Nyheter

Over dobbelt så mange forhåndsstemte i Fredrikstad, Råde og Hvaler

Nærmere 30.000 stemmeberettigede i de tre kommunene avla sin stemme til stortingsvalget før selve valgdagene.

Da Dagsavisen Demokraten snakket med valgansvarlig Dick Ekeroth i Fredrikstad mandag formiddag, hadde det blitt registrert rett i underkant av 23.000 forhåndsstemmer i kommunen. Og det totale antallet kommer til å vokse.

– Vi har akkurat tatt imot et lass med stemmer fra andre kommuner, og det er mange flere enn det pleier å være, forteller Ekeroth.

Kinderegg-effekt

Dermed følger velgerne i Plankebyen den nasjonale trenden ved årets stortingsvalg med å være tidlig ute med å putte sin seddel i stemmeurnene. På landsbasis har godt over 1,6 millioner personer benyttet seg av tidligmuligheten, noe som utgjør mer enn 40 prosent av de stemmeberettigede.

– Vi er veldig fornøyde med det, og spesielt fordi vi skjønner at folk er litt mer forsiktige i år og syns det er greit å slippe kø ved valglokalene på selve valgdagene, sier Ekeroth.

Ved stortingsvalget i 2017 var det rundt 11.500 som forhåndsstemte i Fredrikstad. Kommunens valgansvarlige mener det er flere grunner til at årets tall ender på det dobbelte og vel så det.

– Årsaken er nok i stor grad at vi er i en pandemi, og man ser i hele landet at det er flere som har stemt på forhånd enn noen gang tidligere. Samtidig syns jeg vi har lyktes godt med å legge til rette, vært mange steder og hatt lange åpningstider. Valgmedarbeiderne våre har også fått mye positive tilbakemeldinger på dette.

– Vi har også sett ved de siste valgene at dette er en trend i tiden, og når alt dette slår inn på en gang får man sånne resultater, sier Ekeroth.

Leif Jacobsen (75) i gul t-skjorte, foran valglokalet i Fredrikstad sentrum 13. september 2021

Holder valgdagen hellig

Før valget var avgjort, var Ekeroth også svært spent på hva den massive forhåndsoppslutningen vil bety for den totale valgdeltakelsen.

– Vi har ligget på rundt 75 prosent ved stortingsvalg, og jeg tror vi kommer i alle fall dit, og kan kanskje nærme oss 80. Vi vet at veldig mange venter til den siste dagen uansett, sier han.

Blant dem som ventet til det aller siste var Leif Jacobsen (75). For ham er det å stemme på selve valgdagen nærmest forbundet med høytid.

– Det er noe med valgdagen som er spesielt. Fra jeg vokste opp kan jeg huske at vi flagga, og hadde fri fra skolen. Man ser fram mot kvelden og resultatet. Det er spennende, sier han engasjert etter å ha gjort sin «borgerplikt» på Blå Grotte.

Tommy Sørensen (29) i blå genser, utenfor valglokalet i Fredrikstad sentrum 13 september 2021

Over landsgjennomsnittet

Hvaler kommune hadde på sin side registrert drøyt 1.500 forhåndsstemmer mandag formiddag, men også der ventet man fortsatt på noen stemmer fra folk som har oppsøkt valglokaler andre steder i landet.

– Med disse er det 1.690 forhåndsstemmer som hører til på Hvaler. Det utgjør 43,9 prosent av det totale valgmanntallet vårt, forteller valgansvarlig Torunn Akselsen Engum.

Ved forrige stortingsvalg fikk de inn akkurat 800 stemmer på forhånd, noe som betyr at antallet er mer enn fordoblet.

– Jeg tenker det er veldig positivt med tanke på pandemi og kø, men det er veldig greit for opptellingens skyld også, at over halvparten av stemmene har kommet inn så tidlig, sier Engum.

Ifølge henne gikk det stille og rolig for seg ved valglokalene i øykommunen søndag. Engum er likevel forsiktig med å spå om forhåndsstemme-boomen vil bli den nye normalen.

– Nå har det jo vært likt over hele landet, så det er ikke noe eksepsjonelt her ute. Det har vært veldig mye fokus på valget i år, med mange debatter og valgsendinger hver dag, og det virker som folk har opplevd dem som ryddige og fine. Jeg vet at flere har uttrykt at det er deilig å bli ferdig med det før valgdagen hvis de har bestemt seg, men du får nesten spørre meg igjen om to år, smiler hun.

Stemmeurne på Torvbyen kjøpesenter i Fredrikstad i forbindelse med Stortingsvalget 2021.

Nærmet seg 2.000

I Råde hadde det per søndag 12. september kommet inn 1.869 forhåndsstemmer, et antall de aldri har vært i nærheten av i «bygda mellom byene» tidligere. Den forrige forhåndsvalg-rekorden i kommunen ble satt ved kommunevalget i 2019 (916), mens det ved siste stortingsvalg var 837 som avla sin stemme før valgdagen.

Da Dagsavisen Demokraten snakket med valgansvarlig Nina Johansen i Råde kommune i starten av september, uttalte hun at de krysset fingrene for å få inn 1.200-1.300 forhåndsstemmer, noe de altså har passert med solid margin.

– Vi har også fire esker med sent innkomne, så vi er nok fort oppe i 1.900-2.000. Da er det snakk om nesten halvparten av alle stemmene vi kommer til å få inn, så det har vært en formidabel oppslutning rundt forhåndsstemmingen her hos oss, sier Johansen i 13-tida mandag.

Heller ikke hun tør imidlertid å fastslå at en høy andel tidligstemmer har kommet for å bli.

– Det er ikke godt å si, i år er det jo koronaen som er årsaken til at man har lagt mer til rette. Men erfaringen fra forrige kommunevalg er at det hjelper med ekstra tiltak, og da vi startet med valgbobilen vår den gange økte vi også oppslutningen rundt forhåndsvalget nesten med det dobbelte, forteller hun.

Forskjøvet valgkamp?

Men Engum og Johansens kollega i Fredrikstad, Dick Ekeroth, våger seg til å ta en kikk i spåkula. Og det han ser er en fortsettelse av trenden fra både årets valg og de foregående.

– Jeg tror vi kommer til å se denne effekten også ved framtidige valg, at folk i mye større grad enn tidligere ser at det kan være fint å forhåndsstemme. Vi lærer masse ved hvert valg med tanke på organisering, og hvis kommunene fortsetter å være flinke på å legge til rette, vil det nok bli mange også videre, mener han.

Samtidig tror han dette vil gjøre noe med hele måten det drives politisk kampanje på fram mot valgdagen.

– At partiene kommer til å være tidligere ute med sine aktiviteter og saker. Når flere og flere partier legger merke til at mange bestemmer seg tidligere for hva de skal stemme, vil det nok forskyve hele valgkampen og innspurten mot valget, tror Ekeroth.

---

Forhåndsstemmer i Østfold-kommunene

Antall og prosentandel av de stemmeberettigede som har benyttet stemmeretten ved stortingsvalget 2021 per søndag 12. september (totalantall i 2017):

 • Halden: 6.884 – 28,95 (3.383)
 • Moss: 15.312 – 41,79 (7.098, inkludert Rygge)
 • Sarpsborg: 12.139 – 28,64 (6.823)
 • Fredrikstad: 22.986 – 36,93 (11.484)
 • Hvaler: 1.542 – 40,01 (797)
 • Aremark: 237 – 22,25 (165)
 • Marker: 980 – 34,36 (613)
 • Indre Østfold: 12.599 – 38,60 (7.207 fordelt på de fem tidligere kommunene)
 • Skiptvet: 1.046 – 37,57 (474)
 • Rakkestad: 1.310 – 21,45 (755)
 • Råde: 1.869 – 34,11 (837)
 • Våler: 997 – 25,34 (490)

Kilde: Valgdirektoratet og SSB

---


Mer fra Dagsavisen