Debatt

Svikt i botilbudet til rusavhengige i Fredrikstad

Det er grunn til å stille spørsmål om Fredrikstad klarer å stille sikre og verdige botilbud til rusavhengige innbyggere som har behov for bolig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Før jul omtalte media en alvorlig sak hvor en person var tilbudt bolig i en konteiner ved kirkegården på Leie, til erstatning for tidligere bolig som hadde brent. Fredrikstad kan ikke være bekjent av løsninger hvor personer med boligbehov får et så elendig tilbud. Det fremstår uverdig når man tilbys å bo i en konteiner ved en gravlund.

Dårlige boforhold er med på å underbygge og befeste sosiale skillelinjer. Det å bo dårlig skaper fort sosialt stigma. Skal vi som lokalsamfunn arbeide for å sikre folk frihet og muligheter i eget liv, må tilgang til trygge og sunne boforhold være grunnleggende i sosialpolitikken.

Vedlikehold og tilgang på nok kommunale boliger til rusavhengige skulle være vesentlig i den lokale, sosiale boligpolitikken i Fredrikstad. Vi har som fellesskap et udiskutabelt ansvar med å skaffe verdige boliger til mennesker som trenger hjelp, både akutt og mer permanent. Det er selvsagt ikke snakk om luksusboliger, men et minimum av trygge og verdige boforhold. Vi må ikke tilbake til en tid da vi sendte rusavhengige med boligbehov til Utne camping.

Rusarbeidet i Fredrikstad har blitt styrket, både gjennom initiativ fra den forrige regjeringen, og kommunens egen opptrapping. Det er bra. Reform av rusfeltet handler om å gi hjelp, ikke straff. Da betyr det at kommunen også har et stort ansvar for å sikre hjelp. En trygg boligsituasjon er et første, men viktig skritt i å gi hjelp.

Venstre vil derfor spørre hvordan tilstanden er for boligmassen som i dag stilles til rådighet for rusavhengige i kommunen, ikke minst i lys av koronasituasjonen. Vi vil også spørre hvilke tiltak som gjøres for å sikre vedlikehold og utvikling av dagens og fremtidig boligmasse.

Vi kan iallfall ikke fortsette med å bosette folk i usunne, trekkfulle konteinere i Fredrikstad.


Mer fra: Debatt