Nyheter

Håndballforbundet inn i gymtimene: – Både sosialt og gir mer fysisk aktivitet

Norges Håndballforbund kastet den første ballen. Nå vil elevenes egen lek med ball føre til både mer aktivitet og mindre utenforskap, mener gymlærer Geir Christiansen.

Baller og undervisningsopplegg er sendt ut til skoler i hele landet. Det samme er videoer spilt inn av landslagsspillere i håndball, som viser ulike lekøvelser.

«Kast ballen» heter prosjektet, som fra denne høsten er ment å inspirere til mer frilek med ball blant de yngste skolebarna, blant annet ved Fredrikstad-skolene Trosvik, Trara og Ambjørnrød.

– Jeg synes «Kast ballen» er veldig bra. Jeg går på fotball og liker å holde på med ball. Det er en morsom del av gymtimen og skoledagen, synes andreklassing Agnes Gustavsen ved Ambjørnrød skole.

Tilpasset nye kompetansemål

I det nasjonale tiltaket fra Norges Håndballforbund, får elever på første- til tredjetrinn en introduksjon til lek med ball og håndball på skolen. Det innebærer blant annet konkurranser, aktivitetsdager og differensierte øvelser for ulike aldersgrupper.

Grunndelen av prosjektet består av morsomme aktiviteter for ballbehandling, kast og mottak samt lekpregede småspillvarianter. Øvelsene er laget med utgangspunkt i kompetansemålene i den nye læreplanen, opplyser håndballforbundet, og målet er at elevene tar med seg øvelsene og leken med ball ut i friminuttene.

Det er en morsom del av gymtimen og skoledagen.

—  Agnes Gustavsen, Ambjørnrød-elev og deltaker i «Kast ballen»

«Kast ballen» pågår i tre uker, og på Ambjørnrød har de nå lagt den første uka bak seg. Kroppsøvingsansvarlig Geir Christiansen ser allerede resultater.

– Prosjektet gir masse ballaktivitet i friminuttene og settinger utenom gymtimen. Vi lar elevene styre mye selv. I denne alderen er de jo generelt i mye aktivitet i utgangspunktet, men prosjektet bidrar til å øke ballfølelsen for dem som allerede er ivrige og gir litt mer aktivitet for de få som ellers er ganske stillesittende og kanskje ikke har så mye mer aktivitet enn den ene gymtimen i uka. Vi ser at elevene leker mer med ball og utfordrer seg selv, forteller Christiansen til Dagsavisen Demokraten.

Akkurat da, mens han er på vei til å sende elevene i garderoben, avbryter Anton Elias Ottersten andpusten og med håp i blikket:

– Kan jeg løpe en runde rundt gymsalen, for jeg har masse energi igjen?

Til det finnes ikke nei i lærerens munn, og han fortsetter å fortelle om virkningene han erfarer at «Kast ballen» gir. Det dreier seg om mer enn fysisk aktivitet.

– Vi ser at elevene er mye sammen i friminuttene. Og ikke minst at de få som kanskje sliter litt sosialt blir mer inkludert, noen ganger med litt veiledning fra oss voksne. «Kast ballen» er en felles aktivitet, som elevene kjenner igjen fra gymtimen og som inkluderer alle der, og det er en aktivitet med veldig lav terskel: Du skal bare kaste ball, påpeker Christiansen.

Hver klasse som deltar har fått utdelt ti oransje baller av typen 00, tilpasset elever i første- til tredjeklasse. Ballene er mykere enn vanlige håndballer og godt egnet til å kaste, sprette og ta imot, ifølge håndballforbundet.

Kroppsøvingsansvarlig Geir Christiansen ved Ambjørnrød skole mener å se virkninger av "Kast ballen"-prosjektet allerede etter den første av tre uker.

Landsdekkende konkurranse

Foruten undervisningsopplegget, inneholder prosjektet «Dagens Kast ballen-utfordring»,, som er øvelser vist på video av landslagsspillere i håndball. Videoene vises daglig i første skoletime i tre uker.

Andreklassing Stian Sælid Mindt tror flere kommer til å leke mer med ball fordi flere nå blir kjent med hva lek med ball kan være.

– Du kan for eksempel prøve å kaste høyt eller langt. Vi lærer å kaste ballen på forskjellige måter, forklarer han.

Den siste uka er organisert som en konkurranse på tvers av skolene i hele Norge. Konkurransen er forbeholdt tredjeklassingene, og handler om å være i mest aktivitet med ball i friminuttene. Aktiviteten registreres på et skjema som alle tredjeklassingene får. Klassene, både regionalt og nasjonalt, som til sammen er i mest aktivitet i friminuttene kåres til vinnere og får premie.

Alle tredjeklassinger som deltar i prosjektet får dessuten mulighet til å være med på «Kast ballen»-dagen – et ferdig aktivitetsopplegg som er ment å gi elevene en morsom håndballdag i trygge rammer.

– Dette er bra for det sosiale og for økt fysisk aktivitet, slår gymlærer Christiansen fast.

Håndballforbundets "Kast ballen" skal inspirere elevene til mer lek med ball og dermed mer aktivitet, noe Anton Elias Ottersten og Iben Hauge Ekelund ved Ambjørnrød skole ser ut til å sette pris på.