Nyheter

Høyskolen får sin første doktorgradsutdanning

Høgskolen i Østfolds første doktorgradsutdanning er klar for opptak neste år og vil styrke forskningsarbeidet, ifølge ledelsen ved HiØ.

– En doktorgradsutdanning er helt sentralt for å bidra til videre forskningskraft, sier forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen i en uttalelse på høyskolens egen hjemmeside.

Høgskolen i Østfold (HiØ) opplyser at det nå bare gjenstår en formell godkjenning fra Kunnskapsdepartementet, etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) denne uka ga sin godkjenning.

HiØ får dermed sin første doktorgradsutdanning, med tittelen Digitalisering og samfunn. Den skal være klar for opptak fra neste år. Det forventes at rundt 20 stipendiater er i doktorgradsløp ved HiØ i løpet av en femårsperiode.

Det plasserer oss der vi hører hjemme.

—  Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor ved HiØ

Passer til eksisterende studietilbud

– Det er liten tvil om at dette vil bidra til å styrke vitenskapelig samarbeid og satsing mellom høyskolen, offentlige virksomheter og privat næringsliv. Det plasserer oss der vi hører hjemme og viser betydningen av langsiktig strategisk arbeid og kompetanseoppbygging, sier HiØ-rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

HiØ har siden mars 2018 jobbet for å etablere doktorgradsstudium innenfor det tverrfaglige, digitale samfunnet. Endelig søknad ble sendt Nokut for et drøyt år siden.

---

Doktorgrad og stipendiatstilling

⋅ Doktorgrad er den høyeste akademiske graden som kan oppnås ved universitet eller høyskole. I dag er det kun titlene ph.d, også skrevet PhD (kort for tittelen philosophiae doctor) og dr.philos. (kort for tittelen doctor philosophiae) som tildeles for levert doktorgrad.

Kilde: snl.no

⋅ Stipendiat er en yrkestittel, og ofte benyttes betegnelsen doktorgradsstipendiat. Som stipendiat må du være tatt opp til og følge et forskerutdanningsprogram på et universitet eller en høyskole, også kjent som ph.d-utdanning.

Kilde: Utdanning.no

---

Den ferske godkjenningen passer godt til eksisterende studietilbud. HiØ tilbyr allerede flere bachelor- og masterstudier som er relevante for doktorgradsstudier innenfor digitalisering av samfunnet.

­– Digitalisering blir også i økende grad introdusert i flere studieprogrammer, som tidligere ikke hadde dette som et viktig tema. Kandidater fra disse studieprogrammene vil også være et godt rekrutteringsgrunnlag til doktorgraden, sier rektor.

Doktorgradsstudiet skal foregå på HiØs avdelinger både i Fredrikstad og i Halden. Målet er at det skal bidra til produksjon av ny forskning om digitalisering av samfunnet.

Forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er glade for at Høgskolen i Østfold fra neste år kan tilby et doktorgradsstudium.

Slik blir det samfunnsnyttig

I sin omtale av studiets relevans, peker høyskolen på at digital teknologi gjennomsyrer hverdagen vår og måter å samhandle på. Det digitale samfunnet har endret måten vi lærer, jobber, kommuniserer og sosialiserer på.

Doktorgradsstudiet skal ta for seg nettopp dette samspillet mellom teknologiutvikling og samfunn i en bred forstand. Dette samspillet og problemstillingene knyttet til det er et forskningsfelt som vokser internasjonalt, ifølge høyskolen.

– Stipendiatenes mulighet til å jobbe i et tverrfaglig fagmiljø, bestående av undervisere og veiledere med ulike faglige bakgrunner, men med en felles interesse rundt digitalisering og samfunn, er et av elementene som gjør det nye doktorgradsstudiet unikt, forteller Christoffersen.

Hun forklarer samtidig hvordan denne forskningen, og HiØs nye doktorgrad, vil komme til nytte for samfunnet.

– Det er og vil forbli et stort behov for høy og analytisk kompetanse på utvikling av fornuftig digitalisering og dets konsekvenser innenfor de fleste områder i samfunnet. Doktorgradskandidatene skal bidra med ny og vesentlig kunnskap på disse områdene. Dette innebærer også kompetanse som skal bidra inn i digitaliserings- og innovasjonsprosesser innenfor arbeidsliv generelt, helse- og utdanningssektoren spesielt og i utvikling av muliggjørende teknologi.

Med et eget doktorgradsløp får høyskolen selvakkrediteringsrett for mastergrader innen tematikken digitalisering og samfunn og mulighet for å ansette postdoktorer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: