Eiendom

Leilighet på Værste brygge solgt for 7,5 millioner kroner

Se hvem som nylig har kjøpt og solgt bolig i Fredrikstad, Hvaler og Råde.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Langøyåsen 1 (Gnr 425, bnr 360) er solgt for kr 6.800.000 fra Line Hedvig Zakariassen og Maria Torunn Langesæter til Cato Lundhaug og Charlotte Fredriksen (16.04.2023)

C.J.Kiønigs vei 3 (Gnr 208, bnr 1801, seksjon 37) er solgt for kr 3.350.000 fra Mads Rask til Monica Hansen (16.04.2023)

Rådalslia 11 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 93) er solgt for kr 5.495.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Arnfinn Bakken og Aud Bakken (17.04.2023) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Lyngen Borettslag andelsnr 60 er solgt for kr 2.000.000 fra Magnus Sjöstrand til Nedim Jakupovic (17.04.2023)

Onsøy Borettslag andelsnr 7 er overdratt fra Reidar Johansen til Inger Berit Johansen (17.04.2023)

Andel av Presteveien 3 C (Gnr 208, bnr 1151, seksjon 36) er overdratt fra Bjørn Wexhal til Merle Hoby Wexhal (17.04.2023)

Rådalslia 11 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 91) er solgt for kr 4.350.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Clarisa Levita Pedersen og Tor Valved (17.04.2023) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 11 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 92) er solgt for kr 4.495.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Ida Stenersrød og Rune Magnussen (17.04.2023)

Gnr 205, bnr 39 er solgt for kr 10.000 fra Anders Vikene, Jesper Theodor Arntzen og Marius Østberg til Modena Eiendom As (17.04.2023)

Jacob Buvigs plass 2 (Gnr 423, bnr 66, seksjon 2) er overdratt fra Bjørn Ørenberg Saxhaug til Malene Namstad Saxhaug (17.04.2023)

Peter Waages gate 4 (Gnr 300, bnr 963, seksjon 3) er solgt for kr 2.760.000 fra Erlend Espeland til Håvard Pedersen (17.04.2023)

Mineberget Borettslag andelsnr 31 er overdratt fra Aud Gram til Nina Storåsli (17.04.2023)

Rådalslia 9 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 88) er solgt for kr 6.000.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Simen Vissås (18.04.2023)

Andel av Stensvikveien 47 (Gnr 59, bnr 172) er solgt for kr 2.125.000 fra Mona Elisabeth Nilsen til Alis Fredriksen og Jens Patrick Evensen (18.04.2023)

Stillausveien 2 (Gnr 66, bnr 322) er overdratt fra Ivar Johan Henriksen til Christoffer Henriksen (18.04.2023)

Andel av Kirkeberget 14 (Gnr 64, bnr 280) er overdratt fra Bjørn Sandbæk til Linn C Sandbæk-Skjørten (18.04.2023)

Rådalslia 9 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 94) er solgt for kr 8.995.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Ann Cathrin Vissås og Morten Ove Vissås (18.04.2023)

Gamle Beddingvei 9 (Gnr 423, bnr 179, seksjon 77) er solgt for kr 7.500.000 fra Terje Johannessen til Marit Elisabeth Gautun (18.04.2023)

Julsedalen 7 (Gnr 112, bnr 352) er overdratt fra Kjell Johannes Begby til Liv Begby (18.04.2023) Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 695

Elverhøygata 6 (Gnr 303, bnr 158) er solgt for kr 3.225.000 fra Geir-Ove E Andersen til Mustapha Yusra Hadi (18.04.2023)

Blomsterlia Borettslag andelsnr 24 er solgt for kr 2.950.000 fra Kjell Kristian Enghaug til Helga K Hellander (18.04.2023)

Vardeveien 41 (Gnr 643, bnr 3) er overdratt for kr 5.400.000 fra Thore Jonny Lindbæk til Jørgen Lindbæk (18.04.2023) Salget omfatter også Gnr 643, bnr 6 Salget omfatter også Gnr 643, bnr 51 Salget omfatter også Gnr 643, bnr 52 Salget omfatter også Gnr 643, bnr 79

Beryllveien 9 (Gnr 601, bnr 437, seksjon 2) er solgt for kr 3.750.000 fra Tove Anita Johansen til Reza Moghadasi (18.04.2023)

Rådalslia 11 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 86) er solgt for kr 4.345.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Kirsti Finsal og Morten Engh (19.04.2023) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Rådalslia 11 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 85) er solgt for kr 4.170.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Anne Merethe Ruud (19.04.2023) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Gnr 62, bnr 226 er overdratt fra Oddlaug M Ingebrigtsen til Line Berg Dæhli og Tom Berg Ingebrigtsen (19.04.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Gildeskål kommune

Andel av Wittenberg 1 (Gnr 206, bnr 278) er overdratt for kr 1.825.000 fra Therese Marie Pedersen til Marius Humlekjær (19.04.2023)

Vabakken 24 (Gnr 683, bnr 33) er overdratt fra Oddvar Jakobsen til Karin Augusta Jakobsen (19.04.2023) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 683, bnr 51

Glemmengata 6 (Gnr 300, bnr 533, seksjon 6) er solgt for kr 3.625.000 fra Rino Wilberg og Roy Wilberg til Marius A J Aasgaard (19.04.2023)

Lisleby allé 31 (Gnr 205, bnr 166) er solgt for kr 4.193.980 fra Erling Asbjørn Johansen til Geir-Ove E Andersen og Lena Maria Olsen (19.04.2023)

Kjenneveien 54 (Gnr 73, bnr 9) er solgt for kr 3.000.000 fra Menigheten 3 16 til Liv Lydia Lindberg og Per Arne Smittil Lindberg (19.04.2023)

Brekkekroken Borettslag Bl Ba andelsnr 3 er overdratt fra Per Sveen til Anne Birgitte Johnson, Arvid Sveen, Bjarne Johnson og Ivar Johnson (19.04.2023)

Brekkekroken Borettslag Bl Ba andelsnr 3 er solgt for kr 2.630.000 fra Anne Birgitte Johnson, Arvid Sveen, Bjarne Johnson og Ivar Johnson til Arne Sigurd Pettersen (19.04.2023)

Furulyveien 6 (Gnr 439, bnr 448) er overdratt for kr 3.250.000 fra Frøydis Karine Johansen til Thomas Johansen (19.04.2023)

Natalia Bings vei 1 (Gnr 208, bnr 1786, seksjon 65) er solgt for kr 6.625.000 fra Karl Moursund til Per Arne Amundsen (19.04.2023)

Rådalslia 11 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 87) er solgt for kr 5.290.000 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Morten Saxegaard og Wenche Saxegaard (19.04.2023) Salget omfatter også andel av Rådalslia 5 (Gnr 726, bnr 265, seksjon 97)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Røsseberget 22 (Gnr 15, bnr 107) er overdratt fra Mireille Daisy Bustetun til Astrid Ingeborg Bustetun, Maria Bustetun og Merete K B Tschamper (17.04.2023)

Røsseberget 22 (Gnr 15, bnr 107) er overdratt fra Asbjørn Bustetun til Mireille Daisy Bustetun (17.04.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Hestholmen 29 (Gnr 21, bnr 72) er overdratt fra Berit Kulberg Pihl til Ove Pihl (17.04.2023)

Hestholmen 29 (Gnr 21, bnr 72) er overdratt fra Terje Colban Pihl til Berit Kulberg Pihl (17.04.2023)

Storesand 12 B (Gnr 21, bnr 288) er solgt for kr 4.700.000 fra Atle Henrik Andresen og Frank A L Johansen til Jon Anders Lien og Trine Hoff (19.04.2023)

Holmen 13 (Gnr 21, bnr 238) er overdratt fra Tom Ekrem til Grethe Karin Berge Ekrem (19.04.2023) Overdragelsen omfatter også e.d. i Bærum kommune


Mer fra Dagsavisen