Halden

Se hva Tollen beslagla i 2016

I fjor beslagla Tolletaten 1 750 kilo cannabis som er blant de største mengdene beslaglagt i løpet av ett år i Norge noensinne.

###

Det største beslaget var på 639 kilo hasj. Fire av fjorårets hasjbeslag er på over 100 kilo hver. I tillegg kommer et beslag av marihuana på 186 kilo.

– Det er fortsatt et stort narkotikapress mot den norske grensen, og jeg er bekymret over at bruken av cannabis øker i Norge mens den synker i resten av Europa ifølge EUs narkotikaovervåkningssenter. Samtidig viser statistikken at Tolletatens etterretningsinnsats, bruken av tekniske hjelpemidler som skiltgjenkjenning og dyktige tjenestemenn er med på å avdekke betydelige mengder narkotika, sier tolldirektør Eivind Kloster-Jensen i en pressemelding.

3 900 beslag av narkotika
Tolletaten gjør daglig 17 beslag av narkotika og farmasøytiske preparater, og etaten gjorde totalt 3 879 beslag av narkotika i 2016.  
- Utviklingen er bekymringsfull, da dette er narkotika som er mange ganger sterkere enn tradisjonell narkotika, skriver tolletaten.

At antallet narkotikabeslag er litt redusert i 2016 skyldes færre beslag av khat. Smuglingen av khat til Norge er betydelig redusert etter at både Nederland og Storbritannia forbød khat. Tolletaten registrerer også nedgang i beslaglagt mengde amfetamin, heroin og kokain i 2016 sammenlignet med 2015.

2 200 beslag av dopingmidler og farmasøytiske preparater. Det største beslaget av dopingmidler var på 24 000 enheter.

Nær 35 000 tollbeslag
- Tolletatens hovedoppgaver er grensekontroll og vareførselsadministrasjon. Selv i en tid med krevende omstilling er det totale antallet beslag økt fra 34 300 i 2015 til 34 900 i 2016. De fleste beslag er av alkohol og tobakksvarer. 10 200 beslag av tobakksvarer omfatter nær ni millioner sigaretter, 677 kilo snus og 1,3 tonn andre tobakksvarer, sier tolldirektør Eivind Kloster-Jensen.

Stor økning i ølbeslag
566 000 literøl ble beslaglagt i 2016, og det er gjort flere store beslag på over 10 000 liter hver. Totalt gjorde Tolletaten 15 700 alkoholbeslag i 2016. Dette omfatter beslag av 31.100 liter vin og 60.800 liter brennevin.

53 millioner valutakroner
Valutakontrollene avdekket 53 millioner kroner, om lag en million kroner mer enn i 2015. Alle betalingsmidler med en verdi over 25 000 kroner skal deklareres for Tolletaten for å unngå overtredelsesgebyret på 20 prosent av pengene du har med deg.

Beslag av kjøtt og fisk
Beslagsstatistikken omfatter også nær 26 tonn kjøttvarer og nesten fem tonn fisk.