Viken

«Hurra for Viken fylke»

Det er tjenestene som leveres som er viktige, og de vil fortsatt være rundt i hele Østfold, på de videregående skolene, kulturscenene og tannlegekontorene, skriver Arnt M. Storvik.

Arnt M. Storvik, Senior Høyre

Arnt M. Storvik
Senior Høyre

Østfold fylkeskommune er blitt slått sammen med Buskerud og Akershus til slagkraftige Viken fylkeskommune. Høyre vil innta posisjon for å styre fylket til beste for innbyggerne. For oss i Østfold er det kanskje mulighetene til å jobbe tettere med Follo som blir den største fordelen, men vi vil også få nytte av sterke fagmiljøer og god økonomi i Akershus og Buskerud forøvrig.

KRONIKK: Stem NEI til Viken

Fylkeskommunen er et nivå hvor politikerne velges for å ta hånd om bl.a. videregående skoletilbud, buss og annen kollektivtrafikk, offentlig tannhelsetjeneste, regionalplanlegging og en rekke kulturformål. Dette er viktige oppgaver som betyr mye i folks hverdag, men det er sjelden man har behov for å være i direkte kontakt med fylkeskommunen. De færreste har hatt behov for å besøke fylkeshuset. Har du noen gang besøkt fylkeshuset?

Det er nemlig tjenestene som leveres som er viktige, og de vil fortsatt være rundt i hele Østfold, på de videregående skolene, kulturscenene og tannlegekontorene og så videre.

For Høyre er det et selvstendig poeng at oppgaver kan flyttes fra staten til Viken fylkeskommune så beslutningene tas nærmere der vi bor. Den nye situasjonen som oppstår når to fylkesgrenser nå blir borte, gir muligheter for et sømløst kollektivtilbud i hele Viken, bedre tilbud for elever i videregående skole og fagskolen. Viken Høyre vil at elevene skal kunne velge skole selv slik at de kan skifte miljø om de ønsker det.

DEBATT: Med Sp blir det omkamp om Viken

Viken Høyre vil ha en ny næringspolitikk som bygger på de fortrinn Viken har både i naturressurser, sterke kompetansemiljøer som for eksempel på Ås og i Kongsberg, og i dagens bedrifter.