Nyheter

Avslørt av tollerne på vei ut fra skogen

De tre polske borgerne kom over grensa til fots, bærende på hver sin sekk med smuglervarer.

Søndag var en patrulje fra Tolletaten ute for å sjekke stoda på småveiene inn i landet, og kom i 14-tida over de tre «turgåerne» ved fylkesvei 220, i nærheten av grenseovergangen ved Hotet.

– På en tursti ved Elgåfoss kom tre personer som bar på noen sekker, gående i skogen. De ble stanset, og forklarte da at de hadde gått over fossen fra et sted i Sverige, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten

– Videre opplyste de at de hadde med seg noen varer som de skulle gjemme langs veien, og så skulle det komme en bil og plukke det opp, legger han til.

Flere gjengangere

Seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Og det var langt fra vanlig turproviant som ble funnet i de tre sekkene. Tollerne kunne nemlig avdekke til sammen 63 liter brennevin og 7.000 sigaretter, og etter hvert fikk de også tak i føreren av bilen som skulle hente disse varene.

– Han var også polsk, og det viste seg at flere av disse var godt kjent for oss fra tidligere. De var rett og slett gjengangere som driver med smugling, sier Grandahl.

Politiet ble kontaktet, og de fire polakkene kan trolig vente seg en bot for dette smuglingsforsøket, som utgjør 53.339 kroner i unndratte avgifter.

Altfor mye kjøtt

Litt tidligere samme dag ble en norskregistrert personbil plukket ut til kontroll etter å ha kommet inn på grønn sone ved tollstasjonen ved Svinesund. I bilen satt to menn i henholdsvis midten av 30-årene og slutten av 20-årene.

– De fortalte at de hadde vært på en handletur i Sverige, og kjøpt matvarer. Ved en sjekk av bagasjerommet og baksetet kunne vi imidlertid se at de hadde med seg veldig mye kjøttvarer, sier Grandahl.

En opptelling viste at det dreide seg om til sammen 220 kilo kjøtt, hovedsakelig kylling. Dette er langt over den tillatte kvota på 10 kilo per person, og utgjør et forsøk på å unndra 18.200 kroner i avgifter.

– De vedkjente seg at det var deres, men skjønte ikke at de hadde gjort noe galt. Her var det snakk om nesten ti ganger mer enn det som er lovlig, så de hadde nok ikke satt seg så godt inn i regelverket, utdyper seksjonssjefen.

Kjøttet ble beslaglagt, og de to mennene kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.Mer fra Dagsavisen