Nyheter

Kommunedirektøren la fram forslag til stramt budsjett

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold (bildet) presenterte onsdag 26. oktober forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026, for formannskapet i Fredrikstad kommune.


– Fredrikstad skal være en god kommune å leve i og bo i, både i dag og i årene som kommer. Mange indikatorer peker i riktig retning. Vi har blant annet god sysselsettingsvekst og høy bostedsattraktivitet. Samtidig utfordres vi av eksterne hendelser som påvirker økonomien og handlingsrommet i kommunen. De eksterne rammebetingelsene har endret seg svært raskt gjennom 2022. Russlands angrepskrig mot Ukraina, økonomiske etterdønninger etter koronapandemien og fortsatt strenge koronatiltak i Kina, har medført knapphet på råvarer, energikrise, inflasjon og økte renter, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i en pressemelding.

Behandles i desember

– I tillegg opplever vi at både levekårsutfordringene og tjenestebehovet er høyere i Fredrikstad enn landssnittet. Etterspørselen etter tjenester i kommunen øker mer enn det kommunens inntekter og overføringer fra staten gir rom for, sier kommunedirektøren.

– I sum fører dette til at vi befinner oss i en situasjon hvor rammene er strammere enn noensinne i Fredrikstad kommune. I forslag til årsbudsjett for 2023 er det ikke funnet budsjettmessig rom for alle vedtatte og bestilte tiltak, og enkelte tiltak som ikke har vært politisk ønsket er likevel tatt inn i budsjettforslaget, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Etter at kommunedirektøren har lagt fram forslag til budsjett og økonomiplan starter den politiske prosessen. 8. desember skal budsjett og økonomiplan behandles og politisk vedtas av bystyret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: