Nyheter

Fraktet farlig gods med motorolje fossende ned på eksosanlegget

– Sannsynligheten øker betraktelig for at dette kan ta fyr, så det er en veldig dårlig kombinasjon, sier en oppgitt fagleder i Statens vegvesen.

Onsdag rullet et svenskregistrert vogntog lastet med farlig gods inn over grensa ved Ørje, og ble tatt inn til kontroll av vegvesenet. Da ble det raskt oppdaget en alvorlig og potensielt meget farlig feil.

Vogntoget hadde nemlig en oljelekkasje fra motoren, som lakk ned på eksosanlegget, til fagleder Øyvind Grotterøds store fortvilelse.

– Ved frakt av farlig gods, stilles det svært strenge krav til kjøretøyene. Når sjåføren da tar risken ved å kjøre med store oljelekkasjer fra motoren som renner ned på et eksosanlegg, som igjen er fryktelig varmt, gjør det at sannsynligheten øker betraktelig for at dette kan ta fyr, sier han.

Flere farer

Sjåføren fikk derfor ikke kjøre videre før skadene var reparert, og Grotterød mener det er mange grunner til at dette anses som et grovt tilfelle.

– Det ene er at olja renner ned på et glovarmt eksosanlegg, men det renner også videre ned på bakken. Dermed utgjør dette også en miljømessig fare. I tillegg vil det oppstå oljesøl i veibanen, som kan gi store konsekvenser hvis det for eksempel skulle komme en motorsyklist som treffer dette.

– Alt i alt er dette en veldig, veldig dårlig kombinasjon. Oljelekkasjer er derfor noe vi slår hardt ned på, fastslår Grotterød.

Hva slags type farlig gods vogntoget fraktet, har ikke faglederen full oversikt over, og han mener det heller ikke har så stor betydning for alvorligheten i saken. Grotterød kan imidlertid avkrefte at det dreide seg om sprengstoff denne gangen, slik det gjorde dagen før ved samme kontrollsted.

– Dette er uansett en særdeles farlig transport, i og med at det er snakk om farlig gods. Og selv om vi først og fremst tenker på trafikksikkerheten, er også miljø en viktig faktor i vår kontrollvirksomhet. Her var det som sagt mange ting som slo inn på en gang, sier han.

Fagleder Øyvind Grotterød ved Statens vegvesens kontrollstasjon ved Svinesund.

Høy feilprosent

Dette var samtidig langt fra det eneste kjøretøyet som ble nektet å kjøre videre fra vegvesenets kontrollposter på grenseovergangene ved Svinesund og Ørje onsdag og torsdag. Blant annet måtte et annet svenskregistrert vogntog, som også det kom inn over Ørje, en tur innom verksted for å reparere en stor lekkasje på servostyringen.

Ved Svinesund var det en lang rekke transporter som fikk kjøreforbud på grunn av manglende lastsikring, der en av sjåførene påsto at lastestroppene hadde løsnet av seg selv.

Totalt kontrollerte Statens vegvesen 70 tunge kjøretøy ved de to kontrollstasjonene i løpet av de to dagene, og av disse ble 47 sjåfører skriftlig pålagt å utbedre feil og mangler. 32 kjøretøy ble ansett å være i såpass alvorlig tilstand at det bla lagt ned kjøreforbud inntil feilene er rettet opp.

I tillegg ble det gjennomført mobile kontroller rundt om i Østfold. Resultatene av disse var at sju biler fikk kjøreforbud, 32 fikk pålegg grunnet mangler, mens 10 bilister måtte ut med gebyr som følge av manglende bruk av bilbelte.
Nyeste fra Dagsavisen.no: