Nyheter

Trailersjåfør innrømmet narkotikasmugling – valgte selv gjemmested

Den østeuropeiske trailersjåføren ville lette sin dårlige samvittighet overfor datteren ved å tjene raske penger på narkotikasmugling, og gikk grundig til verks for å lure tollerne.

Yrkessjåføren i 40-årene ble imidlertid tatt med buksa nede da han ble stanset for kontroll av semitraileren på Svinesund. Gjemmestedet var utspekulert og nøye planlagt, men likevel ikke nok til å stå imot tollernes skanner.

Nå har mannen en lengre, norsk fengselsstraff i vente, etter at han i Søndre Østfold tingrett la kortene på bordet. Der fortalte han også om bakgrunnen for at han ble en narkotikasmugler.

Følte skyld overfor datter

Den historien starter i Tyskland, men motivet hans var å hjelpe datterens transportfirma i hjemlandet etter et økonomisk tøft år med pandemi. Han jobber selv for datterens firma og kjører den eneste bilen de eier. Mens koronaviruset har herjet, er også oppdragene blitt færre, forklarte mannen i retten.

Det var på et kjøreoppdrag i Tyskland at han kom i snakk med en mann som lanserte en idé for ham. Sjåføren så en mulighet til å bøte på den dårlige samvittigheten han hadde, etter at det var han som hadde overbevist datteren sin om å etablere firmaet og ta opp lån for å kjøpe inn traileren.

Forslaget fra den tilfeldige, nye kontakten hans gikk ut på å frakte narkotika. Slik skulle det være enkelt å tjene en del penger på si.

Det eneste sjåføren fikk vite om hva han skulle ta med seg på veien til Norge, hvor han hadde et ordinært kjøreoppdrag, var at det var plantebasert narkotika. Den vanskelige økonomiske situasjonen han og datteren sto i, gjorde at han valgte å ta sjansen.

– Omfanget av denne typen smugling varierer, men det er jo ikke uvanlig med beslag av tollbelagte varer, som spesielt sigaretter og alkohol, samt narkotika fra tungtransporten over grensa. Bare i år har jeg selv ført tre slike smuglersaker for retten, og jeg er ikke en av dem som har flest slike saker, påpeker aktor i denne saken, politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten overfor Dagsavisen Demokraten.

Ordnet gjemmestedet selv

Det var yrkessjåføren selv som foreslo hvordan narkotikaen skulle skjules på tungtransporten, forklarte mannen videre, ifølge dommen mot ham.

Han fikk selv spesialbestilt nye trykktanker, som vanligvis brukes til luft og er montert under trekkvogna. I begge de spesialbestilte tankene var det en skjult, innvendig tank, og det var der narkotikaen skulle gjemmes.

Sjåføren var klar over hvor store de innvendige tankene var og at disse skulle fylles med narkotika, erkjente han i retten.

Innvendige tanker i de ekstra trykktankene skjulte over 37 kilo cannabis da en yrkessjåfør kjørte semitraileren inn i Norge over Svinesund i mai i år.

Sjåføren møtte oppdragsgiveren på en parkeringsplass i Tyskland. Der skal han verken ha sett narkotikaen bli lastet inn i tankene eller gjort seg kjent med innhold eller mengde før han kjørte av gårde og til slutt ble stanset på norsk side av Svinesund en sen søndagskveld i mai i år.

Tollerne holdt på med skanning av kjøretøyet da de oppdaget et ekstra sett med trykktanker på bilen. De fattet mistanke. Og det med god grunn, fant de ut da de åpnet tankene. For der lå 37,8 kilo cannabisharpiks, som ble beslaglagt før mannen ble anmeldt til politiet.

– Tolletaten er førstelinja, som kontrollerer og avdekker i slike saker, og de kobler inn politiet når beslaget er av en størrelse som krever det eller når det dreier seg om narkotika. Det hender også at vi får tips direkte eller at planlagt eller gjennomført smugling avdekkes gjennom annen etterforskning. Men brorparten av sakene kommer via Tolletaten, forteller Tveten.

Fikk strafferabatt

Da saken mot den østeuropeiske yrkessjåføren gikk for retten i starten av september, erkjente han straffskyld og gjorde rede for sin egen rolle i smuglingen. Det bidro til å redusere fengselsstraffen hans til to år og ni måneder – to måneder kortere enn aktors påstand.

Normalstraffen for innførsel av omtrent samme mengde hasj med vanlig styrkegrad er fengsel i rundt tre og et halvt år, ifølge dommen.

37,8 kilo cannabisharpiks er å regne som et relativt stort beslag, ifølge politiadvokaten.

– Det reflekteres også i påstand og konklusjon om straff, påpeker Tveten.

Selv om bevisene åpenbarte seg for tollerne før erkjennelsen kom, har likevel erkjennelsen på stedet og videre saksopplysning, spesielt knyttet til hans egen rolle, bidratt til å lette etterforskningen, mener retten.

Uansett må sjåføren nå heller gjøre bot for en kriminell handling i stedet for vanskelig økonomi i datterens transportfirma. Og trykktankene, de ble inndratt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: