Nyheter

Grenseskred av tungbiler med dårlig sikret last

Den ene av vogntogsjåførene vegvesenet konfronterte ved Svinesund påsto at lastestroppene hadde løsnet av seg selv. – En unnskyldning vi hører ganske ofte.

I Statens vegvesens rapport fra torsdagens kontroller ved Svinesund og Ørje skriver de blant annet at «flere transporter ble ilagt bruksforbud grunnet manglende lastsikring. På ett vogntog hadde stroppene «løsnet av seg selv», ref. fører».

– Lastsikring er det vi kanskje har aller størst reaksjonsprosent på, altså at det som fraktes ikke er sikret på forsvarlig vis, innleder vegvesenets fagleder Øyvind Grotterød overfor Dagsavisen Demokraten.

– Ingen troverdighet

Han påpeker videre at det er svært farlig å kjøre med usikret gods, og når det gjelder den ene sjåførens påstand om at han ikke selv hadde skyld i at lasten lå løst, har han følgende kommentar:

– Dette er en unnskyldning vi hører ganske ofte, at det har løsnet av seg selv, og det er ingen troverdighet i det. Sjåføren har ansvar å sørge for at lasten ligger som den skal, og er sikret i henhold til regelverk, konstaterer Grotterød.

Vi får høre mange gode unnskyldninger.

—  Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

Det aktuelle vogntoget var lastet med store ruller med kobbertråd, og faglederen kan fortelle at kontrolløren som undersøkte tungtransporten ikke var særlig fornøyd med synet som møtte ham. Også Grotterød omtaler dette kjøretøyet som «særdeles trafikkfarlig».

– Disse rullene er tunge saker, veier mange kilo, og står altså helt usikret på planet. Hvis sjåføren da må foreta en brå unnamanøver eller kraftig oppbremsing vil de ikke lenger stå der de sto, men forlate kjøretøyet og i verste fall treffe motgående trafikk eller andre medtrafikanter. Da vet vi at det kunne fått katastrofale følger, sier han.

27 tonn stål «sikret» med ødelagte stropper

Sjåføren måtte derfor gjøre et godt stykke arbeid for å få sikret lasten skikkelig, før han fikk kjøre videre inn i landet.

– Vi får høre mange gode unnskyldninger, og jeg har nok vært borti at spennbåndene har falt av selv om de var godt nok festet i utgangspunktet, men vi tror ikke noe på at det i dette tilfellet. Her var det nok heller at sjåføren ikke var så interessert i å gjøre jobben ordentlig, mener Grotterød.

Et annet eksempel på dårlig lastsikring opplevde vegvesenet under kontroll ved Ørje samme dag. Der ble et finskregistrert vogntog lastet med 27 tonn stålplater gått etter i sømmene, og konklusjonen i rapporten var at «lasten var sikret med flere ødelagte bånd, noe som ikke er bra nok til den type transport». Sjåføren fikk beskjed om å skaffe nye spennbånd før transporten kunne rulle videre.

Også ved onsdagens kontroller ved Svinesund ble det avdekket mange tungbiler med manglende sikring av lasten.

– Vi er veldig glade for å få luket ut hvert kjøretøy som er en trussel for trafikksikkerheten, og prøver å få bort så mange som mulig fra norske veier slik at vi alle kan ferdes trygt på veinettet vårt, avslutter Grotterød.

Flere av lastestroppene som skulle sikre 27 tonn stålplater på et finskregistrert vogntog var nærmest slitt av. Vegvesenet nedla kjøreforbud.Mer fra Dagsavisen