Nyheter

Går hardt ut mot Sekkelsten: Mener Høyre skjuler velferdsagenda

Fagforbundets nestleder Pål Christiansen anklager Fredrikstad Høyre for å ikke være ærlige med kommuneansatte. Det tilbakeviser Arne Sekkelsten.

I et debattinnlegg i Fredriksstad Blad tidligere i år skrev Høyres ordførerkandidat, Arne Sekkelsten, følgende om konkurranseutsetting av kommunale tjenester:

«Fagforbundets ledelse spør om Høyre har planer for konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Svaret er at vi ikke har noen konkrete planer, men vi har naturligvis ingen prinsipielle motforestillinger. Det vil bli en ren kost/nytte-vurdering uten ideologiske sperrer som med dagens styre.»

Det svaret er Pål Christiansen, nestleder i Fagforbundet Fredrikstad, langt fra fornøyd med.

– Det er provoserende at Høyre ikke vil være ærlige med kommunens ansatte. For oss kan privatisering bety dårligere pensjon, dårligere lønn og mer utrygghet. Da burde vi kunne forvente at Høyre faktisk er ærlige på hvem som skal ut på anbud, sier han i en pressemelding.

---

Dette reagerer Fagforbundet på

  • Høyre ønsker å fjerne 350 årsverk i Fredrikstad kommune.
  • Det frykter Fagforbundet at kan gå utover innbyggerne som mottar tjenester fra helsevesenet.
  • På spørsmål om konkurranseutsetting, svarer Høyre at de ikke har konkrete planer for det ennå. Det mener Fagforbundet ikke er tydelig nok.

---

Vil ha tydeligere svar

Fagforbundet er tydelige på at de ønsker at velferdstjenester skal styres fra kommunalt hold. De mener at det allerede er utfordringer med å rekruttere og beholde personell i kommunen, og at en mulig konkurranseutsetting ikke vil være løsningen.

– Når ansatte i kommunen skal ut å stemme i høst, er de avhengig av å vite hva valget de tar kan bety for deres arbeidsplass. Privatisering av offentlige velferdstjenester kan bety en enorm endring i ansattes arbeidssituasjon og hverdag.

Christiansen undrer seg over hva Høyres svar vil bety i praksis for ansatte i velferdstjenestene.

– Mener Fredrikstad Høyre at de ansatte i de kommunale tjenestene våre har for høy lønn? I helsevesenet har vi allerede utfordringer med rekruttering. Da er økt usikkerhet og mulig konkurranseutsetting det siste vi trenger. Nå må Høyre faktisk være ærlige på hva de vil med velferdstjenestene i Fredrikstad. Hvem av de ansatte skal ut på anbud?

– Ingen «hemmelige planer»

Dagsavisen Demokraten har presentert spørsmålene og påstandene fra Fagforbundets nestleder for Sekkelsten, som tar det hele med knusende ro.

For elleve år siden flyttet familien Sekkelsten til Fredrikstad. – Jeg startet egen praksis. Vi har ikke angret en dag, her blir vi, smiler Høyres ordførerkandidat Arne Sekkelsten.

– Fredrikstad Høyre har ingen «hemmelige planer» om konkurranseutsetting. Tvert imot tror vi at bruk av private som et supplement til de offentlige tjenestene ville blitt positivt mottatt av innbyggerne våre, sier han.

Han påpeker at Fredrikstad Høyre støtter den norske velferdsmodellen basert på en sterk offentlig sektor, som også har et bredt supplement av private tjenester.

Lover åpenhet

Sekkelsten avviser også at de mener at ansatte i kommunale tjenester har for høy lønn.

– Tvert imot hører vi flere historier om at omkringliggende kommuner lønner bedre enn Fredrikstad.

Avslutningsvis sier han at en eventuell økt konkurranseutsetting ikke vil skje uten dialog med ansattes representanter i kommunen.

– Hvis vi får flertall så er vår prioritet å få kontroll over en skakkjørt kommuneøkonomi, med galopperende kostnader og gjeldsvekst. Vi har gjentatte ganger pekt på at det må være krevende å være ansatt i en kommune som nærmest lever i en permanent økonomisk unntakstilstand. Vi må tilpasse kommunens kostnadsnivå til en sunn drift, og har en helt pragmatisk holdning til bruk av private tjenester som et supplement. Hvis det blir aktuelt, vil det skje etter en prosess med våre samarbeidspartier, og gjennom en åpen dialog med de ansattes representanter i kommunen.

---

Her er noen av Høyres første prioriteringer

  • Vil kutte i antall politiske representanter i kommunalt deleide selskaper, og sette inn personer basert på kompetanse fremfor politisk medlemskap. Gjelder f.eks Frevar, Borg Havn, Feas mv.
  • Vil starte kartlegging og gjennomgang av kommunens drift og organisering – begynne med teknisk drift, deriblant organiseringen av vaktmestertjenester.
  • Vil umiddelbart jobbe for et offentlig-privat samarbeid for å etablere flere boformer for eldre og hjelpetrengende i Fredrikstad. Vi vil ha et nytt «Holmen-prosjekt».
  • Har en ambisjon om å øke antallet faglærte i helsesektoren. Skal ha en oversikt over behovet og konkret målsetting innen 100 dager.
  • Private barnehager skal igjen kunne etableres i Fredrikstad.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: