Nyheter

Dette er en sak for politiet, mente Statens vegvesen

Føreren av personbilen ble politianmeldt for denne lastevarianten – med usikrede paller med ved på tilhengeren.

Bilen var ett av tre lette kjøretøy som ble kontrollert i veivesenets oppsikt med tungtransporten over svenskegrensa i Østfold i løpet av langhelgen.

Statens vegvesens kontrollører sperret opp øynene da de fikk se hvordan paller med ved sto usikret på den åpne tilhengeren. Den ene sidelemmen var tatt ned for å få plass til pallene, som sto delvis utfor kanten på tilhengeren. Pallene var heller ikke sikret med stropper eller tau.

Halvparten ille ute

Føreren av den norske personbilen var den eneste som ble anmeldt til politiet under veivesenets kontroller ved grenseovergangene på Svinesund og i Ørje fredag og søndag. Foruten å bli anmeldt, ble sjåføren pålagt å laste om slik at det var trygt å kjøre videre.

Statens vegvesen kontrollerte 44 tunge kjøretøy og av disse fikk 27 pålegg grunnet mangler og 17 fikk kjøreforbud i løpet av de to dagene. Det ble blant annet skrevet ut tre gebyrer for overlast.

Vogntoget fikk ikke godkjent dette forsøket på å sikre et tungt kranlodd med defekte stropper, den ene i ferd med å ryke.

Slitte lastestropper

Ikke bare den norske personbilen med tilhenger fikk kontrollørene til å reagere. Et latvisk vogntog manglet bremsekloss, slik at calipperen bremset direkte på bremseskiva. Vogntoget ble berget til verksted.

Et annet vogntog ble avslørt med defekte lastestropper. Den ene var i ferd med å ryke. Stroppene holdt ikke til å sikre det tunge kranloddet de skulle holde på plass.

På Ørje-grensa ble det avdekket luftlekkasje på bremseklokka på et estisk vogntog. Nippelen var så opprustet at den knakk ved lett berøring. Sjåføren fikk kjøreforbud og ble pålagt reparasjon, og måtte også rette på skjev last, opplyser Statens vegvesen i sin rapport.

Nyeste fra Dagsavisen.no: