Nyheter

35 tonns last helt uten brems

Bare tilfeldigheter kan ha hindret et norsk vogntog i å forårsake en større ulykke mandag, skal vi tro Statens vegvesen, som valgte å politianmelde sjåføren.

– Hvis han for eksempel hadde oppdaget full stans og kø foran seg på vei inn i Eidettunnelen, ville vogntoget ha gått gjennom hele tunnelen før sjåføren hadde klart å stoppe, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten, og tegner et enkelt bilde på hvor stor trafikkfare vogntoget utgjorde før det ble stanset for kontroll ved grenseovergangen i Ørje.

Vinket inn på mistanke

Trafikkontrollørene fattet først mistanke om dårlig lastsikring på det norske vogntoget, og valgte å vinke det inn for kontroll. Der avdekket veivesenet grove brudd på trafikksikkerheten.

Tilhengeren hadde ingen bremsevirkning på noen av hjulene.

—  Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

I tillegg til at lasten, 26 tonn materialer, var altfor dårlig sikret, viste en bremsetest at det var enda større grunn til bekymring.

– Tilhengeren, som jeg vil anslå har en vekt på 8-9 tonn i seg selv, hadde ingen bremsevirkning på noen av hjulene. Trekkbilen slepte altså på en last opp mot 35 tonn til sammen, som bilens egne bremser skulle stått imot. Jeg trenger vel ikke engang å si at dette er veldig farlig og utrolig uaktsomt av sjåføren, som selvsagt bærer ansvaret, understreker Grotterød.

Sjåføren ble anmeldt til politiet, som avgjør hvordan saken håndteres videre.

Over én kilometers bremselengde

Grotterød forklarer nærmere eksempelet på hva som ville skjedd hvis vogntoget hadde hatt behov for å stanse relativt raskt.

– Med en hastighet på 80 kilometer i timen, skal dette vogntoget normalt ha en bremselengde på 56 meter. Med denne tyngden på lasten og en tilhenger helt uten bremser, ville det ikke stoppet før etter 1,2 kilometer. Det er så graverende som det kan få blitt. Erfaringsmessig ender så grove brudd på trafikksikkerheten med førerkortbeslag, forteller Grotterød.

Det er så graverende som det kan få blitt.

—  Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

Det samme vogntoget hadde også flere feil på understell og lys. Hengeren ble avskiltet på stedet, opplyser Statens vegvesen, som til sammen ga 24 skriftlige pålegg og besluttet 17 kjøreforbud blant de 38 tunge kjøretøyene som ble kontrollert på Svinesund og i Ørje mandag.

Blant annet avdekket veivesenet en mangelfull lastsikring langt unna kravene, på et latvisk vogntog med 20 tonn kabeltromler i lasten over Svinesund. Der ble også et vogntog fra Bulgaria stanset med sprukne bremseskiver og fikk kjøreforbud, i tillegg til et ukrainsk vogntog med flere bremsefeil.