Nyheter

Arne Sekkelsten: Om å skynde seg langsomt

Han omtaler seg selv som både avbalansert og utålmodig, men aller mest en som forstår at endringer tar tid. Mye tyder på at det er Arne Sekkelsten (H) som skal styre plankebyen de neste fire årene.

– Vil du ha kaffe?

Arne Sekkelsten forsvinner inn på et rom. Fra gangen kan man høre han småprate med kolleger på huset der han har advokatkontoret sitt.

Det er en ganske vanlig opptakt til et intervju. Og det er ganske lite som vitner om at intervjuobjektet kvelden før gjorde et brakvalg, og bare er noen forhandlinger unna å kunne bli en historisk ordfører.

– Det har vært mange gratulasjoner og positive henvendelser. Det er veldig, veldig hyggelig, sier han blidt, og kanskje litt overvelda.

En løsning på dyrtid?

I kommunevalget i Fredrikstad ble Høyre jevnstore med Arbeiderpartiet. Bare 16 stemmer skiller Høyre fra toppen. Dét er ikke hverdagslig.

– Jeg tror vi har vært veldig synlige, svarer Sekkelsten på spørsmål om hva som er oppskriften på det gode valgresultatet.

– Som opposisjon har du begrenset innflytelse, men vi har vært veldig flinke til å fremme spørsmål og saker i bystyret, og å være på. Det er det der langsiktige arbeidet, med en klar profil på at vi ønsker mer fokus på skoler, skolevedlikehold og orden på kommuneøkonomien.

Med dyrtid der renter, avgifter og matvarepriser går opp, tror han folk er klar for et skifte.

Arne Sekkelsten kan bli Fredrikstads første Høyre-ordfører på 100 år.

– Jeg tror ikke folk setter veldig pris på de høye avgiftene og eiendomsskatten. Så sier ikke jeg at vi kan endre det over natta, men jeg sier at folk merker det. Når du må stramme inn blir man også mer kritisk til hva det offentlige bruker penger på, logisk nok.

Han er ikke så naiv at han tror at alt kan tilskrives det lokale arbeidet, skynder han seg å legge han til. Nasjonale trender peker også mot høyre. Men, likevel.

– Du har jo også eksempler på Høyre-kommuner som ikke har gjort det bra. Så det sier jo noe. I sum tror jeg dette har bidratt til et greit resultat.

Vil ikke gi falske forhåpninger

Det er en rolig Sekkelsten som har satt seg ved bordet på kontoret. Det er ingen «Morna Siri» som venter på å unnslippe, og ingen hovering å høre i stemmen. Han vet at han har fått mye tillit over natta.

– Jeg er veldig ydmyk. Blir man ikke det, bør man ikke være i politikken. Og jeg tenker at her er det mange som har forventninger. Det er noe jeg tenker på. Nesten hver fjerde velger har stemt på Høyre. Det tar jeg alvorlig, for å si det sånn.

Også er han stolt.

– Dette er jo et lagarbeid. Politikk har aldri vært et enmannsshow, heldigvis. Det ligger utrolig mange arbeidstimer bak dette her, fra et vanvittig stort korps av folk som har gått dørbank, holdt på, laga brosjyrer. Et kjempeapparat står bak.

For Sekkelsten og Høyre, og resten av samarbeidspartiene, er det nå det virkelige arbeidet starter. De skal snakke sammen, bli enige om felles utgangspunkt. Arena Fredrikstad-saken bør håndteres raskt, forteller Sekkelsten.

– Men det vi ønsker å bruke tid på er å se på skole og vedlikehold av skolebygg, og prøve å få en oversikt over hvor langt vi kan komme for minst mulig penger. Jeg er oppriktig opptatt av at pengene skal brukes på en mest mulig fornuftig måte.

Og alt dette vet han at vil ta tid. Langvarig politikk er sjelden en rask affære.

– Jeg har sagt at det ikke blir noen revolusjonerende endringer bare vi kommer i posisjon. Det er ikke sånn at skolen blir bra i morgen bare du stemmer Høyre. Dette er et langsiktig og møysommelig arbeid, som vil ta lang tid, sier han, og legger til at han har vært opptatt av å ikke gi noen falske forhåpninger.

– Det tror jeg også er med på å forklare hvorfor vi har økt med nesten 10 prosent. Vi har sagt at vi vil redusere eiendomsskatten, men ikke at det skal skje fra første dag. Vi må være realistiske for å ha troverdighet rundt dette her, sier Sekkelsten.

De fire opposisjonspartiene leverte tirsdag et felles alternativt budsjettforslag, her ved fra venstre Bjørnar Laabak (Frp), Arne Sekkelsten (H), Anna Egeberg Krogh (KrF) og Trond Svandal (V).

Jekke ned en Ap-bastion

I et lengre perspektiv håper han at innbyggerne vil oppleve Høyre som mer åpne for flere ulike løsninger, og villige til å dra på for en annen samarbeidskultur i politikken.

For det er ikke bare kommuneøkonomien som har hanglet litt, mener ordførerkandidaten. Han forteller at han i en god stund har vært frustrert over det han kaller for Ap-arrogansen. Den mener han har kommet til uttrykk gjennom at Arbeiderpartiet har vært lite inkluderende i sin styringsform.

– Kommer det er forslag fra Arbeiderpartiet som er lurt, så ser jeg ingen grunn til å stemme det ned, for så å skrive et tilsvarende forslag med andre ord, bare for at det skal komme fra Høyre. Det er symbolmarkering jeg mener har vært helt meningsløs. Det er en av de grunnene til at jeg mener de har godt av å sitte litt på benken en periode.

– Jekke dem ned litt?

– Rett og slett!

Han ler hjertelig.

– Neida, men jeg tror alle partier har godt av det å se ting litt på utsiden. Alle byer har nok godt av litt dynamikk også. Så vil jo kanskje Høyre i de byene hvor de har stått sentralt i mange år kanskje si det annerledes, men det kommer jo an på hvordan du forvalter. Det er en refleksjon jeg har gjort, som jeg eventuelt vil ta med meg inn.

Siri Martinsen (Ap) og Arne Sekkelsten (H) er de to ordførerkandidatene i Fredrikstad ved kommunevalget 2023.

Avbalansert og utålmodig

Så, hvordan blir Arne Sekkelsten som ordfører? Han blir med på et lite tankeeksperiment:

Dersom han hadde måttet skrive en søknad til stillingen som ordfører, hvilke nøkkelegenskaper ville han oppført i CV-en?

– Det synes jeg er så kleint, gode og dårlige egenskaper og sånn. Men jeg tror jeg er noenlunde avbalansert, i hvert fall. Og jeg prøver å være realist på hva jeg kan oppnå, og prøver å ha forståelse for andre.

Han tenker seg om i et sekund eller to.

– Politikk og juss er sammenlignbart på mange måter, fordi en sak aldri er svart-hvit. I jussen vil du alltid ha et sett av argumenter med ulikt vekting, så må du selv vurdere hvordan du vekter dem og kommer til en konklusjon. Det er ikke dermed sagt at motargumentet er feil, det er bare at du vurderer det litt annerledes.

Slik er det i politikken også, forklarer Sekkelsten. Vil du prioritere mer skole, blir det kanskje mindre til vei.

– Men du er jo ikke imot god vei, du må bare velge å prioritere. Skulle jeg si en egenskap jeg har, så er det at jeg har evnen til å se saken fra to sider. Å være helt påståelig og si at “det må være sånn, alle andre er idioter som ikke skjønner det”, det går ikke.

– Og hva med de egenskapene som har forbedringspotensial?

– Jeg tror alltid ting tar kortere tid enn det gjør, og det kan være til frustrasjon for meg og de rundt. Jeg er ikke så veldig tålmodig heller, det vet jeg Siri Martinsen har sagt om seg selv også. Jeg er vant til å jobbe på timer og hurtighet, og til å konkludere. Ingen betaler meg som advokat hvis jeg ikke konkluderer og gir et klart råd. En kommuneorganisasjon er jo en egen greie. Du skal forvalte, og det er mange hensyn å ta. Så får vi se hvordan det går!

– Jeg har ikke gått med en gammel ordførerdrøm i magen. Men vi er etter min oppfatning et reelt alternativ til det sittende politiske styret her i Fredrikstad, sier Høyres ordførerkandidat, Arne Sekkelsten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: