Nyheter

Butikkansatt om søndagsåpent: – Jeg savner ikke det

Åsmund Utgård jobbet annenhver søndag i sju år, og ser med bekymring på Høyres vilje til å åpne for flere søndagsåpne dagligvarebutikker i Fredrikstad.

– Søndagsåpent betyr at ansatte får mindre tid med familie og venner. Jeg har jobbet i søndagsåpen butikk selv og savner ikke det. Da jobbet jeg annenhver søndag i sju år, forteller Åsmund Utgård, som også er tillitsvalgt ved Coop Mega i Torvbyen.

Han er i beredskap nå, sammen med arbeidstakerforbundet Handel og Kontor, det tredje største i LO, som følge av Dagsavisen Demokratens sak om hva Høyre har tenkt å sette i gang med de første 100 dagene – dersom de kommer til makta i Fredrikstad. Ordførerkandidat Arne Sekkelsten (H) presenterte i august en liste på 16 punkter, hvor Utgård merket seg det siste punktet på prioriteringslisten. Der formulerer Høyre seg slik:

«Dagligvarebutikker kan holde åpent på søndager, ved å utvide det geografiske området som defineres som turistområde». Det bekymrer Utgård av flere årsaker.

– Det vil få ringvirkninger for flere yrkesgrupper, for eksempel renholdere, som også må på jobb hvis dagligvarebutikkene skal holde åpent søndager. Hvis du er aleneforsørger, må du gjøre av ungen din et sted hvis du jobber søndag. Det har ikke alle de samme mulighetene til. I andre familier må kanskje begge foreldrene jobbe søndag. Butikkdriften blir dessuten ikke mer lønnsom av å holde søndagsåpent, framholder den Coop-tillitsvalgte.

Høyre: Vil ikke søndagsåpne hele Fredrikstad

Han får tydelig støtte av Grethe Berntsen, regionsekretær i Handel og Kontor. Hun ser ingen fordeler med søndagsåpne butikker, verken for de ansatte, butikkene eller kundene.

– Hver forbruker får ikke mer penger i lomma selv om butikkene holder åpent en dag lengre. Det gjør bare at vi fordeler handelen mer utover. Butikken sitter ikke igjen med en større inntjening og selger altså ikke for mer. Jeg blir sint når jeg får høre at det bare er å sette inn skoleelever, for det er å tråkke ned kunnskapsnivået som de butikkansatte har. Det krever i dag en viss kunnskap å jobbe i butikk, som butikken er avhengig av at de ansatte har for at den skal gå rundt. Det må være ansvarlige til stede for ulike situasjoner som kan oppstå, som de er trent til å håndtere, sier Berntsen.

Flere søndagsåpne butikker gir ikke forbrukerne mer penger, bare flere dager å spre forbruket på, poengterer regionsekretær Grethe Berntsen i Handel og Kontor.

Hun tolker Høyres utspill som at de ønsker å definere hele Fredrikstad kommune som et turistområde, som skal gi rett til å holde søndagsåpent.

– Mange henviser bare til matbutikker i denne debatten, men det er ikke bare matbutikker vi åpner opp for med turistområde-definisjonen, påpeker Berntsen.

Ordførerkandidat Arne Sekkelsten tilbakeviser overfor Dagsavisen Demokraten at de har planer om å søndagsåpne alle dagligvarebutikker i Fredrikstad.

Arne Sekkelsten vil bli Fredrikstad-ordfører for Høyre, noe en meningsmåling for NRK i juni viste at han kan ha gode muligheter til å bli.

– Poenget er å utvide det geografiske området til det som defineres som turistområder nært hyttefolk, sier Sekkelsten og forklarer bakgrunnen:

– I inneværende periode sørget Ap og flertallet for å redusere antall butikker omfattet av turistområde-bestemmelsen. Vår intensjon er å reversere dette, slik at de butikkene som hadde rett til å holde søndagsåpent for et par år siden får den retten tilbake. Så nei, det er ikke alle dagligvarebutikkene i Fredrikstad som skal få muligheten. Så mener jeg å huske at det den gang var noen litt ulogiske variasjoner på hva som var definert som turistområde, men det må vi se konkret og nærmere på, sier Sekkelsten.

LO: – Bør heller øke stipendet

Ungdomssekretær i LO, Oscar Undahl frykter at flere søndagsåpne butikker vil føre til flere deltidsstillinger. Han mener også at mer søndagsjobbing vil ramme frivilligheten.

– Én ting er at butikken skal være åpen, men det handler også om alle ringvirkningene det gir for andre yrkesgrupper. Søndagsåpne butikker kan dessuten få konsekvenser for frivilligheten i barnas fritidsaktiviteter.

Ungdomssekretær Oscar Undahl i LO.

– Du tror ikke heller at skoleelever og studenter ser det som en mulighet til å skaffe seg litt inntekt ved siden av skolegangen, da?

– Når skal de få fri? De har undervisning hele uka, og trenger også litt fri når helgen kommer. Av hensyn til økonomien deres, bør vi heller øke stipendet sånn at de ikke trenger å jobbe ved siden av skolen. Man ser at mange unge er avhengig av det, men det går også negativt utover karakterene. Det fører til et press som igjen kan gi dårligere psykisk helse, framholder Undahl.

Berntsen i Handel og Kontor opplever at butikkene selv ikke ønsker søndagsåpent.

– Jeg har ikke pratet med alle butikksjefene, men de jeg har pratet med sier at de ikke ønsker søndagsåpne butikker, forteller Berntsen, som får delvis støtte av handels- og tjenestenæringens interesseorganisasjon, Virke.

Virke mener at loven virker

Virke ønsker ikke en lovendring. Bransjedirektør for dagligvare, Bendik Solum Whist uttaler til Dagsavisen Demokraten:

– Handelsnæringen ønsker forutsigbarhet om rammevilkårene for søndagsåpent. Virke mener at dagens bestemmelser om søndagsåpent i lov om helligdager har virket lenge og skapt forutsigbarhet. Virke ønsker ikke å endre loven.

Virke mener likevel at lokale myndigheter bør definere sine turistområder.

– Loven gir noen unntak fra forbudet mot søndagsåpent, blant annet for turistkommuner. Det er opp til lokale myndigheter å bestemme om et område skal ha status som turistområde. Virke anerkjenner at lokale vurderinger bør legges til grunn for dette. Noen steder ønsker butikker å kunne holde åpent for å ha et tilbud til turister og for eksempel støtte opp om en lokal næringsstrategi rettet mot å tiltrekke seg turister, sier Whist.

Han påpeker at det også innebærer en mulighet for at et bysentrum kan bli definert som turistområde, og opplyser at det kan påklages.

– Lov om helligdager gir kommunene mulighet til å gi utvidet åpningstid på søndager ved å definere for eksempel et bysentrum som turistområde. Dersom noen mener at en kommunes vedtak om turistområde-status og utvidet åpningstid er urimelig, så kan dette ankes til statsforvalteren. Virke legger seg ikke opp i verken den enkelte kommunes eller statsforvalters avgjørelser om dette, og mener at loven bør ligge fast, slutter Whist.

---

Lovhjemmel for søndagsåpent

Utdrag fra Lov om helligdager, paragraf 5: Salg fra faste utsalgssteder.

  • Statsforvalteren kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister.
  • Statsforvalteren kan etter søknad gi dispensasjon fra paragrafen her når det foreligger særlige grunner. Avgjørelsen kan påklages til departementet.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: