 18,3 prosent av stemmene.

Ordførervervet går dermed fra Eivind Normann Borge (Fremskrittspartiet) til Mona Vauer (Arbeiderpartiet).

Det betyr at av totalt 21 plasser i Hvaler bystyre, tar Arbeiderpartiet 8 av disse, mens Fremskrittspartiet bare får 4. Plassene forøvrig fordeles slik:

Det gir følgende mandatfordeling (flere/færre enn sist):

Arbeiderpartiet: 8 (+1)

Frp: 4 (-2)

Senterpartiet: 3 (+2)

Hvaler styrbord: 2 (+2)

Høyre: 2 (-3

Miljøpartiet De Grønne: 1 (0)

SV: 1 (0)

LES OGSÅ:

Nygård blir sittende, men på en litt lavere trone

Slik blir mandatfordelingen i Fredrikstad

Frp mer enn halvert i Råde