Nyheter

Kulturskolen flytter inn på SFO

Fredrikstad-barn skal få være kreative i SFO-tiden, og nå under Kulturskolens vinger. – Nå blir det kulere å være på SFO, tror Emmeli Kirkeng Hansen (7).

Tredjeklassinger i Fredrikstad skal fra høsten få tilbud om kulturskole-aktiviteter i SFO-tiden. Politikerne har satt av 200.000 kroner til et slikt prøvetilbud, som er ment å styrke kommunens strategi om en såkalt helhetlig oppvekst.

– Det skal være med på å sikre at alle barn i Fredrikstad får et tilbud om kulturaktiviteter, sier Charlotte Winsvold Andersen, som er avdelingsleder for ressurssenteret ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Charlotte Winsvold Andersen er avdelingsleder ved Kulturskolen i Fredrikstad og leder arbeidet med å involvere elevene som skal få Kulturskole-SFO fra høsten.

Med på å bestemme

Elevene som Manstad skole skal ha med i pilotprosjektet til høsten, er allerede i full gang med å påvirke hva de skal få gjøre når Kulturskolen flytter inn i SFO i Vestbygda. Musikk og dans virker å fenge elevene.

– Jeg har lyst til å lære å spille trommer, smiler Ludvik Nordhagen (7), som røper at musikkinteressen blant annet er påvirket av storesøsteren hans.

Han forteller Dagsavisen Demokraten om hva han kunne tenke seg å fylle SFO-tiden med til høsten, mens han tegner figurer på et ark. Elevene er blitt bedt om å komme med sine forslag til aktiviteter. De skal medvirke til eget tilbud.

Kanskje kan vi lære noe nytt som er morsomt å drive med, og jeg håper vi kan danse.

—  Emmeli Kirkeng Hansen (7), Manstad skole

Foran seg på pulten har Ludvik og klassekameratene fargeblyanter og tegneark mens skolens SFO-leder Cecilie Dybedahl synger ut oppgavene. Elevene skal tegne hva de tenker at en kulturskole er og hva som skjer der.

De skal også tegne og fortelle hva de synes er mest spennende på en kulturskole og lage et bilde på tilbudet de selv ønsker å få. Én av oppgavene er å rangere dans, musikk, nysirkus og animasjon.

SFO-leder Cecilie Dybedahl ved Manstad skole i idémyldring med Ludvik Nordhagen og Emmeli Kirkeng Hansen, som sier: – Jeg tror det blir kulere å være på SFO.

– Jeg synes det er et bra tilbud, og tror det blir kulere å være på SFO. Kanskje kan vi lære noe nytt som er morsomt å drive med, og jeg håper vi kan danse, forteller Emmeli Kirkeng Hansen forventningsfull.

Hun er glad for at elevene selv får være med på å bestemme hvordan kulturskolen skal være. Det synes også Ludvik er bra.

– Da er det lettere å få det sånn som vi vil, da, mener Ludvik.

Iver for navnevalg

Kulturskole-SFO er et samarbeid mellom skoleetaten og kulturetaten i Fredrikstad kommune. SFO-lederen på Manstad tror også det er viktig at elevene får være med på å lage tilbudet selv, og at mange vil få glede av Kulturskole-SFO.

– Det er en viktig medvirkning, for jeg tror vi har mange elever her som er med på mye forskjellig, men som kanskje ikke er blitt introdusert for slike aktiviteter ennå, sier Cecilie Dybedahl.

Til og med navnet på Kulturskole-SFO skal elevene få være med på å bestemme. Og like entusiastisk som til innholdet, kaster klassen på Manstad seg over også den oppgaven. Men her lar gruppa seg lede av de to første forslagene som kommer på bordet.

– Super-SFO, lyder det først fra en ivrig navnestifter, før en annen skyter inn «Kultur-SFO».

Da er det ikke godt å få gjennomslag for «Kunstnings-SFO» mens de to første forslagene hagler om hverandre – det ene en gang eller to mer enn det andre, til enkeltes frustrasjon.

– Nei, det blir Super-SFO. Filler’n!, lyder det fra en jente som tydelig håper på noe annet, før hun får forsikringer om at navneprosessen skal innom en rekke andre klasser før det blir avgjort.

Andreklassingene Sigrid Nordli Gaustad (fra venstre), Sofie Elisabeth Paulsen, Herman Nataniel Josefsen, Tuva Egeland Edvartsen og Sofie Adelen Josefsen ved Manstad skole gleder seg til å få Kulturskolen inn i SFO fra høsten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: