Nyheter

Rødgrønt budsjettforslag: – Det mest krevende budsjettet jeg har vært med på

Posisjonen legger torsdag frem sitt forslag for neste års kommunebudsjett. Til tross for et skrantent utgangspunkt, lover de rødgrønne å satse på dem som trenger det mest.

I oktober la kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold frem sitt stramme forslag til neste års kommunebudsjett. Onsdag holdt posisjonspartiene i Fredrikstad en pressekonferanse om sitt rødgrønne budsjettforslag, som skal fremmes i formannskapet torsdag.

Ordfører Siri Martinsen (Ap) innledet med å prate om tingenes tilstand i kommuneøkonomien.

– Det har vært det mest krevende budsjettet jeg har vært med på, og det er ikke til å stikke under en stol at det har vært stramt.

Hun pekte på at det i år har vært et annerledesår for Fredrikstad, som for resten av kommune-Norge, med pandemi, krig, prisøkninger og inflasjon. Og med omstillinger og omprioriteringer på flere områder.

– Det har innskrenka vårt handlingsrom, og gir en usikkerhet lokalt i Fredrikstad. Vi har en verden som påvirker oss, og de nasjonale prioriteringene.

Gruppeleder i Fredrikstad Ap, Victor Kristiansen, sa også at nødvendige innstramminger for å bedre kommuneøkonomien har gjort årets budsjettarbeid til et vanskelig et.

– Det er ikke lystig arbeid, såpass kan vi si. Vi har måttet ta bort mye, men vi har også løfta inn ting vi mener gir mer bærekraft på sikt, sier han.

Sparer unge så godt det lar seg gjøre

Med utgangspunkt i kommunedirektørens forslag til budsjett, har de seks partiene Ap, MDG, Rødt, SV, BML og Sp sett på hvilke kutt som er forsvarlige, og hvilke som ikke er det.

Det er enighet om at det som må prioriteres i år, er barn, eldre og miljø.

– Innenfor oppvekst er kanskje der vi legger den aller, aller viktigste satsningen. Kutta som ble foreslått der, inkluderte at vi fra og med høsten 2023 skulle kutte 57 lærerårsverk. Det skal vi ikke. Og vi tar heller ikke ressurser vekk fra levekårsområder som trenger den ekstra styrkingen, svarte Silje Louise Waters (SV), på spørsmål om de viktigste endringene i kommunedirektørens forslag.

Politikerne gikk igjennom hele listen som berører oppvekst, og Waters fortalte at de der fant forslag de mente var direkte uspiselige.

– Det var ikke store summene, men det ble foreslått å kutte i støtten til sårbare barn i SFO. Da kan man tenke seg det, sårbare barn med støtte i en skolehverdag med rammer, uten støtte i en SFO-hverdag uten rammer. Det så vi at var helt umulig å være med på. Det var et av de forslaga vi så på som uspiselige, supplerte Elin Tvete (Sp).

Victor Kristiansen oppsummerte budsjettet slik:

– Vi legger tilbake tiltak som frivillighet, og satser på barn og unge. Lærerårsverket for eksempel, pluss styrking i levekårsutsatte områder. Vi trekker ikke ned sykehjemsplassene som det er foreslått, og legger dem tilbake igjen. Og mye mer fokus på miljø også. Så mener vi at vi har klart å finne handlingsrom.

Ser på nye inntjeningsmuligheter

Politikerne forteller at de blant annet også viderefører gratis ferge, brukerombudet og +Huset. Dette gjør de ved å satse på en kommuneøkonomi som får økt skatteinngang og inntjening, samt en omprioritering i budsjettet på totalt 53,7 millioner kroner.

Fredriksstad Blad skrev tidligere i år at det ble stor ståhei da KrF foreslo reklame på byfergene som et ledd i å finansiere gratisferga. Det ble da møtt med protester fra flere i posisjonen, men der har de nå snudd, og dette er lagt inn i inntjeningsoversikten.

– Reklame på innsiden av ferga, understreket Siri Martinsen.

Der håper de å få inn 1 million kroner. Også salg av Arena-navn for 1,5 millioner står på ønskelisten over inntjeninger.

Men noe blir også satt på hylla for å kunne prioritere et ønsket sosialt budsjett. Både Kulturnatt, Ungt Entreprenørskap i skolen og enkelte investeringer må stå over neste år, og må vike for blant Tall Ships Races-fest i 2023.

Nyeste fra Dagsavisen.no: