Nyheter

Kulturskolen flytter inn på SFO

Fredrikstad-barn skal få være kreative i SFO-tiden, og nå under Kulturskolens vinger. – Nå blir det kulere å være på SFO, tror Emmeli Kirkeng Hansen (7).