Nyheter

SFO-leder: – Må bli gratis også for eldre barn

Ett år med gratis deltidsplass i SFO for de yngste har gitt resultater både nasjonalt og i Fredrikstad, hvor SFO-leder Ketil Karlsen heier på SVs ambisjoner om å utvide tilbudet.

– Jeg tenker at et SFO-tilbud til tredje- og fjerdeklassinger er nesten viktigere. For hva gjør de som ikke går på SFO i den alderen? De drar hjem og glaner på en skjerm. Minst like viktig er at de mister et fellesskap, påpeker Ketil Karlsen, som leder skolefritidsordningen ved Rød skole på Gressvik, hvor 160-180 elever har plass hvert skoleår.

Fra denne høsten har også norske andreklassinger tilbud om 12 timers gratis SFO i uka. For førsteklassingene har ordningen fått virke et helt skoleår. Resultatet er nær ti prosent økt SFO-deltakelse både nasjonalt og i Fredrikstad kommune.

– I hele Østfold har vi en større andel innbyggere med lav inntekt og dermed flere som tidligere ikke kunne ta seg råd til SFO-plass. Nå er de med. Det viser at reformen fungerer som den skal, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

– Frafallet har begynt i tredjeklasse

SFO-lederen ved Rød skole er imidlertid utålmodig etter at tilbudet skal bli utvidet til også å gjelde elever på tredje og fjerde trinn.

– Ved vår skole har vi stort sett hatt full dekning for første- og andreklassinger alle årene jeg har vært her. Frafallet har begynt i tredjeklasse. Jeg frykter at flere vil droppe SFO-plass fra tredjeklasse fordi det vil føles som en ekstra utgift da de ikke har hatt den de to første årene på skolen. Samtidig ser vi at de som kanskje ikke ville hatt SFO-plass i første- og andreklasse før, nå velger halv plass fordi det er gratis. Jeg snakket med en far i sted, faktisk, som forhørte seg om akkurat det. De trengte ikke egentlig SFO-plass, men ville ha halv plass likevel fordi de slipper kostnaden, poengterer Karlsen overfor Dagsavisen Demokraten.

Ungene lærer likevel masse på SFO selv om det ikke er på skolemåten.

—  Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant (SV)

For barn og familier i Fredrikstad er det ekstra viktig at utvidelsen kommer kjapt, framholder han, ettersom kommunen fjernet søskenmoderasjonen samtidig som førsteklassingene fikk gå gratis.

– Det gjør det igjen vanskelig økonomisk for enkelte, når en hel plass koster 3.000 kroner i måneden. Men får dere på plass et gratistilbud til og med fjerdetrinn, så veier det opp, poengterer SFO-lederen.

Barna, også tredje- og fjerdeklassingene, har det best på SFO, mener SFO-leder Ketil Karlsen ved Rød skole på Gressvik i Fredrikstad.

Og det har vært ambisjonen hele veien, ifølge stortingsrepresentanten, etter at partiet hans fikk på plass ordningen sammen med regjeringspartiene Ap og Sp.

– Det er veldig interessant å høre og gir oss inspirasjon til å få til de to neste trinnene, sier Øvstegård.

5. kandidat Hege Hansen for Fredrikstad SV i kommunevalget forklarer hvorfor det er en viktig sak for dem også lokalt.

– SFO-tilbud til alle er viktig for oss fordi det er mange lavinntektsfamilier i Fredrikstad. SFO gir mulighet for barna til å være del av et fellesskap og kan samtidig bidra til å gjøre dem tryggere på skolen. Dessuten gjør SFO-plass det lettere for foreldre å være i jobb, sier Hansen.

Avviser behov for mer skolerelatert innhold

I tillegg vil et utvidet tilbud styrke SFOs status som en del av barnas utdanningsløp, mener SFO-leder Karlsen, som dermed deler SVs syn.

– Høyresiden mener at pengene heller skal brukes på andre ting i skolen og ser ikke på SFO som en del av utdanningsløpet, slik vi mener at vi jo sender «hele ungen» på skolen. Selv om man ikke driver undervisning i SFO-tiden, er fellesskapet og leken man får ta del i en viktig del av utviklingen av hele mennesket, slik vi ser det, sier Øvstegård.

– Men, burde ikke en del av SFO-tiden vært brukt til en form for leksehjelp eller skolerelatert innhold?

– Jeg mener det er viktig at vi holder fast ved leken i SFO, for ungene har allerede en ganske lang skoledag og et ganske høyt læringspress. Det å ha et sted hvor man kan ha det gøy, oppleve mestring og utvikle seg sosialt er en viktig del av hele undervisningen. For SV er det viktig å ta vare på det og ta denne fritidspedagogikken på alvor. For ungene lærer likevel masse på SFO selv om det ikke er på skolemåten, mener Øvstegård.

SFO-lederen er enig.

– Jeg er veldig enig. Det var leksehjelp i SFO-tiden før. Jeg ble veldig glad da det ble tatt bort. Det ligger litt i navnet, skolefritidsordning – det er barnas fritid og skal være et fristed hvor de kan senke skuldrene. Vi tilbyr masse ulik aktivitet, men det er frivillig om de vil være med. Noen er med på masse, mens andre har lyst til å være her og slappe av med andre rundt seg, beskriver han.

Med de 12 gratistimene i uka inkluderes flere i SFO-fellesskapet samtidig som barnefamilier sparer store summer i økonomisk krevende tider, påpeker Øvstegård.

– Har du ett barn på første trinn, sparer du i snitt 20.000 kroner i året på denne reformen. Det gjør den til den største økonomiske forbedringen for vanlige folk de siste årene, slutter han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: