Debatt

Er Ørmen i ferd med å bli det nye Utne camping?

Utne camping ble heldigvis avviklet som boliger for bostedsløse fra Fredrikstad, men det er ikke bra nok hvis vi styrer mot en tilsvarende situasjon på Ørmen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For noe år siden ble bostedsløse sendt i «eksil» fra Fredrikstad til campinghytter på Utne camping utenfor Sarpsborg. Boligmangelen i byen vår var stor og akutt, og avtale ble inngått for å løse problemene. Det tok mange år hvor det nærmest ble normalen å plassere bostedsløse der. Venstre var imot denne dette da, og vi ser med bekymring på situasjonen i dag også.

Sent i fjor omtalte Fredriksstad Blad det som fremstår som en alvorlig og kaotisk situasjon ved omsorgsboligene på Ørmen. Kommunen leier nå akuttboliger her, og tilbyr til bostedsløse, ofte med stor utfordringer med rus og psykisk sykdom. Det er påfallende at situasjonen for noen år siden på Utne, og i dag, gis et tilbud et godt stykke utenfor bysentrum. Det kan være faglige gode grunner for det, men det kan fort også skape segregering for en grunne innbyggere som har behov for hjelp, fremfor å straffes med å sendes ut av byen. Slik kan det iallfall fremstå, men her er det behov for å få flere gode svar.

Fredrikstad kommune har plikt til å skaffe boliger som er trygge til alle innbyggere.

—  Trond Svandal, Fredrikstad Venstre

Det er et mål for Fredrikstad at ingen skal være bostedsløs. Det er et godt mål, men som langt fra har blitt nådd de sist par tiårene. Tallet har vel å merke gått ned, men fremdeles over 30 personer regnes nå som bostedsløse, og lever i svært midlertidige boliger, ofte under dårlige forhold. Årsakene kan selvsagt være sammensatte, men undertegnede har selv hørt om historier om personer som har stort behov for bolig, men som ikke tør å bo på Ørmen, fordi det oppfattes utrygt og rett ut farlig. Da kan valget fort bli å finne seg et midlertidig bosted, i verste fall under åpen himmel. Vi må ikke komme dit at vi sender folk på gata fordi tilbudene vi har ikke er trygge nok.

Fredrikstad kommune har plikt til å skaffe boliger som er trygge til alle innbyggere. Dette er selvsagt en stor og utfordrende, og en kostbar oppgave for fellesskapet. Men det er et sosialt ansvar Venstre er helt klare på at vi som kommune skal ta. Vi må derfor få bedre svar på hvordan forholdene faktisk er i dag, og gjøre noe med det. Situasjonen i dag på Ørmen fremstår uoversiktlig og ikke tilfredsstillende, verken for naboer eller innbyggere i Fredrikstad som tilbys bolig der.

Utne camping ble heldigvis avviklet som boliger for bostedsløse fra Fredrikstad, men det er ikke bra nok hvis vi styrer mot en tilsvarende situasjon på Ørmen. Sosialpolitiske utfordringer må løses, ikke bare flyttes på.

Mer fra: Debatt