Nyheter

Frp i felles budsjettforslag for første gang på 12 år

– Vi er kommet til et punkt hvor Ap må ha avlastning. Det er vi enige om, sier Bjørnar Laabak (Frp).

Fire partier i en mindretallsallianse er blitt enige om et felles budsjettalternativ i Fredrikstad. Det er lenge siden sist. 2010 var sist gang Frp la fram et felles budsjettforslag med Høyre, Venstre og KrF.

– Det har aldri vært noe dramatikk i at Frp tidligere har presentert sitt eget budsjett, men nå syntes vi alle at det var greit å vise at vi er en opposisjon i stand til å levere et helhetlig, felles alternativ, sier Høyres ordførerkandidat Arne Sekkelsten, og fortsetter:

– Fredrikstad er blitt styrt av Ap i veldig lang tid, med unntak av perioden 2007-2011, og Ap har vært veldig dominerende. Høyre har neste år ikke hatt ordføreren på 100 år. Vi mener det er på tide med nye løsninger og muligheter.

Frps Bjørnar Laabak er helt enig.

– Vi er kommet til et punkt hvor Ap må ha avlastning. Det er vi enige om, sier han.

Salg og vedlikehold

De fire partiene er også blitt enige om mye annet, men mindretallet deres gjør at de aldri vil få gjennomslag når budsjettene skal stemmes over. Det er og blir et alternativ for å vise hvilken retning de fire vil dreie Fredrikstad inn mot, i en tid der kommunen er i økonomisk krise og sparetiltakene tvinger seg på.

Den retningen mener de er svært tydelig når de, som et svar på kommunedirektørens budsjettforslag, blant annet foreslår å selge Furutun, Emil Mørchs minne, ridesenteret og andre bygg som enten ikke er i bruk eller brukes lite, samtidig som de vil vurdere å selge Fredrikstad Energi og Isegran Eiendom.

Opposisjonen mener at kommunen samlet kan tjene mellom én og to milliarder kroner på salg. Inntekten vil de plassere i fond, som de mener at kan gi en årlig avkastning på mellom 50 og 200 millioner kroner.

Slik vil opposisjonen skaffe penger til vedlikehold av eksisterende, kommunal bygningsmasse – en oppgave de mener at kommunen i mange år har sviktet på.

– Vi er enige om at vi skal vedlikeholde skoler og andre kommunale bygg framfor bruk og kast-praksisen det er å droppe vedlikehold og heller stadig bygge nytt, sier KrFs Anna Egeberg Krogh, som er fersk 2. kandidat på valglista.

Vi nærmer oss Robek-listing. Det er veldig alvorlig.

—  Arne Sekkelsten, ordførerkandidat (H)

Høyres Truls Velgaard minner om at dette er fjerde gang i denne valgperioden at opposisjonen foreslår salg og vedlikehold av kommunal eiendom. Ordførerkandidat Sekkelsten påpeker at kommunen står i en lenge varslet krise og er oppgitt over at den krisen ikke er blitt håndtert annerledes tidligere.

– Det er uheldig at vi nå må se denne ketchupeffekten av manglende sparetiltak og mangelen på en rød tråd for trygg økonomisk styring over tid, der alt kommer på en gang, sier Sekkelsten.

Tak på Arena Fredrikstad

I tillegg til salg av eiendom vil de fire partiene hente inn 300 millioner kroner i reduserte lønnskostnader som følge av blant annet ansettelsesstopp.

De vil bygge Arena Fredrikstad, men bare gjennom et offentlig-privat samarbeid der den kommunale kostnadsramma er maksimalt 300 millioner kroner. De vil også tilbakeføre kommunedirektørens foreslåtte lærerkutt på 22,5 millioner kroner samt beholde og se på muligheten for å utvide Fjeldberg sykehjem. I tillegg vil de fire partiene prioritere vedlikehold av de skolene som har mest prekært behov for det, deriblant Begby.

– Vi synes dette er et stramt, men realistisk budsjett, som signaliserer en ny og tydelig retning. Vedlikehold av skolebygg er også viktig for oss, samtidig som vi ikke kutter 22 lærerstillinger – det ville vært krise for Fredrikstad, mener Venstres Trond Svandal.

Det skal fortsatt lukte mat på sykehjemmene våre.

—  Bjørnar Laabak (Frp)

De fire partiene sier de legger fram et budsjettforslag som har til hensikt å redusere sykehjemskøen, redusere fattigdom og utenforskap og styrke skolen gjennom stramme prioriteringer.

– Kommuneøkonomien er på et kritisk lavmål, som gjør at velferden må raseres. Vi er kritiske til hvordan kommunen drives, og synes det er problematisk at kommunen hele tiden gjør seg avhengig av kortsiktige sparetiltak. Vi nærmer oss Robek-listing. Det er veldig alvorlig, sier Sekkelsten, og fortsetter:

– Hovedproblemet i Fredrikstad er at mange står utenfor arbeidsmarkedet, men det har mange effekter. Vi må begynne et sted, og da har vi veldig greit og etter gode diskusjoner klart å enes om å prioritere skole, skolebygg, helse og omsorg.

Frp og KrF løfter fram prioriteringene innen helse og omsorg.

– Innen helse og omsorg skal vi sikre mer enn et minimumstilbud til innbyggerne – de skal ikke måtte føle seg som en belastning, sier Krogh (KrF), og Laabak (Frp) legger til:

– Vi kutter blant annet ikke i kjøkkenkostnader. Det skal fortsatt lukte mat på sykehjemmene våre.

Svandal (V) avslutter:

– Dette er for Venstre også et budsjett som prioriterer å gjøre noe med sosiale utfordringer, som økende fattigdom, barnefattigdom og utenforskap.

Nyeste fra Dagsavisen.no: