Nyheter

Stiller spørsmål ved botilbudet på Ørmen etter dødsfall

En person ble funnet død på et rom i Mosseveien Park den 10. januar. Nå ønsker blant annet politiker Trond Svandal en gjennomgang av tilbudet og rutinene for botilbudet.

Det var litt før klokken 13 tirsdag den 10. januar at politiet fikk melding om at en person var funnet omkommet inne på et av rommene ved botilbudet Mosseveien Park på Ørmen i Fredrikstad.

Botilbudet er rettet mot personer som av ulike årsaker er i behov av et akutt sted å bo. Blant disse finnes det psykisk syke, rusmisbrukere og andre med vanskelige levekår.

Trond Svandal, gruppeleder, Fredrikstad Venstre.

Ønsker innsikt

I etterkant av dødsfallet har politiker Trond Svandal (V) stilt administrasjonen i Fredrikstad kommune om de kan ordnes et besøk på Ørmen for gruppelederne, slik at de kan se på forholdene og bli orientert om tilbudet som gis der.

– Jeg tok opp situasjonen på Ørmen allerede for et år siden, og skrev blant annet et innlegg i lys av sakene om Ørmen og Erik som måtte bo i konteiner på Leie. Jeg stilte også spørsmål til ordføreren i bystyret og ønsket selv å ta en tur ut dit i fjor. Men jeg opplevde at jeg ikke fikk veldig gode og betryggende svar.

Her kan du lese hvilke svar ordføreren ga til Svandals spørsmål i fjor.

– Nå ønsker jeg at vi politikere kunne komme ut på stedet og få en omvisning, fordi vi ikke er godt nok kjent med forholdene der, forteller Svandal.

Havner de et sted med aktiv rus rundt seg, blir det som å kaste dem til ulvene.

—  Joar Kaasa
.

Et lite vindu av håp

En annen som har forsøkt å komme i dialog med kommunen om bosituasjonen på Ørmen, er tidligere rusavhengige Joar Kaasa, som blant annet har jobbet med den sittende regjeringen om rusreformen.

– Problemet er at når du samler mange som sliter på ett sted, så blir de stadig konfrontert med aktiv bruk, sier Kaasa, som tidligere har snakket med representanter fra kommunen om hvordan rusbruk og det å komme ut av det, består av ulike stadier.

– Det er viktig at de som har muligheten til å bli rusfrie, etter de har sittet inne eller har vært inne til behandling, får et rusfritt tilbud. Havner de et sted med aktiv rus rundt seg, blir det som å kaste dem til ulvene, mener Kaasa.

– Vi må holde det høyt, og respektere det at de har et lite vindu av håp der de kan klare å komme seg varig ut av det. Og det innebærer ikke å gi dem et botilbud der det er narkotika i omsetning. De må få muligheten til å vise at de har forandret seg. Men det er mange stigma, folk gir merkelapper og forhåndsdømmer, sier Kaasa, som i tillegg til rusreformen har jobbet med Nasjonal overdosestrategi.

– Når det kommer til overdoser, er hovedproblemet nettopp i overgangen mellom fengsel eller behandling, og til bolig. Det er mange ganger at det skjer overdoser i de fasene, for når de sprekker, bruker de samme dose som de pleide. Men etter å ha vært rusfri, tåler de ikke de samme dosene lenger.

UTNE I BRUK.  Etableringen av botilbudet på Trara betyr ikke at Fredrikstad kommune slutter å sende rusmisbrukere og bostedsløse til Utne Camping i Sarpsborg. Campingen brukes den dag i dag - mer enn ti år etter at politikerne lovte å få slutt på den stigmatiserene ordningen.

Gjentar Utne-feilene

Svandal er redd Fredrikstad kommune gjentar feilen de gjorde, da de brukte campingplassen Utne i nabokommunen til samme formål.

– Dette er, i likhet med Utne camping, et sted utenfor bykjernen, som er vanskelig tilgjengelig med offentlig kommunikasjon og der det veldig fort kan utvikle seg subkulturer og uheldige situasjoner.

Politikeren sier at Fredrikstad har en utfordring når det kommer til å skaffe boliger til alle som trenger det, og at kommunen av mange ulike årsaker sliter med mange rusavhengige.

– De er blant de sykeste og svakeste i samfunnet, og samtidig er de en gruppe som ikke klager. Det gjør situasjonen enda verre. Jeg synes ikke det er en verdig måte å ta vare på folk. De er syke. Og så skyver man problemet bort, ut av bykjernen. Ute av syne, ute av sinn. Det er ille. I 2023 er ikke det riktig retning å gå.

Ved å sende personer med rusproblemer ut av bykjernen, maskeres problemet, mener han.

– Når vi sender folk ut på Ørmen, ser vi det ikke, og har ikke befatning med det, for vi ser ikke rusa mennesker i bygatene. Folk har det ikke bedre av den grunn, det er ikke noen quick fix. Nå må det finnes politisk gehør for å gjøre noe med det, så vi ikke gjentar feilene vi har gjort før. Vi må gjøre noe med rus- og psykisk helsepolitikken.


Fryktelig vondt

Etterforskningsleder Geir Willadsen ved Øst Politidistrikt sier at de fortsatt ikke kan gå ut med mer informasjon om den avdøde kvinnen fra Moss, som ble funnet på Mosseveien Park i forrige uke. Fra tidligere vet vi at det dreier seg om en voksen kvinne, og at dødsfallet etterforskes som mistenkelig.

– Vi har fortsatt ikke fått svar på obduksjonsrapporten, og vi må ta hensyn til de etterlatte, sier Willadsen.

Vi har et stort rusmiljø. Jo større Fredrikstad blir, jo større blir de sosiale utfordringene også, så lenge vi ikke har ressurser nok til å takle enkelte av storbyutfordringene som følger med befolkningsveksten.

—  Trond Svandal (V)

Svandal synes at situasjonen, uansett hva obduksjonsrapporten sier, gir en dårlig følelse med tanke på at han allerede i fjor var bekymret for botilbudet på Ørmen.

– Det er fryktelig vondt, uansett hva dødsårsaken viser seg å være. At jeg forsøkte å løfte saken i januar i fjor, men ikke har fått gjennomslag. Det er en vekker at noe slikt kan skje, uansett om det er reelt eller ikke denne gangen, så er det en vekker. Nå er det på tide å gå gjennom rutinene våre, og finne ut hva det er som faktisk skjer ved botilbudene i kommunen vår.

– Fredrikstad er en by som har hatt en betydelig befolkningsvekst de siste årene, hvordan påvirker det situasjonen med rus og psykisk helse?

– Fredrikstad vil gjerne være en stor by, men hvis man ikke ser baksiden av medaljen, vil problemene bare fortsette å vokse. Vi har et stort rusmiljø. Jo større Fredrikstad blir, jo større blir de sosiale utfordringene også, så lenge vi ikke har ressurser nok til å takle enkelte av storbyutfordringene som følger med befolkningsveksten.

Historisk har også Fredrikstad slitt med store sosiale forskjeller.

– Og vi sakket enda mer akterut da mye av industrien forsvant. Fredrikstad er ikke alene om å ha utfordringer når det kommer til rusproblematikk eller botilbud. Men vi har noen ekstra utfordringer, sammenlignet med en del andre byer. Desto viktigere er det å gjøre noe med det. Men i Fredrikstad har vi større tradisjon for å diskutere næringspolitikk, arealpolitikk, slike konkrete ting. Å løfte svake sosiale grupper, har vi ingen enkel løsning på – men det gjør ikke debatten mindre viktig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen