Nyheter

Fikk fredspris for integrering gjennom idretten

Trosvik Idrettsforening ble hedret av Amnesty Internationals lokallag i Fredrikstad, for sitt mangeårige arbeid med å inkludere alle i sitt aktivitetstilbud.

«Tiffarna» var en av åtte nominerte til den lokale fredsprisen, som årlig deles ut av Amnesty International gruppe 35 Fredrikstad. Lokallagsleder Einar Hjørleifsson forteller at det var stor enighet i juryen om hvem som fortjente å få 2021-utgaven av prisen.

– Denne gangen var det et stort flertall for Trosvik Idrettsforening. Vi er imponert over den jobben TIF gjør for å inkludere flest mulig barn og ungdommer i miljøet. De har gått aktivt ut og vært åpne og inkluderende overfor alle, uansett bakgrunn, etnisitet, funksjonshindringer og så videre. De samarbeider med krefter i lokalmiljøet og sørger for økonomisk støtte og tilrettelegging, slik at alle kan være med, forteller han til Dagsavisen Demokraten.

– Vi ser dette som et viktig bidrag til å fremme kontakt mellom mennesker og skape et miljø, som preges av gjensidig forståelse og respekt. Dette kan sees som fredsbygging på et lokalt nivå, utdyper Hjørleifsson.

– En pionerklubb

Tirsdag kveld kunne han overrekke det synlige beviset under en dempet markering i Trosvik IFs klubbhus. De tretten tidligere mottakerne av utmerkelsen er blant andre Eva-Lotta Sandberg, Inger Marie Fjeldbråten og Jan-Kåre Fjeld.

Hensikten med prisen er å rette oppmerksomhet mot det grasrotarbeidet som blir utført i Fredrikstad, og gi anerkjennelse til mennesker som stiller opp for andre og fremmer gjensidig forståelse. Trosvik IFs integrerings- og inkluderingsarbeid oppfyller disse kriteriene godt, mener Amnesty-laget:

«Trosvik IF har vært en pionerklubb i å gi alle, uansett kjønn, hudfarge, etnisk bakgrunn og funksjonsdyktighet et tilbud. Klubben har ikke nøyd seg med å sitte stille og vente på at barn og ungdom skulle banke på døra til klubbhuset: Nei, tillitsvalgte har gått aktivt ut i lokalmiljøet og selv banket på dører og invitert barn og ungdom å bli inkludert i et trygt og godt fellesskap, hvor lokalmiljø og glede står sentralt», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Som ett eksempel i den sammenhengen trekker de fram Isak Fosso-Norvik (8), som på grunn av en ryggmargsskade sitter i rullestol. Dagsavisen Demokraten har tidligere omtalt hvordan han ikke har latt dette stoppe ham fra drømmen om å spille fotball.

«Foreldrene tok kontakt med Trosvik, som mente det måtte gå an å få til. Etter litt møtevirksomhet ble alt lagt til rette for at Isak kunne bli en del av klubben. Han er nå keeper og trener sammen med sine jevnaldrende. Når lagkameratene har løpetrening, kjører Isak rullestol. Han er den klare eneren på laget i armbøyninger. Opplegget går ut på at han skal delta på mest mulig like fot med de andre på laget, uten mer hjelp en strengt tatt nødvendig. Integrering handler om mer enn etnisitet og hudfarge!», fastslår juryen.

Isak Fosso-Norvik

For lokalsamfunnet

TIF-styreleder Tim Kaaber er klar på at det varmer å motta både utmerkelsen og de rosende ordene.

– Dette er jo en litt annerledes pris enn vi som konkurrerer i breddeidretten er vant med, og samtidig en god anerkjennelse å få for det arbeidet som mange av klubbens medlemmer legger ned, sier han til Dagsavisen Demokraten.

– Integrering og inkludering er et stort område som det trengs stor oppmerksomhet rundt, og som krever mye oppfølging. Dette er viktig med tanke på å få alle til å fungere best mulig i lokalsamfunnet vårt, og jo mer vi kan bidra, jo større sjanse er det for at man skal finne seg godt til rette, fortsetter Kaaber.

Selv om dette er et arbeid som kanskje ikke syns så godt i det daglige, betyr det utrolig mye for den enkelte som er berørt.

—  Tim Kaaber, Trosvik IF

Og nettopp dette brennende engasjementet for å knytte lokalmiljøet tettere sammen, er et annet moment Amnesty-laget i Fredrikstad har bitt seg merke i.

«Det gjøres mye for å hjelpe barn og ungdom med å løse problemene de måtte ha, det være seg av språklig eller mer personlig karakter. Klubben kan hjelpe med kontingent og treningsavgift. Den har en egen utstyrsbod hvor det går an å låne det som trengs for å være med. Trosvik samarbeider tett med skolene i området og får henvendelser fra dem om å hjelpe elever inn i klubben. I og med at mange unge har innvandrerbakgrunn, er det jobbet mye med informasjonsformidling til hjemmene. Det jobbes aktivt med å få flere kvinner og folk med innvandrerbakgrunn som ledere og trenere. For å hindre frafall, er ungdom engasjert som betalte hjelpetrenere», begrunner juryen.

Stor motivasjon

Fotballklubben har jobbet på denne måten over mange år, med Trond Singdahlsen som inkluderingsansvarlig og et team bestående av 10–12 miljøkontakter som følger opp de ulike lagene.

– For oss er det veldig viktig, og selv om dette er et arbeid som kanskje ikke syns så godt i det daglige, betyr det utrolig mye for den enkelte som er berørt. Så jeg er veldig stolt av det vi har fått til så langt, og en sånn pris er bare en stor motivasjon til å jobbe enda hardere framover, fastslår Kaaber.

– Noen kull er større enn andre med tanke på innslag av ulike etniske bakgrunner, og det er heller ikke alle kullene som har den samme styrken internt i foreldreapparatet. Da kan en sånn miljøkontakt være veldig nyttig, legger han til.

Overrekkelsen av den gjeve prisen skulle etter planen ha skjedd under et storstilt arrangement på St. Croix-huset fredag 10. desember, på den internasjonale menneskerettighetsdagen og samme dag som Nobels fredspris ble utdelt. Men som følge av den stadig økende koronasmitten og medfølgende restriksjoner, måtte altså også årets tildelingsseremoni avlyses og markeres på mer beskjedent vis – akkurat som i fjor.

– Vi synes det er trist å måtte avlyse det fysiske arrangementet for andre året på rad. De inviterte gjestene hadde sett fram til å komme – blant dem varaordfører Atle Ottesen, koret VOX som har stilt opp for oss de siste mange årene og en Amnesty-representant fra Oslo. Ikke minst hadde vi gledet oss til å gjøre stas på representantene for idrettsforeningen og skape mest mulig positiv energi i vintermørket, kommenterer Einar Hjørleifsson.

– Men vi har tenkt å fortsette med denne tradisjonen og satser på lysere tider. Vi pleier å bruke fredsprisarrangementet til å gjøre oppmerksom på den globale kampanjen «Skriv for Liv», hvor vi samler underskrifter til støtte for mennesker som blir trakassert og fengslet for sitt menneskerettsarbeid. Men det er også mulig å støtte kampanjen på nettet ved å gå inn på Amnesty sine nettsider, avslutter han.

Einar Hjørleifsson i Amnesty International gruppe 35 Fredrikstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen