Nyheter

– En forspilt mulighet til å få flere i jobb

Regjeringen hadde muligheten til å sikre enda flere varig tilrettelagte jobber for uføre, mener organisasjon. Nå utfordres andre partier til å få flere uføre inn i arbeidslivet.

Norge har 13.000 tilrettelagte jobber for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Med over 368.000 uføre i Norge er behovet for varig tilrettelagt arbeid (VTA) stort – og økende. Plassene er for få. 500 nye VTA-jobber i året er regjeringens fireårsplan. Bransjen selv får følge av partiene Høyre og SV som mener antallet minst burde vært doblet.

Bransjeorganisasjonen ASVL, som er en arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, har oppfordret regjeringen til å fylle på med flere tilrettelagte jobber, slik at det reelle behovet dekkes. Bransjeforeningen knyttet håp til at flere kunne få tilbud om jobber da regjeringen nylig presenterte sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– Dessverre inneholder revidert nasjonalbudsjett ingen utvidet satsing på tilrettelagt arbeid. Dette er en forspilt mulighet til å få flere i jobb. Tilrettelagt arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og innebærer at personer med uføretrygd får en mulighet til å bidra til verdiproduksjonen. Da er det synd at regjeringen ikke leverer, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Klarer ikke å dekke behovet

Nylig skrev Dagsavisen om tilretteleggingsbedriften Via3 i Indre Østfold som selv med en ramme på 80 ansatte ikke klarer å tilby alle som ønsker det jobb. Jobbene innen varig tilrettelagt arbeid tildeles gjennom forvaltningen, noe som skaper litt frustrasjon for daglig leder Ann-Kristin Bønøgård i Via3.

– Vi har lange søkerlister til tilrettelagt arbeid, men får sjelden tildelt nye. Behovet er stort, og vi har heller ikke lov å ta inn flere enn de tildelte statlige plassene. Indre Østfold kommune tok ansvar i 2023, og vedtok å kjøpe sju helfinansierte plasser hos oss, slik at vi fikk ansatt alle som var på søkerlista. Etter kun 9 måneder har vi ytterligere 10–12 nye søkere som venter på å få lov til å jobbe. Det er frustrerende når vi vet hvor viktig det er for livskvaliteten å ha en jobb å gå til, sa hun.

---

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak rettet mot personer som er uføre eller i nær framtid ventes å bli det, og som har behov for spesiell og tilrettelagt oppfølging. Deltakerne får tilbud om arbeid enten i skjermet (VTA-S) eller ordinær (VTA-O) virksomhet.

Hvis en person får uføretrygd, men har mulighet til å gjøre tilpassede oppgaver, kan det være aktuelt med varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhet. Tiltaksdeltakeren regnes som ansatt slik det er definert i arbeidsmiljøloven, skriver Nav.

Kilde: NAV

---

Bransjeforeningen ASVL mener regjeringen selv har dokumentert et behov for 1.000 nye tilrettelagte jobber i året, mens planen de presenterte i forbindelse med statsbudsjettet fjor, kun innebærer 500 nye i året. Revidert budsjett viser heller ingen økning.

– Under Støre-regjeringen har det nærmest gått sport i å stenge dører inn til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelser, sa nylig Høyres nestleder og arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim til Dagsavisen.

– Vi har i vårt alternative statsbudsjett foreslått en jobbpakke som blant annet inneholder 500 flere VTA-plasser og 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Vi har vist at det er mulig å prioritere å gi flere en fot inn i arbeidslivet, la han til og fikk følge av Freddy Øvstegård (SV), leder av arbeids- og sosialkomiteen.

– 500 varige tilrettelagte arbeidsplasser i året er for lavt, derfor har også vi foreslått 1.000 nye jobber som et minimum, sa Øvstegård.

Henrik Asheim (H) og Freddy André Øvstegård (SV) mener det må bevilges penger til 1.000 nye plasser innen varig tilrettelagt arbeid. Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), viser til fireårsplanen med 500 nye jobber i året.

Les også: Les også: Møbelforretninger kaster nye møbler: – Dette er et stort problem (+)

Bedre rammevilkår

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), henviser kun til fireårsplanen med 500 nye jobber i året på spørsmål om det planlegges ytterligere økning i antallet VTA-plasser. Han kan heller ikke fastslå hvor mange som til enhver tid er aktuelle for en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA).

Direktør Dag Sandvik i arbeidsgiver- og interesseforening ASVL forteller at de også har spilt inn økt satsing på arbeidsmarkedstiltak, samt ønske om at tilskuddssatsene (betalingen bedriftene får for å tilby tilrettelagt arbeid og arbeidsmarkedstiltak) økes i tråd med gjeldende pris- og kostnadsvekst.

– Revidert budsjett inneholder ingen nyheter på disse feltene. Vi utfordrer nå regjeringens budsjettpartnere til å sikre at flere får muligheten til å delta i arbeidslivet, og at offentlig eide vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter får tilstrekkelig gode rammevilkår til å løse samfunnsoppdraget med å gjøre arbeid mulig for alle, avslutter Sandvik.

Les også: – Uten tilrettelagt arbeid hadde jeg sittet hjemme og stirret i veggen

Les også: Vil ha flere uføre i jobb – men uenige om størrelsen på tiltak

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen